Думата 'календар' идва от латинската дума calare, съобщавам.
WebCal.Guru доставя милиони календари на 2,3 всеки ден.
Ние използваме 100% въглеродно неутрално електричество. 🌱

Събота, today

☀️↑6:53 ч. Изгрев
☀️↓19:34 ч. Залез