За WebCal.Guru

Сайт
Slogan: Content for your digital calendar.
Контакт
Електронна поща: [email protected]
Местоположение: Helsinki, Finland
Благодаря
Потребители, които изпращат обратна връзка
Team
Собственик: Aapo Puskala
Управление: Aapo Puskala
Разработване на продукти: Aapo Puskala
Маркетинг: Aapo Puskala
Съдържание: Aapo Puskala
Бизнес анализ: Aapo Puskala
Информационна архитектура: Aapo Puskala
Анализ на данни: Aapo Puskala
UX дизайн: Aapo Puskala
UI design: Aapo Puskala
Front-end развитие: Aapo Puskala
Back-end развитие: Aapo Puskala
Тестване: Aapo Puskala
Осигуряване на качеството: Aapo Puskala
HR: Aapo Puskala
Webmaster: Aapo Puskala
Поддръжка на клиенти: Aapo Puskala
Стандарти
Компоненти
CalendarConvert: (a non-released PHP calendar conversion tool by Aapo Puskala)
Социална медия
Сървърния софтуер
История
Първа версия: Jan 2008 lintukoto.net
Втора версия: Nov 2010 WebCal.fi
Трета версия: 21 Sep 2020 WebCal.Guru
Променено: 2023-12-05