Navnedager

Eller
Norske navnedager
Kåre
Kyrre
September 22
Gratis for alle
Oppdatert
Samiske navnedager
Mávra
Mávrres
Mures
September 22
Gratis for alle
Oppdatert