Senarai ini hanya mengandungi cuti sebenar. Lihat kalendar Bagus untuk Diketahui untuk acara-acara lain yang tidak penting.
Kemas kini
English
Hari bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masalah sosial atau persekitaran.
Senarai ini hanya mengandungi cuti sebenar. Lihat kalendar Bagus untuk Diketahui untuk acara-acara lain yang tidak penting.
English
Cuti berkaitan makanan, minuman dan masakan.
Acara tidak penting yang mana bukan cuti sebenar. Tambahan bagus ke dalam kalendar Cuti.
English
Cuti dan acara penting di Ancient Rome.
English
Acara Pokémon GO. Data tersebut disediakan oleh leekduck.com
Kemas kini
English
Senari panjang cuti tidak rasmi dan janggal.
English
Pelbagai ramalan hari kiamat. Jika ramalan tidak spesifik, tarikh ditetapkan pada hari terakhir yang boleh bagi ramalan.
Susunan minggu mengikut standard Eropah, Amerika atau Timur Tengah
Hari gaji untuk mereka yang menerima gaji bulanan.
Syif kerja harian mengikut kitaran berulang.
Kemas kini
English
Tahun liturgi Kristian dengan semua cuti Kristian (tidak semuanya cuti yang mesti di semua negara).
Kemas kini
English
Cuti mengikut Kristian Koptik.
English
Cuti mengikut Discordianism.
English
Discordian Whollydays
English
Cuti Islam mengikut pengikut Syiah.
English
Cuti Islam mengikut pengikut Sunni.
English
Cuti Yahudi untuk mereka yang tinggal di luar Israel (Diaspora).
English
Cuti Yahudi untuk mereka yang tinggal di Israel.
English
Cuti dan festival Pagan.
English
Cuti mengikut Pastafarianism.
English
Waktu solat harian bagi Orang Islam
English
Waktu solat harian bagi Orang Yahudi
Apabila Bulan hampir dengan Bumi dan selari dengan Matahari, terdapat sedikit peningkatan dalam keterukan dan kebarangkalian letupan gunung berapi dan gempa bumi.
Tunjuk Blue and Golden Hours tempatan, masa optima untuk membuat kegiatan luar rumah.
Bulan terbit, terbenam, fasa dan acara berkaitan lain.
Teori solunar menggunakan Bulan dan Matahri untuk meramal bila ikan akan makan.
Matahari terbit, terbenam, gerhana matahari dan acara lain berkaitan Matahari. Cuaca
Ramalan cuaca tempatan sehingga 5 hari.
English
Peristiwa penting dalam sejarah untuk setiap hari
English
Liga dan pertandingan besbol antarabangsa.
English
Perlawanan bola keranjang dari liga dan pasukan yang anda pilih.
English
Pertandingan kriket antarabangsa.
English
Perlumbaan Formula 1 dari seluruh dunia.
English
Perlawanan bolasepak dari liga yang anda pilih.
English
Perlawanan hoki ais dari liga yang anda pilih.
English
Pertandingan tenis antarabangsa.
English
Harijadi orang-orang penting
English
Tarikh kematian orang-orang penting
English
Hari kemerdekaan untuk semua negara. Beberapa negara mempunyai lebih daripada satu hari kemerdekaan / kebangsaan.
English
Hari kesedaran anatarabangsa ditetapkan oleh Bangsa-bangsa Bersatu.
Bioritma peribadi. Ia tidak berdasarkan sains.
Fasa kitaran haid anda. Dengan syarat kitaran haid anda adalah agak biasa.
Maklumat mingguan bagaimana perkembangan kandungan anda dan apa yang berlaku di dalam rahim anda.
Tunjuk berapa jauh ke masa depan atau lampau sesuatu acara tertentu. Boleh digunakan apabila menunggu sesuatu.
Nyatakan berat dan berat sasaran anda. Kalendar ini mengingatkan anda untuk menyukat berat dan beritahu anda apakah sepatutnya berat anda.
Tanda zodiak dan tarikh-tarikhnya.
Senarai ini hanya mengandungi cuti sebenar. Lihat kalendar Bagus untuk Diketahui untuk acara-acara lain yang tidak penting.
Kemas kini
English
Hari bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masalah sosial atau persekitaran.
Senarai ini hanya mengandungi cuti sebenar. Lihat kalendar Bagus untuk Diketahui untuk acara-acara lain yang tidak penting.
English
Cuti berkaitan makanan, minuman dan masakan.
Acara tidak penting yang mana bukan cuti sebenar. Tambahan bagus ke dalam kalendar Cuti.
English
Cuti dan acara penting di Ancient Rome.
English
Acara Pokémon GO. Data tersebut disediakan oleh leekduck.com
Kemas kini
English
Senari panjang cuti tidak rasmi dan janggal.
English
Pelbagai ramalan hari kiamat. Jika ramalan tidak spesifik, tarikh ditetapkan pada hari terakhir yang boleh bagi ramalan.
Susunan minggu mengikut standard Eropah, Amerika atau Timur Tengah
Hari gaji untuk mereka yang menerima gaji bulanan.
Syif kerja harian mengikut kitaran berulang.
Kemas kini
English
Tahun liturgi Kristian dengan semua cuti Kristian (tidak semuanya cuti yang mesti di semua negara).
Kemas kini
English
Cuti mengikut Kristian Koptik.
English
Cuti mengikut Discordianism.
English
Discordian Whollydays
English
Cuti Islam mengikut pengikut Syiah.
English
Cuti Islam mengikut pengikut Sunni.
English
Cuti Yahudi untuk mereka yang tinggal di luar Israel (Diaspora).
English
Cuti Yahudi untuk mereka yang tinggal di Israel.
English
Cuti dan festival Pagan.
English
Cuti mengikut Pastafarianism.
English
Waktu solat harian bagi Orang Islam
English
Waktu solat harian bagi Orang Yahudi
Apabila Bulan hampir dengan Bumi dan selari dengan Matahari, terdapat sedikit peningkatan dalam keterukan dan kebarangkalian letupan gunung berapi dan gempa bumi.
Tunjuk Blue and Golden Hours tempatan, masa optima untuk membuat kegiatan luar rumah.
Bulan terbit, terbenam, fasa dan acara berkaitan lain.
Teori solunar menggunakan Bulan dan Matahri untuk meramal bila ikan akan makan.
Matahari terbit, terbenam, gerhana matahari dan acara lain berkaitan Matahari. Cuaca
Ramalan cuaca tempatan sehingga 5 hari.
English
Peristiwa penting dalam sejarah untuk setiap hari
English
Liga dan pertandingan besbol antarabangsa.
English
Perlawanan bola keranjang dari liga dan pasukan yang anda pilih.
English
Pertandingan kriket antarabangsa.
English
Perlumbaan Formula 1 dari seluruh dunia.
English
Perlawanan bolasepak dari liga yang anda pilih.
English
Perlawanan hoki ais dari liga yang anda pilih.
English
Pertandingan tenis antarabangsa.
English
Harijadi orang-orang penting
English
Tarikh kematian orang-orang penting
English
Hari kemerdekaan untuk semua negara. Beberapa negara mempunyai lebih daripada satu hari kemerdekaan / kebangsaan.
English
Hari kesedaran anatarabangsa ditetapkan oleh Bangsa-bangsa Bersatu.
Bioritma peribadi. Ia tidak berdasarkan sains.
Fasa kitaran haid anda. Dengan syarat kitaran haid anda adalah agak biasa.
Maklumat mingguan bagaimana perkembangan kandungan anda dan apa yang berlaku di dalam rahim anda.
Tunjuk berapa jauh ke masa depan atau lampau sesuatu acara tertentu. Boleh digunakan apabila menunggu sesuatu.
Nyatakan berat dan berat sasaran anda. Kalendar ini mengingatkan anda untuk menyukat berat dan beritahu anda apakah sepatutnya berat anda.
Tanda zodiak dan tarikh-tarikhnya.