Μάθετε περισσότερα για τις χαμένες άδειες.

Logo

Δωρεάν πρόσβαση σε 18 ημερολόγια Με μόλις 4,99 EUR / έτος, αποκτάτε πλήρη πρόσβαση στα ημερολόγια 70.

Όλοι οι νέοι λογαριασμοί 3 λαμβάνουν για Λογαριασμός επί πληρωμή μήνες δωρεάν συνδρομή (πρόσβαση σε όλα τα ημερολόγια).

Λειτουργεί με όλες τις εφαρμογές ημερολογίου.

Ειδήσεις

European Commission holidays fixed
Due to an unfortunate glitch in database maintenance operations, many of the events in EC holidays calendars were removed. Now they have been restored to all 23 different language versions of the same calendar.
Golden Hour calendar updates
Now Golden Hour calendar allows the user to select whether he wats to see event name, icon and/or time in the event name. The same settings are also in the Moon and Sun calendars.
Aggressive caching
Due to caching settings, the changes you make in your existing subscriptions take longer to appear in your calendar applications. We're investigating this and believe we'll find a solution which will provide both great speed and fast reaction to changes. But for the time being, the update speed is slower than normal. The only way to circumvent this at the moment is to recreate a new subscription identifier to bypass the cache.
Links updated
The links in many events were updated or when missing, added. Also, the event descriptions were updated as well.
Descriptions in events
Now many events have a short description of the event (visible when you click to open the event). Especially holidays and Good to know events have these, as well as independence days.

Σχόλια

Moonrise time was shown twice (once by WebCal.Guru and once by Google Calendar). Now there is a setting in the Moon calendar to hide the time. An identical setting already exists in the Sun calendar.
Option to remove location for Sun & Moon calendars
Is it possible to create an option to remove the location from Sun & Moon calendars to shorten the event name?
WebCal.Guru
Done. Under the Calendar tab it is now possible to remove the Location from Sun, Moon and Golden Hour calendars.
The Sun calendar labels are too long. I want to be able to hide the icon/name/time part of the label.
WebCal.Guru
Now it is possible to disable any of the three, under the Calendar tab in the Sun calendar.
Calendar generation error
macOS Calendar shows an error when downloading a calendar.
WebCal.Guru
Fixed. This problem did not yet affect many users, but soon it would have.
Unable to download
Can't download calendar (error -1).
WebCal.Guru
Fixed.