Jordbävningar

Datum Dag i veckan Event
2021-04-26 - 2021-04-28 måndag - onsdag Ökad risk för jordbävningar och vulkanutbrott
2021-05-25 - 2021-05-27 tisdag - torsdag Ökad risk för jordbävningar och vulkanutbrott
2021-12-03 - 2021-12-05 fredag - söndag Ökad risk för jordbävningar och vulkanutbrott
2022-01-01 - 2022-01-03 lördag - måndag Ökad risk för jordbävningar och vulkanutbrott