Islamitische feestdagen (Shia)

Islamitische feestdagen volgens de Shia overtuiging. Voeg "Islamitische feestdagen (Shia)" toe aan je agenda.
Datum Datum Dag van week Gebeurtenis
07-01-2022 3 Jumada al-Thani II, 1443 vrijdag Martyrdom of Fatimah bint Muhammad, 11 AH
17-01-2022 13 Jumada al-Thani II, 1443 maandag Death of Umm ul-Banin (mother of Abbas ibn Ali)
24-01-2022 20 Jumada al-Thani II, 1443 maandag Birth of Fatimah bint Muhammad, 8 BH
30-01-2022 26 Jumada al-Thani II, 1443 zondag Martyrdom of Ali al-Hadi
03-02-2022 1 Rajab, 1443 donderdag Birth of Muhammad al-Baqir, 57 AH
09-02-2022 7 Rajab, 1443 woensdag Birth of Abbas ibn Ali, 36 AH
12-02-2022 10 Rajab, 1443 zaterdag Birth of Muhammad al-Taqi, 195 AH
15-02-2022 13 Rajab, 1443 dinsdag Birth of Ali ibn Abi Talib, 23 BH
17-02-2022 15 Rajab, 1443 donderdag Martyrdom of Ja'far al-Sadiq
20-02-2022 18 Rajab, 1443 zondag Death of Abraham
22-02-2022 20 Rajab, 1443 dinsdag Birth of Sukaynah bint Husayn
24-02-2022 22 Rajab, 1443 donderdag Koo'nda
26-02-2022 24 Rajab, 1443 zaterdag Birth of Ali al-Asghar ibn Husayn
27-02-2022 25 Rajab, 1443 zondag Martyrdom of Musa al-Kadhim
28-02-2022 26 Rajab, 1443 maandag Martyrdom of Abu Talib
01-03-2022 27 Rajab, 1443 dinsdag Miʻrāj & day of Mabʻath
02-03-2022 28 Rajab, 1443 woensdag Husayn ibn ‘Alī started his journey to Karbalā from Madinah in 60 AH
05-03-2022 1 Sha'aban, 1443 zaterdag Birth of Zaynab bint Ali, 6 A.H.
07-03-2022 3 Sha'aban, 1443 maandag Birth of Husayn ibn Ali, 4 A.H.
08-03-2022 4 Sha'aban, 1443 dinsdag Birth of Abbas ibn Ali
09-03-2022 5 Sha'aban, 1443 woensdag Birth of Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin
09-03-2022 5 Sha'aban, 1443 woensdag Birth of Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin
15-03-2022 11 Sha'aban, 1443 dinsdag Birth of Ali al-Akbar ibn Husayn
18-03-2022 14 Sha'aban, 1443 vrijdag Birth of Qasim ibn Hasan
18-03-2022 14 Sha'aban, 1443 vrijdag Laylat al-Bara'at
18-03-2022 14 Sha'aban, 1443 vrijdag Shab-e-barat
19-03-2022 15 Sha'aban, 1443 zaterdag Birth of Muhammad al-Mahdi
21-03-2022 17 Sha'aban, 1443 maandag Birth of Ruqayyah bint Husayn
06-04-2022 4 Ramadan, 1443 woensdag Descending of the Torah
12-04-2022 10 Ramadan, 1443 dinsdag Death of Khadijah bint Khuwaylid
14-04-2022 12 Ramadan, 1443 donderdag Descending of the Gospel
16-04-2022 14 Ramadan, 1443 zaterdag Martyrdom of Mukhtar ibn Abi Ubayd Al-Thaqafi
17-04-2022 15 Ramadan, 1443 zondag Birth of Hasan ibn Ali
19-04-2022 17 Ramadan, 1443 dinsdag ⚔️Battle of Badr
20-04-2022 18 Ramadan, 1443 woensdag Descending of the Psalms
21-04-2022 19 Ramadan, 1443 donderdag 1st night of Laylat al-Qadr
22-04-2022 20 Ramadan, 1443 vrijdag Victorious Conquest of Mecca
23-04-2022 21 Ramadan, 1443 zaterdag 2nd night of Laylat al-Qadr
25-04-2022 23 Ramadan, 1443 maandag 3rd night of Laylat al-Qadr
29-04-2022 27 Ramadan, 1443 vrijdag Jumu'atul-Wida
03-05-2022 - 05-05-2022 1 Shawwal, 1443 dinsdag - donderdag Eid al-Fitr
04-05-2022 2 Shawwal, 1443 woensdag ⚔️Battle of the Trench
10-05-2022 8 Shawwal, 1443 dinsdag Day of Sorrow
11-05-2022 9 Shawwal, 1443 woensdag Marriage of Khadijah bint Khuwaylid to Muhammad
12-05-2022 10 Shawwal, 1443 donderdag Major Occultation of Muhammad al-Mahdi begins
17-05-2022 15 Shawwal, 1443 dinsdag ⚔️Martyrdom of Hamzah in the Battle of Uhud, 3 AH
31-05-2022 29 Shawwal, 1443 dinsdag Birth of Abu Talib
01-06-2022 1 Dhu al-Qi'dah, 1443 woensdag Birth of Fatimah bint Musa
06-06-2022 6 Dhu al-Qi'dah, 1443 maandag Treaty of Hudaybiyyah was executed, 6 AH
11-06-2022 11 Dhu al-Qi'dah, 1443 zaterdag Birth of Ali ar-Ridha, 148 AH
25-06-2022 25 Dhu al-Qi'dah, 1443 zaterdag Dahwul Ardh
29-06-2022 29 Dhu al-Qi'dah, 1443 woensdag Martyrdom of Muhammad al-Taqī, 220 AH
01-07-2022 1 Dhu al-Hijjah, 1443 vrijdag Marriage of Fatimah bint Muhammad to Ali, 2 BH
03-07-2022 3 Dhu al-Hijjah, 1443 zondag Renunciation of Adam accepted
07-07-2022 7 Dhu al-Hijjah, 1443 donderdag Martyrdom of Muhammad al-Baqir, 114 AH
08-07-2022 8 Dhu al-Hijjah, 1443 vrijdag Husayn ibn Ali leaves Makkah for Karbala, 60 AH
09-07-2022 9 Dhu al-Hijjah, 1443 zaterdag Day of Arafah
09-07-2022 9 Dhu al-Hijjah, 1443 zaterdag Martyrdom of Muslim ibn Aqeel & Hani ibn Urwa in Kufa, 60 AH
10-07-2022 - 13-07-2022 10 Dhu al-Hijjah, 1443 zondag - woensdag Eid al-Adha
15-07-2022 15 Dhu al-Hijjah, 1443 vrijdag Birth of Ali al-Hadi, 212 AH
16-07-2022 16 Dhu al-Hijjah, 1443 zaterdag Martyrdom of Zaynab bint Ali
18-07-2022 18 Dhu al-Hijjah, 1443 maandag Eid al-Ghadeer
19-07-2022 19 Dhu al-Hijjah, 1443 dinsdag Fatimah went to Ali's house after their marriage
23-07-2022 23 Dhu al-Hijjah, 1443 zaterdag Martyrdom of the children of Muslim ibn Aqeel, 60 AH
24-07-2022 24 Dhu al-Hijjah, 1443 zondag Eid al-Mubahalah
27-07-2022 27 Dhu al-Hijjah, 1443 woensdag Martyrdom of Maytham al-Tammar, 60 AH
30-07-2022 1 Muharram, 1444 zaterdag Mourning of Muharram starts
31-07-2022 2 Muharram, 1444 zondag Arrival of Husayn ibn Ali in Karbalā, 61 AH
01-08-2022 3 Muharram, 1444 maandag Water supply to the camp of Husayn ibn Ali was stopped
05-08-2022 7 Muharram, 1444 vrijdag Stored water in the tents of the camp of Husayn ibn Ali runs out
07-08-2022 9 Muharram, 1444 zondag Eve of Ashura
08-08-2022 10 Muharram, 1444 maandag Āshūrā
08-08-2022 10 Muharram, 1444 maandag Day of Ashura
10-08-2022 12 Muharram, 1444 woensdag Burial of the martyrs of Karbala by Bani Asad
15-08-2022 17 Muharram, 1444 maandag Abraha attacked the Kaʿbah in the Year of the Elephant
16-08-2022 18 Muharram, 1444 dinsdag Changing of the Qibla
18-08-2022 20 Muharram, 1444 donderdag 10th day after ʿĀshūrāʾ
23-08-2022 25 Muharram, 1444 dinsdag Martyrdom of Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin, 95 AH
28-08-2022 30 Muharram, 1444 zondag 20th day after ʿĀshūrāʾ
29-08-2022 1 Safar, 1444 maandag Prisoners of Karbalā reach Yazid's palace in Syria
29-08-2022 1 Safar, 1444 maandag ⚔️Battle of Siffin, 37 AH
04-09-2022 7 Safar, 1444 zondag Birth of Imam Musa al-Kadhim, 128 AH
07-09-2022 10 Safar, 1444 woensdag 30th day after ʿĀshūrāʾ
07-09-2022 10 Safar, 1444 woensdag Martyrdom of Ruqayyah bint Husayn
07-09-2022 10 Safar, 1444 woensdag ⚔️Victory to Ali in the Battle of Nahrawan
09-09-2022 12 Safar, 1444 vrijdag Birth of Salman the Persian
14-09-2022 17 Safar, 1444 woensdag Martyrdom of Ali ar-Ridha, 203 AH
17-09-2022 20 Safar, 1444 zaterdag Ar'baeen
25-09-2022 28 Safar, 1444 zondag Martyrdom of Hasan ibn Ali, 50 AH
25-09-2022 28 Safar, 1444 zondag Martyrdom of Muhammad, 11 AH
27-09-2022 1 Rabi' al-Awwal I, 1444 dinsdag Hijrah
30-09-2022 4 Rabi' al-Awwal I, 1444 vrijdag Martyrdom of Fatimah bint Musa
04-10-2022 8 Rabi' al-Awwal I, 1444 dinsdag Martyrdom of Hasan al-Askari, 260 AH
05-10-2022 9 Rabi' al-Awwal I, 1444 woensdag Eid-e-Zahra
10-10-2022 14 Rabi' al-Awwal I, 1444 maandag Death of Yazid
11-10-2022 15 Rabi' al-Awwal I, 1444 dinsdag First mosque (Quba Mosque) was established, 1 AH
13-10-2022 17 Rabi' al-Awwal I, 1444 donderdag Birth of Ja'far al-Sadiq, 83 AH
13-10-2022 17 Rabi' al-Awwal I, 1444 donderdag Birth of Muhammad, 53 BH
14-10-2022 18 Rabi' al-Awwal I, 1444 vrijdag Birth of Umm Kulthum bint Ali
03-11-2022 8 Rabi' al-Thani II, 1444 donderdag Birth of Hasan al-Askari, 232 AH
04-12-2022 10 Jumada al-Awwal I, 1444 zondag ⚔️Battle of the Camel
07-12-2022 13 Jumada al-Awwal I, 1444 woensdag Martyrdom of Fatimah bint Muhammad, 11 AH
09-12-2022 15 Jumada al-Awwal I, 1444 vrijdag Birth of Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin, 37 AH
27-12-2022 3 Jumada al-Thani II, 1444 dinsdag Martyrdom of Fatimah bint Muhammad, 11 AH