Samiska flaggdagar

Dato Ukedag Hendelse
06.02.2021 lørdag Samenes nasjonaldag
02.03.2021 tirsdag Sametinget i Finland ble åpnet
28.03.2021 søndag Maria bebudelsesdag
24.06.2021 torsdag Midtsommer
09.08.2021 mandag FNs internasjonale urfolksdag
15.08.2021 søndag Sameflagget ble godkjent
18.08.2021 onsdag Samerådet ble stiftet
26.08.2021 torsdag Sametinget i Sverige ble opprettet
09.10.2021 lørdag Sametinget i Norge ble åpnet
09.11.2021 tirsdag Sameparlamentet i Finland ble opprettet
15.11.2021 mandag Isak Sabas fødselsdag
29.11.2021 mandag Elsa Laula Renbergs fødselsdag