Festi

Data Jum tal-ġimgħa Avveniment
01/01/2021 Friday L-Ewwel tas-Sena
10/02/2021 Wednesday Nawfraġju ta' San Pawl
19/03/2021 Friday San Ġużepp
31/03/2021 Wednesday Jum il-Ħelsien
02/04/2021 Friday Il-Ġimgħa l-Kbira
01/05/2021 Saturday Jum il-Ħaddiem
07/06/2021 Monday Sette Giugno
29/06/2021 Tuesday L-Imnarja
15/08/2021 Sunday Santa Marija
08/09/2021 Wednesday Jum il-Vitorja
21/09/2021 Tuesday Jum l-Indipendenza
08/12/2021 Wednesday Il-Kunċizzjoni
13/12/2021 Monday Jum ir-Repubblika
25/12/2021 Saturday Il-Milied