Anda masih belum memilih negara lagi. Dengan pilihan negara, akan akan melihat cuti bagi negara berkenaan.
Kemas kini
English
Hari Kesedaran
Hari bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masalah sosial atau persekitaran.
Kemas kini
English
Makanan dan Minuman
Cuti berkaitan makanan, minuman dan masakan.
Kemas kini
English
Cuti Janggal
Senari panjang cuti tidak rasmi dan janggal.
English
Festival Ancient Roman
Cuti dan acara penting di Ancient Rome.
Nombor minggu
Susunan minggu mengikut standard Eropah, Amerika atau Timur Tengah
Hari gaji
Hari gaji untuk mereka yang menerima gaji bulanan.
Syif kerja
Syif kerja harian mengikut kitaran berulang.
Kemas kini
English
Tahun Liturgi
Tahun liturgi Kristian dengan semua cuti Kristian (tidak semuanya cuti yang mesti di semua negara).
Kemas kini
English
Tahun liturgi Katolik
Kemas kini
English
Tahun liturgi Ortodoksi Timur
Kemas kini
English
Tahun liturgi Protestan
Kemas kini
English
Cuti Koptik
Cuti mengikut Kristian Koptik.
English
Cuti Discordian
Cuti mengikut Discordianism.
English
Discordian Whollydays
Discordian Whollydays
English
Cuti Islam (Syiah)
Cuti Islam mengikut pengikut Syiah.
English
Cuti Islam (Sunni)
Cuti Islam mengikut pengikut Sunni.
English
Cuti Yahudi (diaspora)
Cuti Yahudi untuk mereka yang tinggal di luar Israel (Diaspora).
English
Cuti Yahudi (Israel)
Cuti Yahudi untuk mereka yang tinggal di Israel.
Kemas kini
English
Cuti Pagan
Cuti dan festival Pagan.
Kemas kini
English
Cuti Pastafarian
Cuti mengikut Pastafarianism.
Kemas kini
Santo
Senarai sainto Kristian di Finland.
English
Waktu solat (Islam)
Waktu solat harian bagi Orang Islam
English
Waktu sembahyang (Yahudi)
Waktu solat harian bagi Orang Yahudi
Gempa bumi
Apabila Bulan hampir dengan Bumi dan selari dengan Matahari, terdapat sedikit peningkatan dalam keterukan dan kebarangkalian letupan gunung berapi dan gempa bumi.
Kemas kini
Golden Hour
Tunjuk Blue and Golden Hours tempatan, masa optima untuk membuat kegiatan luar rumah.
Kemas kini
Bulan
Bulan terbit, terbenam, fasa dan acara berkaitan lain.
Solunar
Teori solunar menggunakan Bulan dan Matahri untuk meramal bila ikan akan makan.
Kemas kini
Matahari
Matahari terbit, terbenam, gerhana matahari dan acara lain berkaitan Matahari. Cuaca
Cuaca
Ramalan cuaca tempatan sehingga 5 hari.
English
Peristiwa dalam sejarah
Peristiwa penting dalam sejarah untuk setiap hari
English
Besbol
Liga dan pertandingan besbol antarabangsa.
English
Bola keranjang
Perlawanan bola keranjang dari liga dan pasukan yang anda pilih.
English
Kriket
Pertandingan kriket antarabangsa.
English
Formula 1
Perlumbaan Formula 1 dari seluruh dunia.
English
Bolasepak
Perlawanan bolasepak dari liga yang anda pilih.
English
Hoki ais
Perlawanan hoki ais dari liga yang anda pilih.
English
Tenis
Pertandingan tenis antarabangsa.
English
Hari Kiamat
Pelbagai ramalan hari kiamat. Jika ramalan tidak spesifik, tarikh ditetapkan pada hari terakhir yang boleh bagi ramalan.
English
Harijadi
Harijadi orang-orang penting
English
Kematian
Tarikh kematian orang-orang penting
English
Hari Merdeka
Hari Kemerdekaan bagi semua negara
Kemas kini
English
Pemerhatian UN
Hari kesedaran anatarabangsa ditetapkan oleh Bangsa-bangsa Bersatu.
English
Kalendar Armenia
Armenia
English
Kalendar Koptik
Koptik
English
Kalendar Discordian
Discordian
English
Kalendar Mesir
Kalendar Mesir
English
Kalendar Ethiopia
Ethiopian
English
Kalendar Republik Perancis
Republik Perancis
English
Kalendar Yahudi
Hebrew
English
Kalendar Islam
Islam
English
Kalendar ISO 8601
Susunan ISO 8601
English
Susuna hari ISO
Susunan Hari ISO
English
Susunan minggu ISO
Susunan Minggu ISO
English
Kalenar Julian
Julian
English
Susunan Hari Julian
Nombor Hari Julian
English
Mayan Long Count
Mayan Long Count
English
Kalendar Pawukon
Pawukon
English
Kalendar Persia
Persian
English
Kalendar Roman
Roman
Bioritma
Bioritma peribadi. Ia tidak berdasarkan sains.
Kitaran Haid
Fasa kitaran haid anda. Dengan syarat kitaran haid anda adalah agak biasa.
Mengandung
Maklumat mingguan bagaimana perkembangan kandungan anda dan apa yang berlaku di dalam rahim anda.
Masa Dari Sekarang
Tunjuk berapa jauh ke masa depan atau lampau sesuatu acara tertentu. Boleh digunakan apabila menunggu sesuatu.
Kawalan Berat
Nyatakan berat dan berat sasaran anda. Kalendar ini mengingatkan anda untuk menyukat berat dan beritahu anda apakah sepatutnya berat anda.
Zodiak
Tanda zodiak dan tarikh-tarikhnya.
Kemas kini
English
Hari Kesedaran
Hari bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masalah sosial atau persekitaran.
Kemas kini
English
Makanan dan Minuman
Cuti berkaitan makanan, minuman dan masakan.
Kemas kini
English
Cuti Janggal
Senari panjang cuti tidak rasmi dan janggal.
English
Festival Ancient Roman
Cuti dan acara penting di Ancient Rome.
Nombor minggu
Susunan minggu mengikut standard Eropah, Amerika atau Timur Tengah
Hari gaji
Hari gaji untuk mereka yang menerima gaji bulanan.
Syif kerja
Syif kerja harian mengikut kitaran berulang.
Kemas kini
English
Tahun Liturgi
Tahun liturgi Kristian dengan semua cuti Kristian (tidak semuanya cuti yang mesti di semua negara).
Kemas kini
English
Tahun liturgi Katolik
Kemas kini
English
Tahun liturgi Ortodoksi Timur
Kemas kini
English
Tahun liturgi Protestan
Kemas kini
English
Cuti Koptik
Cuti mengikut Kristian Koptik.
English
Cuti Discordian
Cuti mengikut Discordianism.
English
Discordian Whollydays
Discordian Whollydays
English
Cuti Islam (Syiah)
Cuti Islam mengikut pengikut Syiah.
English
Cuti Islam (Sunni)
Cuti Islam mengikut pengikut Sunni.
English
Cuti Yahudi (diaspora)
Cuti Yahudi untuk mereka yang tinggal di luar Israel (Diaspora).
English
Cuti Yahudi (Israel)
Cuti Yahudi untuk mereka yang tinggal di Israel.
Kemas kini
English
Cuti Pagan
Cuti dan festival Pagan.
Kemas kini
English
Cuti Pastafarian
Cuti mengikut Pastafarianism.
Kemas kini
Santo
Senarai sainto Kristian di Finland.
English
Waktu solat (Islam)
Waktu solat harian bagi Orang Islam
English
Waktu sembahyang (Yahudi)
Waktu solat harian bagi Orang Yahudi
Gempa bumi
Apabila Bulan hampir dengan Bumi dan selari dengan Matahari, terdapat sedikit peningkatan dalam keterukan dan kebarangkalian letupan gunung berapi dan gempa bumi.
Kemas kini
Golden Hour
Tunjuk Blue and Golden Hours tempatan, masa optima untuk membuat kegiatan luar rumah.
Kemas kini
Bulan
Bulan terbit, terbenam, fasa dan acara berkaitan lain.
Solunar
Teori solunar menggunakan Bulan dan Matahri untuk meramal bila ikan akan makan.
Kemas kini
Matahari
Matahari terbit, terbenam, gerhana matahari dan acara lain berkaitan Matahari. Cuaca
Cuaca
Ramalan cuaca tempatan sehingga 5 hari.
English
Peristiwa dalam sejarah
Peristiwa penting dalam sejarah untuk setiap hari
English
Besbol
Liga dan pertandingan besbol antarabangsa.
English
Bola keranjang
Perlawanan bola keranjang dari liga dan pasukan yang anda pilih.
English
Kriket
Pertandingan kriket antarabangsa.
English
Formula 1
Perlumbaan Formula 1 dari seluruh dunia.
English
Bolasepak
Perlawanan bolasepak dari liga yang anda pilih.
English
Hoki ais
Perlawanan hoki ais dari liga yang anda pilih.
English
Tenis
Pertandingan tenis antarabangsa.
English
Hari Kiamat
Pelbagai ramalan hari kiamat. Jika ramalan tidak spesifik, tarikh ditetapkan pada hari terakhir yang boleh bagi ramalan.
English
Harijadi
Harijadi orang-orang penting
English
Kematian
Tarikh kematian orang-orang penting
English
Hari Merdeka
Hari Kemerdekaan bagi semua negara
Kemas kini
English
Pemerhatian UN
Hari kesedaran anatarabangsa ditetapkan oleh Bangsa-bangsa Bersatu.
English
Kalendar Armenia
Armenia
English
Kalendar Koptik
Koptik
English
Kalendar Discordian
Discordian
English
Kalendar Mesir
Kalendar Mesir
English
Kalendar Ethiopia
Ethiopian
English
Kalendar Republik Perancis
Republik Perancis
English
Kalendar Yahudi
Hebrew
English
Kalendar Islam
Islam
English
Kalendar ISO 8601
Susunan ISO 8601
English
Susuna hari ISO
Susunan Hari ISO
English
Susunan minggu ISO
Susunan Minggu ISO
English
Kalenar Julian
Julian
English
Susunan Hari Julian
Nombor Hari Julian
English
Mayan Long Count
Mayan Long Count
English
Kalendar Pawukon
Pawukon
English
Kalendar Persia
Persian
English
Kalendar Roman
Roman
Bioritma
Bioritma peribadi. Ia tidak berdasarkan sains.
Kitaran Haid
Fasa kitaran haid anda. Dengan syarat kitaran haid anda adalah agak biasa.
Mengandung
Maklumat mingguan bagaimana perkembangan kandungan anda dan apa yang berlaku di dalam rahim anda.
Masa Dari Sekarang
Tunjuk berapa jauh ke masa depan atau lampau sesuatu acara tertentu. Boleh digunakan apabila menunggu sesuatu.
Kawalan Berat
Nyatakan berat dan berat sasaran anda. Kalendar ini mengingatkan anda untuk menyukat berat dan beritahu anda apakah sepatutnya berat anda.
Zodiak
Tanda zodiak dan tarikh-tarikhnya.