שעת הזהב

תַאֲרִיך יום בשבוע זְמַן מִקרֶה
13.5.2021 יום חמישי 5:29 - 5:58 💙5:29 - 5:58 רגע זהוב
13.5.2021 יום חמישי 5:58 - 6:31 💛5:58 - 6:31 רגע כחול
13.5.2021 יום חמישי 19:40 - 20:14 💛19:40 - 20:14 רגע כחול
13.5.2021 יום חמישי 20:14 - 20:43 💙20:14 - 20:43 רגע זהוב
14.5.2021 יום שישי 5:28 - 5:57 💙5:28 - 5:57 רגע זהוב
14.5.2021 יום שישי 5:57 - 6:30 💛5:57 - 6:30 רגע כחול
14.5.2021 יום שישי 19:41 - 20:15 💛19:41 - 20:15 רגע כחול
14.5.2021 יום שישי 20:15 - 20:44 💙20:15 - 20:44 רגע זהוב
15.5.2021 יום שבת 5:27 - 5:56 💙5:27 - 5:56 רגע זהוב
15.5.2021 יום שבת 5:56 - 6:29 💛5:56 - 6:29 רגע כחול
15.5.2021 יום שבת 19:42 - 20:16 💛19:42 - 20:16 רגע כחול
15.5.2021 יום שבת 20:16 - 20:45 💙20:16 - 20:45 רגע זהוב
16.5.2021 יום ראשון 5:26 - 5:55 💙5:26 - 5:55 רגע זהוב
16.5.2021 יום ראשון 5:55 - 6:29 💛5:55 - 6:29 רגע כחול
16.5.2021 יום ראשון 19:43 - 20:16 💛19:43 - 20:16 רגע כחול
16.5.2021 יום ראשון 20:16 - 20:46 💙20:16 - 20:46 רגע זהוב
17.5.2021 יום שני 5:25 - 5:54 💙5:25 - 5:54 רגע זהוב
17.5.2021 יום שני 5:54 - 6:28 💛5:54 - 6:28 רגע כחול
17.5.2021 יום שני 19:44 - 20:17 💛19:44 - 20:17 רגע כחול
17.5.2021 יום שני 20:17 - 20:47 💙20:17 - 20:47 רגע זהוב
18.5.2021 יום שלישי 5:24 - 5:53 💙5:24 - 5:53 רגע זהוב
18.5.2021 יום שלישי 5:53 - 6:27 💛5:53 - 6:27 רגע כחול
18.5.2021 יום שלישי 19:44 - 20:18 💛19:44 - 20:18 רגע כחול
18.5.2021 יום שלישי 20:18 - 20:48 💙20:18 - 20:48 רגע זהוב
19.5.2021 יום רביעי 5:23 - 5:53 💙5:23 - 5:53 רגע זהוב
19.5.2021 יום רביעי 5:53 - 6:27 💛5:53 - 6:27 רגע כחול
19.5.2021 יום רביעי 19:45 - 20:19 💛19:45 - 20:19 רגע כחול
19.5.2021 יום רביעי 20:19 - 20:49 💙20:19 - 20:49 רגע זהוב
20.5.2021 יום חמישי 5:22 - 5:52 💙5:22 - 5:52 רגע זהוב
20.5.2021 יום חמישי 5:52 - 6:26 💛5:52 - 6:26 רגע כחול
20.5.2021 יום חמישי 19:46 - 20:20 💛19:46 - 20:20 רגע כחול
20.5.2021 יום חמישי 20:20 - 20:50 💙20:20 - 20:50 רגע זהוב
21.5.2021 יום שישי 5:22 - 5:51 💙5:22 - 5:51 רגע זהוב
21.5.2021 יום שישי 5:51 - 6:25 💛5:51 - 6:25 רגע כחול
21.5.2021 יום שישי 19:47 - 20:21 💛19:47 - 20:21 רגע כחול
21.5.2021 יום שישי 20:21 - 20:51 💙20:21 - 20:51 רגע זהוב
22.5.2021 יום שבת 5:21 - 5:50 💙5:21 - 5:50 רגע זהוב
22.5.2021 יום שבת 5:50 - 6:25 💛5:50 - 6:25 רגע כחול
22.5.2021 יום שבת 19:48 - 20:22 💛19:48 - 20:22 רגע כחול
22.5.2021 יום שבת 20:22 - 20:51 💙20:22 - 20:51 רגע זהוב
23.5.2021 יום ראשון 5:20 - 5:50 💙5:20 - 5:50 רגע זהוב
23.5.2021 יום ראשון 5:50 - 6:24 💛5:50 - 6:24 רגע כחול
23.5.2021 יום ראשון 19:48 - 20:23 💛19:48 - 20:23 רגע כחול
23.5.2021 יום ראשון 20:23 - 20:52 💙20:23 - 20:52 רגע זהוב
24.5.2021 יום שני 5:19 - 5:49 💙5:19 - 5:49 רגע זהוב
24.5.2021 יום שני 5:49 - 6:23 💛5:49 - 6:23 רגע כחול
24.5.2021 יום שני 19:49 - 20:23 💛19:49 - 20:23 רגע כחול
24.5.2021 יום שני 20:23 - 20:53 💙20:23 - 20:53 רגע זהוב
25.5.2021 יום שלישי 5:19 - 5:49 💙5:19 - 5:49 רגע זהוב
25.5.2021 יום שלישי 5:49 - 6:23 💛5:49 - 6:23 רגע כחול
25.5.2021 יום שלישי 19:50 - 20:24 💛19:50 - 20:24 רגע כחול
25.5.2021 יום שלישי 20:24 - 20:54 💙20:24 - 20:54 רגע זהוב
26.5.2021 יום רביעי 5:18 - 5:48 💙5:18 - 5:48 רגע זהוב
26.5.2021 יום רביעי 5:48 - 6:22 💛5:48 - 6:22 רגע כחול
26.5.2021 יום רביעי 19:51 - 20:25 💛19:51 - 20:25 רגע כחול
26.5.2021 יום רביעי 20:25 - 20:55 💙20:25 - 20:55 רגע זהוב
27.5.2021 יום חמישי 5:17 - 5:47 💙5:17 - 5:47 רגע זהוב
27.5.2021 יום חמישי 5:47 - 6:22 💛5:47 - 6:22 רגע כחול
27.5.2021 יום חמישי 19:51 - 20:26 💛19:51 - 20:26 רגע כחול
27.5.2021 יום חמישי 20:26 - 20:56 💙20:26 - 20:56 רגע זהוב
28.5.2021 יום שישי 5:17 - 5:47 💙5:17 - 5:47 רגע זהוב
28.5.2021 יום שישי 5:47 - 6:21 💛5:47 - 6:21 רגע כחול
28.5.2021 יום שישי 19:52 - 20:27 💛19:52 - 20:27 רגע כחול
28.5.2021 יום שישי 20:27 - 20:57 💙20:27 - 20:57 רגע זהוב
29.5.2021 יום שבת 5:16 - 5:46 💙5:16 - 5:46 רגע זהוב
29.5.2021 יום שבת 5:46 - 6:21 💛5:46 - 6:21 רגע כחול
29.5.2021 יום שבת 19:53 - 20:27 💛19:53 - 20:27 רגע כחול
29.5.2021 יום שבת 20:27 - 20:58 💙20:27 - 20:58 רגע זהוב
30.5.2021 יום ראשון 5:16 - 5:46 💙5:16 - 5:46 רגע זהוב
30.5.2021 יום ראשון 5:46 - 6:21 💛5:46 - 6:21 רגע כחול
30.5.2021 יום ראשון 19:53 - 20:28 💛19:53 - 20:28 רגע כחול
30.5.2021 יום ראשון 20:28 - 20:58 💙20:28 - 20:58 רגע זהוב
31.5.2021 יום שני 5:15 - 5:46 💙5:15 - 5:46 רגע זהוב
31.5.2021 יום שני 5:46 - 6:20 💛5:46 - 6:20 רגע כחול
31.5.2021 יום שני 19:54 - 20:29 💛19:54 - 20:29 רגע כחול
31.5.2021 יום שני 20:29 - 20:59 💙20:29 - 20:59 רגע זהוב
1.6.2021 יום שלישי 5:15 - 5:45 💙5:15 - 5:45 רגע זהוב
1.6.2021 יום שלישי 5:45 - 6:20 💛5:45 - 6:20 רגע כחול
1.6.2021 יום שלישי 19:55 - 20:29 💛19:55 - 20:29 רגע כחול
1.6.2021 יום שלישי 20:29 - 21:00 💙20:29 - 21:00 רגע זהוב
2.6.2021 יום רביעי 5:14 - 5:45 💙5:14 - 5:45 רגע זהוב
2.6.2021 יום רביעי 5:45 - 6:20 💛5:45 - 6:20 רגע כחול
2.6.2021 יום רביעי 19:55 - 20:30 💛19:55 - 20:30 רגע כחול
2.6.2021 יום רביעי 20:30 - 21:01 💙20:30 - 21:01 רגע זהוב
3.6.2021 יום חמישי 5:14 - 5:44 💙5:14 - 5:44 רגע זהוב
3.6.2021 יום חמישי 5:44 - 6:19 💛5:44 - 6:19 רגע כחול
3.6.2021 יום חמישי 19:56 - 20:31 💛19:56 - 20:31 רגע כחול
3.6.2021 יום חמישי 20:31 - 21:01 💙20:31 - 21:01 רגע זהוב
4.6.2021 יום שישי 5:14 - 5:44 💙5:14 - 5:44 רגע זהוב
4.6.2021 יום שישי 5:44 - 6:19 💛5:44 - 6:19 רגע כחול
4.6.2021 יום שישי 19:57 - 20:31 💛19:57 - 20:31 רגע כחול
4.6.2021 יום שישי 20:31 - 21:02 💙20:31 - 21:02 רגע זהוב
5.6.2021 יום שבת 5:13 - 5:44 💙5:13 - 5:44 רגע זהוב
5.6.2021 יום שבת 5:44 - 6:19 💛5:44 - 6:19 רגע כחול
5.6.2021 יום שבת 19:57 - 20:32 💛19:57 - 20:32 רגע כחול
5.6.2021 יום שבת 20:32 - 21:03 💙20:32 - 21:03 רגע זהוב
6.6.2021 יום ראשון 5:13 - 5:44 💙5:13 - 5:44 רגע זהוב
6.6.2021 יום ראשון 5:44 - 6:19 💛5:44 - 6:19 רגע כחול
6.6.2021 יום ראשון 19:58 - 20:33 💛19:58 - 20:33 רגע כחול
6.6.2021 יום ראשון 20:33 - 21:03 💙20:33 - 21:03 רגע זהוב
7.6.2021 יום שני 5:13 - 5:43 💙5:13 - 5:43 רגע זהוב
7.6.2021 יום שני 5:43 - 6:19 💛5:43 - 6:19 רגע כחול
7.6.2021 יום שני 19:58 - 20:33 💛19:58 - 20:33 רגע כחול
7.6.2021 יום שני 20:33 - 21:04 💙20:33 - 21:04 רגע זהוב
8.6.2021 יום שלישי 5:12 - 5:43 💙5:12 - 5:43 רגע זהוב
8.6.2021 יום שלישי 5:43 - 6:18 💛5:43 - 6:18 רגע כחול
8.6.2021 יום שלישי 19:59 - 20:34 💛19:59 - 20:34 רגע כחול
8.6.2021 יום שלישי 20:34 - 21:05 💙20:34 - 21:05 רגע זהוב
9.6.2021 יום רביעי 5:12 - 5:43 💙5:12 - 5:43 רגע זהוב
9.6.2021 יום רביעי 5:43 - 6:18 💛5:43 - 6:18 רגע כחול
9.6.2021 יום רביעי 19:59 - 20:34 💛19:59 - 20:34 רגע כחול
9.6.2021 יום רביעי 20:34 - 21:05 💙20:34 - 21:05 רגע זהוב
10.6.2021 יום חמישי 5:12 - 5:43 💙5:12 - 5:43 רגע זהוב
10.6.2021 יום חמישי 5:43 - 6:18 💛5:43 - 6:18 רגע כחול
10.6.2021 יום חמישי 20:00 - 20:35 💛20:00 - 20:35 רגע כחול
10.6.2021 יום חמישי 20:35 - 21:06 💙20:35 - 21:06 רגע זהוב
11.6.2021 יום שישי 5:12 - 5:43 💙5:12 - 5:43 רגע זהוב
11.6.2021 יום שישי 5:43 - 6:18 💛5:43 - 6:18 רגע כחול
11.6.2021 יום שישי 20:00 - 20:35 💛20:00 - 20:35 רגע כחול
11.6.2021 יום שישי 20:35 - 21:06 💙20:35 - 21:06 רגע זהוב
12.6.2021 יום שבת 5:12 - 5:43 💙5:12 - 5:43 רגע זהוב
12.6.2021 יום שבת 5:43 - 6:18 💛5:43 - 6:18 רגע כחול
12.6.2021 יום שבת 20:01 - 20:36 💛20:01 - 20:36 רגע כחול
12.6.2021 יום שבת 20:36 - 21:07 💙20:36 - 21:07 רגע זהוב
13.6.2021 יום ראשון 5:12 - 5:43 💙5:12 - 5:43 רגע זהוב
13.6.2021 יום ראשון 5:43 - 6:18 💛5:43 - 6:18 רגע כחול
13.6.2021 יום ראשון 20:01 - 20:36 💛20:01 - 20:36 רגע כחול
13.6.2021 יום ראשון 20:36 - 21:07 💙20:36 - 21:07 רגע זהוב
14.6.2021 יום שני 5:12 - 5:43 💙5:12 - 5:43 רגע זהוב
14.6.2021 יום שני 5:43 - 6:18 💛5:43 - 6:18 רגע כחול
14.6.2021 יום שני 20:01 - 20:37 💛20:01 - 20:37 רגע כחול
14.6.2021 יום שני 20:37 - 21:08 💙20:37 - 21:08 רגע זהוב
15.6.2021 יום שלישי 5:12 - 5:43 💙5:12 - 5:43 רגע זהוב
15.6.2021 יום שלישי 5:43 - 6:18 💛5:43 - 6:18 רגע כחול
15.6.2021 יום שלישי 20:02 - 20:37 💛20:02 - 20:37 רגע כחול
15.6.2021 יום שלישי 20:37 - 21:08 💙20:37 - 21:08 רגע זהוב
16.6.2021 יום רביעי 5:12 - 5:43 💙5:12 - 5:43 רגע זהוב
16.6.2021 יום רביעי 5:43 - 6:18 💛5:43 - 6:18 רגע כחול
16.6.2021 יום רביעי 20:02 - 20:37 💛20:02 - 20:37 רגע כחול
16.6.2021 יום רביעי 20:37 - 21:08 💙20:37 - 21:08 רגע זהוב
17.6.2021 יום חמישי 5:12 - 5:43 💙5:12 - 5:43 רגע זהוב
17.6.2021 יום חמישי 5:43 - 6:18 💛5:43 - 6:18 רגע כחול
17.6.2021 יום חמישי 20:02 - 20:38 💛20:02 - 20:38 רגע כחול
17.6.2021 יום חמישי 20:38 - 21:09 💙20:38 - 21:09 רגע זהוב
18.6.2021 יום שישי 5:12 - 5:43 💙5:12 - 5:43 רגע זהוב
18.6.2021 יום שישי 5:43 - 6:19 💛5:43 - 6:19 רגע כחול
18.6.2021 יום שישי 20:03 - 20:38 💛20:03 - 20:38 רגע כחול
18.6.2021 יום שישי 20:38 - 21:09 💙20:38 - 21:09 רגע זהוב
19.6.2021 יום שבת 5:12 - 5:43 💙5:12 - 5:43 רגע זהוב
19.6.2021 יום שבת 5:43 - 6:19 💛5:43 - 6:19 רגע כחול
19.6.2021 יום שבת 20:03 - 20:38 💛20:03 - 20:38 רגע כחול
19.6.2021 יום שבת 20:38 - 21:09 💙20:38 - 21:09 רגע זהוב
20.6.2021 יום ראשון 5:13 - 5:44 💙5:13 - 5:44 רגע זהוב
20.6.2021 יום ראשון 5:44 - 6:19 💛5:44 - 6:19 רגע כחול
20.6.2021 יום ראשון 20:03 - 20:39 💛20:03 - 20:39 רגע כחול
20.6.2021 יום ראשון 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
21.6.2021 יום שני 5:13 - 5:44 💙5:13 - 5:44 רגע זהוב
21.6.2021 יום שני 5:44 - 6:19 💛5:44 - 6:19 רגע כחול
21.6.2021 יום שני 20:03 - 20:39 💛20:03 - 20:39 רגע כחול
21.6.2021 יום שני 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
22.6.2021 יום שלישי 5:13 - 5:44 💙5:13 - 5:44 רגע זהוב
22.6.2021 יום שלישי 5:44 - 6:19 💛5:44 - 6:19 רגע כחול
22.6.2021 יום שלישי 20:04 - 20:39 💛20:04 - 20:39 רגע כחול
22.6.2021 יום שלישי 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
23.6.2021 יום רביעי 5:13 - 5:44 💙5:13 - 5:44 רגע זהוב
23.6.2021 יום רביעי 5:44 - 6:20 💛5:44 - 6:20 רגע כחול
23.6.2021 יום רביעי 20:04 - 20:39 💛20:04 - 20:39 רגע כחול
23.6.2021 יום רביעי 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
24.6.2021 יום חמישי 5:14 - 5:45 💙5:14 - 5:45 רגע זהוב
24.6.2021 יום חמישי 5:45 - 6:20 💛5:45 - 6:20 רגע כחול
24.6.2021 יום חמישי 20:04 - 20:39 💛20:04 - 20:39 רגע כחול
24.6.2021 יום חמישי 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
25.6.2021 יום שישי 5:14 - 5:45 💙5:14 - 5:45 רגע זהוב
25.6.2021 יום שישי 5:45 - 6:20 💛5:45 - 6:20 רגע כחול
25.6.2021 יום שישי 20:04 - 20:39 💛20:04 - 20:39 רגע כחול
25.6.2021 יום שישי 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
26.6.2021 יום שבת 5:14 - 5:45 💙5:14 - 5:45 רגע זהוב
26.6.2021 יום שבת 5:45 - 6:21 💛5:45 - 6:21 רגע כחול
26.6.2021 יום שבת 20:04 - 20:39 💛20:04 - 20:39 רגע כחול
26.6.2021 יום שבת 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
27.6.2021 יום ראשון 5:15 - 5:46 💙5:15 - 5:46 רגע זהוב
27.6.2021 יום ראשון 5:46 - 6:21 💛5:46 - 6:21 רגע כחול
27.6.2021 יום ראשון 20:04 - 20:39 💛20:04 - 20:39 רגע כחול
27.6.2021 יום ראשון 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
28.6.2021 יום שני 5:15 - 5:46 💙5:15 - 5:46 רגע זהוב
28.6.2021 יום שני 5:46 - 6:21 💛5:46 - 6:21 רגע כחול
28.6.2021 יום שני 20:04 - 20:39 💛20:04 - 20:39 רגע כחול
28.6.2021 יום שני 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
29.6.2021 יום שלישי 5:16 - 5:47 💙5:16 - 5:47 רגע זהוב
29.6.2021 יום שלישי 5:47 - 6:22 💛5:47 - 6:22 רגע כחול
29.6.2021 יום שלישי 20:04 - 20:39 💛20:04 - 20:39 רגע כחול
29.6.2021 יום שלישי 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
30.6.2021 יום רביעי 5:16 - 5:47 💙5:16 - 5:47 רגע זהוב
30.6.2021 יום רביעי 5:47 - 6:22 💛5:47 - 6:22 רגע כחול
30.6.2021 יום רביעי 20:04 - 20:39 💛20:04 - 20:39 רגע כחול
30.6.2021 יום רביעי 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
1.7.2021 יום חמישי 5:17 - 5:48 💙5:17 - 5:48 רגע זהוב
1.7.2021 יום חמישי 5:48 - 6:23 💛5:48 - 6:23 רגע כחול
1.7.2021 יום חמישי 20:04 - 20:39 💛20:04 - 20:39 רגע כחול
1.7.2021 יום חמישי 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
2.7.2021 יום שישי 5:17 - 5:48 💙5:17 - 5:48 רגע זהוב
2.7.2021 יום שישי 5:48 - 6:23 💛5:48 - 6:23 רגע כחול
2.7.2021 יום שישי 20:04 - 20:39 💛20:04 - 20:39 רגע כחול
2.7.2021 יום שישי 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
3.7.2021 יום שבת 5:18 - 5:49 💙5:18 - 5:49 רגע זהוב
3.7.2021 יום שבת 5:49 - 6:24 💛5:49 - 6:24 רגע כחול
3.7.2021 יום שבת 20:04 - 20:39 💛20:04 - 20:39 רגע כחול
3.7.2021 יום שבת 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
4.7.2021 יום ראשון 5:18 - 5:49 💙5:18 - 5:49 רגע זהוב
4.7.2021 יום ראשון 5:49 - 6:24 💛5:49 - 6:24 רגע כחול
4.7.2021 יום ראשון 20:04 - 20:39 💛20:04 - 20:39 רגע כחול
4.7.2021 יום ראשון 20:39 - 21:10 💙20:39 - 21:10 רגע זהוב
5.7.2021 יום שני 5:19 - 5:50 💙5:19 - 5:50 רגע זהוב
5.7.2021 יום שני 5:50 - 6:25 💛5:50 - 6:25 רגע כחול
5.7.2021 יום שני 20:04 - 20:39 💛20:04 - 20:39 רגע כחול
5.7.2021 יום שני 20:39 - 21:09 💙20:39 - 21:09 רגע זהוב
6.7.2021 יום שלישי 5:20 - 5:50 💙5:20 - 5:50 רגע זהוב
6.7.2021 יום שלישי 5:50 - 6:25 💛5:50 - 6:25 רגע כחול
6.7.2021 יום שלישי 20:03 - 20:38 💛20:03 - 20:38 רגע כחול
6.7.2021 יום שלישי 20:38 - 21:09 💙20:38 - 21:09 רגע זהוב
7.7.2021 יום רביעי 5:20 - 5:51 💙5:20 - 5:51 רגע זהוב
7.7.2021 יום רביעי 5:51 - 6:26 💛5:51 - 6:26 רגע כחול
7.7.2021 יום רביעי 20:03 - 20:38 💛20:03 - 20:38 רגע כחול
7.7.2021 יום רביעי 20:38 - 21:09 💙20:38 - 21:09 רגע זהוב
8.7.2021 יום חמישי 5:21 - 5:51 💙5:21 - 5:51 רגע זהוב
8.7.2021 יום חמישי 5:51 - 6:26 💛5:51 - 6:26 רגע כחול
8.7.2021 יום חמישי 20:03 - 20:38 💛20:03 - 20:38 רגע כחול
8.7.2021 יום חמישי 20:38 - 21:08 💙20:38 - 21:08 רגע זהוב
9.7.2021 יום שישי 5:22 - 5:52 💙5:22 - 5:52 רגע זהוב
9.7.2021 יום שישי 5:52 - 6:27 💛5:52 - 6:27 רגע כחול
9.7.2021 יום שישי 20:03 - 20:37 💛20:03 - 20:37 רגע כחול
9.7.2021 יום שישי 20:37 - 21:08 💙20:37 - 21:08 רגע זהוב
10.7.2021 יום שבת 5:22 - 5:53 💙5:22 - 5:53 רגע זהוב
10.7.2021 יום שבת 5:53 - 6:28 💛5:53 - 6:28 רגע כחול
10.7.2021 יום שבת 20:02 - 20:37 💛20:02 - 20:37 רגע כחול
10.7.2021 יום שבת 20:37 - 21:07 💙20:37 - 21:07 רגע זהוב
11.7.2021 יום ראשון 5:23 - 5:53 💙5:23 - 5:53 רגע זהוב
11.7.2021 יום ראשון 5:53 - 6:28 💛5:53 - 6:28 רגע כחול
11.7.2021 יום ראשון 20:02 - 20:37 💛20:02 - 20:37 רגע כחול
11.7.2021 יום ראשון 20:37 - 21:07 💙20:37 - 21:07 רגע זהוב
12.7.2021 יום שני 5:24 - 5:54 💙5:24 - 5:54 רגע זהוב
12.7.2021 יום שני 5:54 - 6:29 💛5:54 - 6:29 רגע כחול
12.7.2021 יום שני 20:01 - 20:36 💛20:01 - 20:36 רגע כחול
12.7.2021 יום שני 20:36 - 21:06 💙20:36 - 21:06 רגע זהוב
13.7.2021 יום שלישי 5:25 - 5:55 💙5:25 - 5:55 רגע זהוב
13.7.2021 יום שלישי 5:55 - 6:29 💛5:55 - 6:29 רגע כחול
13.7.2021 יום שלישי 20:01 - 20:36 💛20:01 - 20:36 רגע כחול
13.7.2021 יום שלישי 20:36 - 21:06 💙20:36 - 21:06 רגע זהוב
14.7.2021 יום רביעי 5:25 - 5:56 💙5:25 - 5:56 רגע זהוב
14.7.2021 יום רביעי 5:56 - 6:30 💛5:56 - 6:30 רגע כחול
14.7.2021 יום רביעי 20:01 - 20:35 💛20:01 - 20:35 רגע כחול
14.7.2021 יום רביעי 20:35 - 21:05 💙20:35 - 21:05 רגע זהוב