אודות WebCal.Guru

אֲתַר

2021-06-12

Team

Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Helsinki, Finland
[email protected]
https://www.aapopuskala.fi/

תודה

תקנים

רכיבים

(a non-released PHP calendar conversion tool by Aapo Puskala)

מדיה חברתית

תוכנת שרת

אירוח

שירותים

תִרגוּם

מאמתים

https://validator.w3.org/

מקורות מידע

https://www.kirkkovuosikalenteri.fi/

כלים