חיות מחמד וחיות בר

חגים, ימי מודעות ומצוות מצחיקות הקשורות לחיות מחמד ולבעלי חיים אחרים. הוסף 'חיות מחמד וחיות בר' ליומן שלך.
תַאֲרִיך יום בשבוע מִקרֶה
1.1.2022 יום שבת 🐦Adopt a Rescued Bird Month begins
1.1.2022 יום שבת 🐾Walk Your Pet Month begins
1.1.2022 יום שבת 🐕Train Your Dog Month begins
1.1.2022 יום שבת 🐕Unchain a Dog Month begins
2.1.2022 יום ראשון 🐈Happy Mew Year for Cats Day
2.1.2022 יום ראשון 🐾National Pet Travel Safety Day
5.1.2022 יום רביעי 🐦National Bird Day
8.1.2022 יום שבת 🐕National Labrador Retriever Day
10.1.2022 יום שני 🦅Save the Eagles Day
14.1.2022 יום שישי 👗National Dress Up Your Pet Day
17.1.2022 - 23.1.2022 יום שני - יום ראשון 🐾Take Your Pet To Work Week
20.1.2022 יום חמישי 🐧Penguin Awareness Day
21.1.2022 יום שישי 🐿️Squirrel Appreciation Day
22.1.2022 יום שבת 🐈Answer Your Cat's Questions Day
24.1.2022 יום שני 🐾Change A Pet’s Life Day
28.1.2022 יום שישי 🐍Rattlesnake Roundup Day
29.1.2022 יום שבת 🦮Seeing Eye Dog Day
1.2.2022 יום שלישי 🦷National Pet Dental Health Month begins
1.2.2022 יום שלישי 🐾Spay/Neuter Awareness Month begins
1.2.2022 יום שלישי 💩National Prevent a Litter Month begins
1.2.2022 יום שלישי 🐈National Cat Health Month begins
1.2.2022 יום שלישי 🐕Dog Training Education Month begins
1.2.2022 יום שלישי 🐾Beat the Heat Month begins
1.2.2022 יום שלישי 🐇Adopt a Rescued Rabbit Month
2.2.2022 יום רביעי 🐹Groundhog Day
2.2.2022 יום רביעי 🦔Hedgehog Day
2.2.2022 יום רביעי 🐹Marmot Day
2.2.2022 יום רביעי 🐕Sled Dog Day
3.2.2022 יום חמישי 🐕Doggy Date Night
3.2.2022 יום חמישי 🐕International Golden Retriever Day
5.2.2022 יום שבת 🦋Western Monarch Day
7.2.2022 - 13.2.2022 יום שני - יום ראשון 🐶Have a Heart for Chained Dogs Week
14.2.2022 יום שני 🐾Pet Theft Awareness Day
15.2.2022 יום שלישי 🦛National Hippo Day
19.2.2022 יום שבת World Pangolin Day
19.2.2022 יום שבת 🐕National Boston Terrier Day
20.2.2022 יום ראשון ❤️Love Your Pet Day
20.2.2022 יום ראשון 🆔ID Your Pet Day
20.2.2022 יום ראשון 🐋World Whale Day
21.2.2022 - 27.2.2022 יום שני - יום ראשון 🐾National Justice for Animals Week
22.2.2022 יום שלישי 🐾World Spay Day
22.2.2022 יום שלישי 🐕Walking the Dog Day
23.2.2022 יום רביעי 🍪International Dog Biscuit Appreciation Day
27.2.2022 יום ראשון 🐻‍❄️International Polar Bear Day
1.3.2022 יום שלישי 🐹Adopt a Rescued Guinea Pig Month begins
1.3.2022 יום שלישי 🐎National Horse Protection Day
1.3.2022 יום שלישי 🐖National Pig Day
1.3.2022 יום שלישי 🐾Poison Prevention Awareness Month begins
2.3.2022 יום רביעי 🐈International Rescue Cat Day
3.3.2022 יום חמישי 🐅World Wildlife Day
3.3.2022 יום חמישי 👍What if Cats and Dogs Had Opposable Thumbs Day
7.3.2022 - 13.3.2022 יום שני - יום ראשון 🐾Professional Pet Sitters Week™
13.3.2022 יום ראשון 🐕K-9 Veterans Day
14.3.2022 יום שני 🦋Learn About Butterflies Day
14.3.2022 יום שני 🐛Moth-er Day
14.3.2022 יום שני 🕷️National Save a Spider Day
15.3.2022 יום שלישי 🪶National Buzzard Day
17.3.2022 יום חמישי Saint Gertrude of Nivelles Day
20.3.2022 יום ראשון 🪶World Sparrow Day
23.3.2022 יום רביעי 🐶National Puppy Day
23.3.2022 יום רביעי 🐱Cuddly Kitten Day
28.3.2022 יום שני 🐈Respect Your Cat Day
30.3.2022 יום רביעי 🏞️Take a Walk in the Park Day
1.4.2022 יום שישי 🐾National Pet First Aid Awareness Month begins
1.4.2022 יום שישי 🍎Prevent Lyme Disease in Dogs Month begins
1.4.2022 - 7.4.2022 יום שישי - יום חמישי 🐾National Raw Feeding Week
1.4.2022 יום שישי 🐾National Pet Month begins
1.4.2022 יום שישי 💉National Heartworm Awareness Month begins
1.4.2022 יום שישי 🐕National Adopt a Greyhound Month begins
1.4.2022 - 7.4.2022 יום שישי - יום חמישי 💩International Pooper Scooper Week
1.4.2022 יום שישי 🐕Canine Fitness Month begins
1.4.2022 יום שישי 🐕Active Dog Month begins
2.4.2022 יום שבת 🐾Every Day is Tag Day
2.4.2022 יום שבת 🐹National Ferret Day
4.4.2022 יום שני 🐀World Rat Day
6.4.2022 יום רביעי 🐈National Siamese Cat Day
7.4.2022 יום חמישי 🐾National Pet Health Insurance Day
8.4.2022 יום שישי 🦁Zoo Lovers Day
8.4.2022 יום שישי 🐕National Dog Fighting Awareness Day
8.4.2022 יום שישי 🐦Draw a Picture of a Bird Day
8.4.2022 יום שישי 🐕National Catahoula Day
8.4.2022 יום שישי 💭Dog Farting Awareness Day
9.4.2022 יום שבת 🐔National Chicken Little Awareness Day
10.4.2022 יום ראשון 🐶American Society for the Prevention of Cruelty to Animals Day
10.4.2022 - 16.4.2022 יום ראשון - יום שבת 🐾Animal Care and Control Appreciation Week
10.4.2022 - 16.4.2022 יום ראשון - יום שבת 🐕National Dog Bite Prevention Week
10.4.2022 יום ראשון 🐄National Farm Animals Day
10.4.2022 יום ראשון 🐕National Hug Your Dog Day
11.4.2022 יום שני 🐕National Pet Day
14.4.2022 יום חמישי 🐬National Dolphin Day
16.4.2022 יום שבת 🐘Save The Elephant Day
17.4.2022 - 23.4.2022 יום ראשון - יום שבת 🐾Animal Cruelty/Human Violence Awareness Week
17.4.2022 יום ראשון 🦇Bat Appreciation Day
17.4.2022 - 23.4.2022 יום ראשון - יום שבת 🆔National Pet ID Week
18.4.2022 - 24.4.2022 יום שני - יום ראשון 🦖National Velociraptor Awareness Day
18.4.2022 יום שני 🐕Pet Owners Independence Day
19.4.2022 יום שלישי 🐈National Cat Lady Day
21.4.2022 יום חמישי 🐕Bulldogs are Beautiful Day
21.4.2022 יום חמישי 🐟Tuna Rights Day
22.4.2022 יום שישי 🐕National Beagle Day
23.4.2022 יום שבת 🐕National Lost Dog Awareness Day
24.4.2022 יום ראשון 🐕National Pet Parent's Day
24.4.2022 יום ראשון 🐾World Day for Laboratory Animals
26.4.2022 יום שלישי 🐎National Help a Horse Day
26.4.2022 יום שלישי 🐾National Kids and Pets Day
27.4.2022 יום רביעי 🦮International Guide Dog Day
27.4.2022 יום רביעי 🐋Marine Mammal Rescue Day
27.4.2022 יום רביעי 🐴Matanzas Mule Day
27.4.2022 יום רביעי 🐶National Little Pampered Dog Day
29.4.2022 יום שישי 🐱National Hairball Awareness Day
30.4.2022 יום שבת 🐱National Tabby Day
30.4.2022 יום שבת 🐸Save the Frogs Day
30.4.2022 יום שבת 😻National Therapy Animal Day
30.4.2022 יום שבת 🧑‍⚕️World Veterinary Day
30.4.2022 יום שבת 🦅National Go Birding Day
30.4.2022 יום שבת 🐶Dog Therapy Appreciation Day
30.4.2022 יום שבת 🦁National Animal Advocacy Day
30.4.2022 יום שבת 🐕Adopt a Shelter Pet Day
1.5.2022 יום ראשון 🐕National Purebred Dog Day
1.5.2022 יום ראשון 🦏Save the Rhino Day
1.5.2022 יום ראשון 🐾Responsible Animal Guardian Month begins
1.5.2022 יום ראשון 👁National Service Animal Eye Exam month begins
1.5.2022 - 7.5.2022 יום ראשון - יום שבת 💩National Scoop the Poop Week
1.5.2022 יום ראשון Mother Goose Day
1.5.2022 יום ראשון 🐾National Pet Month begins
1.5.2022 יום ראשון 🐕Mayday for Mutts
1.5.2022 - 7.5.2022 יום ראשון - יום שבת 🐕Dog Anxiety Awareness Week
1.5.2022 יום ראשון 🆔Chip Your Pet Month begins
1.5.2022 - 7.5.2022 יום ראשון - יום שבת 🐾Be Kind to Animals Week
2.5.2022 יום שני 🐟World Tuna Day
3.5.2022 יום שלישי 🐩International Doodle Dog Day
3.5.2022 יום שלישי 🐾National Specially-abled Pets Day
4.5.2022 יום רביעי 🐔International Respect for Chickens Day
8.5.2022 - 14.5.2022 יום ראשון - יום שבת 🐾National Pet Week
10.5.2022 יום שלישי 🐕German Shepherd Day
13.5.2022 יום שישי 🦈Fintastic Friday: Giving Sharks a Voice
13.5.2022 יום שישי 🐸Frog Jumping Day
14.5.2022 יום שבת 🐾National Animal Disaster Preparedness Day
14.5.2022 יום שבת 🐕National Dog Mom's Day
14.5.2022 יום שבת 🐦Migratory Bird Day
14.5.2022 יום שבת 🐕International Chihuahua Appreciation Day
14.5.2022 יום שבת 🐔Dance Like a Chicken Day
16.5.2022 יום שני 🐒National Sea Monkey Day
20.5.2022 יום שישי 🐾Endangered Species Day
20.5.2022 יום שישי 🐕‍🦺National Rescue Dog Day
20.5.2022 יום שישי 🐝World Bee Day
22.5.2022 יום ראשון 🌱International Day for Biological Diversity
23.5.2022 יום שני 🐢World Turtle Day®
24.5.2022 יום שלישי 🐌Escargot Day
28.5.2022 יום שבת Feast Day of St. Bernard of Montjoux
29.5.2022 יום ראשון 🐕International Cavalier King Charles Spaniel Day
31.5.2022 יום שלישי 🦜World Parrot Day
1.6.2022 יום רביעי 🆔National Microchipping Month begins
1.6.2022 יום רביעי 🐠National Zoo and Aquarium Month begins
1.6.2022 יום רביעי 🐕National Pet Preparedness Month begins
1.6.2022 יום רביעי 🐕International Sheltie Day
1.6.2022 יום רביעי 🐈Adopt-a-Shelter-Cat Month begins
1.6.2022 יום רביעי 🐈Adopt-a-Cat Month begins
4.6.2022 יום שבת 🐈Hug your Cat Day
4.6.2022 יום שבת 🐢Turtle Races Day
5.6.2022 - 11.6.2022 יום ראשון - יום שבת 🐾Pet Appreciation Week
7.6.2022 יום שלישי 🐛June Bug Day
14.6.2022 יום שלישי 🐕World Pet Memorial Day
15.6.2022 יום רביעי 🦞National Lobster Day
16.6.2022 יום חמישי 🐢World Sea Turtle Day
17.6.2022 יום שישי 🐕Ugliest Dog Day
17.6.2022 יום שישי 🐊World Croc Day
19.6.2022 - 25.6.2022 יום ראשון - יום שבת 🐾Animal Rights Awareness Week
19.6.2022 יום ראשון 🐈Garfield the Cat Day
19.6.2022 יום ראשון 🐾National Pets in Film Day
20.6.2022 יום שני 🦅American Eagle Day
20.6.2022 - 26.6.2022 יום שני - יום ראשון 🐝National Pollinator Week
20.6.2022 יום שני 🐈Take Your Cat To Work Day®
21.6.2022 יום שלישי ☀️World Dachshund Day
21.6.2022 יום שלישי 🐕National Dog Party Day
24.6.2022 יום שישי 🐈Cat World Domination Day
24.6.2022 יום שישי 🐕Take Your Dog to Work Day®
25.6.2022 יום שבת National Catfish Day
1.7.2022 יום שישי 🦁American Zoo Day
1.7.2022 יום שישי 🐕Doghouse Repairs Month begins
1.7.2022 יום שישי 🐾National Lost Pet Prevention Month begins
1.7.2022 יום שישי 🐾National Pet Hydration Awareness Month begins
10.7.2022 יום ראשון 🐝Don't Step on a Bee Day
10.7.2022 יום ראשון 🐱National Kitten Day
11.7.2022 יום שני 🐕All American Pet Photo Day
12.7.2022 יום שלישי 🐄Cow Appreciation Day
14.7.2022 יום חמישי 🦈Shark Awareness Day
15.7.2022 יום שישי 🐎I Love Horses Day
15.7.2022 יום שישי 🔥National Pet Fire Safety Day
16.7.2022 יום שבת 🐖Guinea Pig Appreciation Day
16.7.2022 יום שבת 🐍World Snake Day
21.7.2022 יום חמישי 🐶No Pet Store Puppies Day
21.7.2022 יום חמישי 🐾National Craft for your Local Shelters Day
21.7.2022 יום חמישי 🐾National Craft for your Local Shelters Day
22.7.2022 יום שישי 🐀Ratcatcher's Day
26.7.2022 יום שלישי 📷National Dog Photography Day
31.7.2022 - 6.8.2022 יום ראשון - יום שבת 🐾National Feed a Rescue Pet Week
31.7.2022 יום ראשון 🐕National Mutt Day
1.8.2022 יום שני 🎂DOGust Universal Birthday for Shelter Dogs
1.8.2022 - 7.8.2022 יום שני - יום ראשון 🦴Give a Dog a Bone Week
1.8.2022 יום שני 🐾Itchy Pet Awareness Month
1.8.2022 יום שני 🐾Rawgust begins
8.8.2022 יום שני 🐕‍🦺Assistance Dog Day
8.8.2022 יום שני 🐈International Cat Day
8.8.2022 יום שני 🐈Scottish Wildcat Day
10.8.2022 יום רביעי 🐕National Spoil Your Dog Day
10.8.2022 יום רביעי 🎂Snoopy’s Birthday
12.8.2022 יום שישי 🐘World Elephant Day
15.8.2022 יום שני 🆔National Check the Chip Day
16.8.2022 יום שלישי Saint Roch Day
17.8.2022 יום רביעי 🐈National Black Cat Appreciation Day
20.8.2022 יום שבת 🦟World Mosquito Day
20.8.2022 יום שבת 🐝National Honey Bee Day
20.8.2022 יום שבת 🐾International Homeless Animals Day
22.8.2022 יום שני 🐈Take Your Cat to the Vet Day
22.8.2022 יום שני Never Bean Better Day
23.8.2022 יום שלישי 🐕‍🦺International Blind Dog Day
26.8.2022 יום שישי 🐕National Dog Day
28.8.2022 יום ראשון 🌈Rainbow Bridge Remembrance Day
30.8.2022 יום שלישי 🐕National Holistic Pet Day
1.9.2022 יום חמישי 🐾Pet Sitter Education Month begins
1.9.2022 יום חמישי 🐕‍🦺National Service Dog Month begins
1.9.2022 יום חמישי 🐕Responsible Dog Ownership Month begins
1.9.2022 יום חמישי 🐈Ginger Cat Appreciation Day
1.9.2022 יום חמישי 🐾National Pet Insurance Month begins
1.9.2022 יום חמישי 😻Happy Cat Month begins
1.9.2022 יום חמישי 🐕Boykin Spaniel Day
1.9.2022 יום חמישי 🐾Animal Pain Awareness Month
4.9.2022 יום ראשון 🪨Pet Rock Day
7.9.2022 יום רביעי 🐼Threatened Species Day
8.9.2022 יום חמישי 🐕National Dog Walker Appreciation Day
8.9.2022 יום חמישי 🦎National Iguana Awareness Day
11.9.2022 יום ראשון 🐕National Pet Memorial Day
11.9.2022 יום ראשון 🐕National Hug your Hound Day
13.9.2022 יום שלישי 🐾Pet Birth Defect Awareness Day
13.9.2022 יום שלישי 🐕Scooby-Doo Day
17.9.2022 יום שבת 🦜National Pet Bird Day
17.9.2022 יום שבת 🐕Puppy Mill Awareness Day
17.9.2022 יום שבת 🐕Responsible Dog Ownership Day
18.9.2022 - 24.9.2022 יום ראשון - יום שבת 🐾Adopt-a-Less-Adoptable-Pet Week
18.9.2022 - 24.9.2022 יום ראשון - יום שבת 🐕National Deaf Dog Awareness Week
18.9.2022 - 24.9.2022 יום ראשון - יום שבת 🐕National Dog Week
19.9.2022 יום שני 😼National Meow Like a Pirate Day
22.9.2022 יום חמישי 🐘Elephant Appreciation Day
22.9.2022 יום חמישי 🐕National Walk ‘n’ Roll Dog Day
22.9.2022 יום חמישי 🐾Remember Me Thursday®
22.9.2022 יום חמישי 🦏World Rhino Day
23.9.2022 יום שישי 🏛️National Dogs in Politics Day
24.9.2022 יום שבת 🐟Fish Amnesty Day
24.9.2022 יום שבת 🐇International Rabbit Day
25.9.2022 יום ראשון 🐾World’s Largest Pet Walk
26.9.2022 יום שני 🐋Shamu the Whale Day
28.9.2022 יום רביעי 🐾World Rabies Day
29.9.2022 יום חמישי Goose Day
30.9.2022 יום שישי 🐨Save the Koala Day
1.10.2022 יום שבת 🐕Adopt-A-Dog Month begins
1.10.2022 יום שבת 🦝International Raccoon Appreciation Day
1.10.2022 יום שבת 🐾National Animal Safety and Protection Month begins
1.10.2022 יום שבת 🐕National Black Dog Day™
1.10.2022 יום שבת 🐶National Fire Pup Day
1.10.2022 יום שבת 🐾National Pet Wellness Month begins
1.10.2022 יום שבת 🐕National Pit Bull Awareness Month begins
2.10.2022 יום ראשון 🐩Poodle Day
2.10.2022 יום ראשון 🐄World Day for Farmed Animals
2.10.2022 - 8.10.2022 יום ראשון - יום שבת 🧸Animal Welfare Week
2.10.2022 - 8.10.2022 יום ראשון - יום שבת 🐕National Walk Your Dog Week
2.10.2022 - 8.10.2022 יום ראשון - יום שבת 🐾National Animal Shelter Appreciation Week
3.10.2022 יום שני 🦋National Butterfly and Hummingbird Day
4.10.2022 יום שלישי 🐾World Animal Day
6.10.2022 יום חמישי 🦡National Badger Day
8.10.2022 יום שבת 🐙World Octopus Day
9.10.2022 יום ראשון 🐦Migratory Bird Day
12.10.2022 יום רביעי 🐕National Pet Obesity Awareness Day
14.10.2022 יום שישי 👩‍⚕️Vet Nurse Day
16.10.2022 יום ראשון 🐈Global Cat Day
16.10.2022 - 22.10.2022 יום ראשון - יום שבת 👩‍⚕️National Veterinary Technician Week
16.10.2022 יום ראשון 🐈Feral Cat Day
17.10.2022 יום שני 🐕National Fetch Day
19.10.2022 יום רביעי 🐟Hagfish Day
21.10.2022 יום שישי 🐾National Pets for Veterans Day
21.10.2022 יום שישי 🦎Reptile Awareness Day
23.10.2022 יום ראשון Swallows Depart from San Juan Capistrano Day
26.10.2022 יום רביעי 🐴National Mule Day
27.10.2022 יום חמישי 🐈‍⬛National Black Cat Day
28.10.2022 יום שישי 🧸Plush Animal Lover's Day
29.10.2022 יום שבת 🐑Hug A Sheep Day
29.10.2022 יום שבת 🐈National Cat Day
1.11.2022 יום שלישי 🐾National Go Cook For Your Pets Day
1.11.2022 יום שלישי 🐾Pet Cancer Awareness Month begins
1.11.2022 יום שלישי 🐾Pet Diabetes Month begins
1.11.2022 יום שלישי 🐾International Pet Groomer Appreciation Day
1.11.2022 - 7.11.2022 יום שלישי - יום שני 🐦Bird Health Appreciation Week
1.11.2022 יום שלישי 🐾Adopt a Senior Pet Month begins
3.11.2022 יום חמישי 🦑World Jellyfish Day
5.11.2022 יום שבת 🦬National Bison Day
7.11.2022 יום שני 🐻Hug a Bear Day
7.11.2022 יום שני 🐕National Canine Lymphoma Awareness Day
12.11.2022 יום שבת 🐁Fancy Rat & Mouse Day
16.11.2022 יום רביעי 🐕National Slobber Appreciation Day
20.11.2022 יום ראשון 🦢Mother Goose Parade Day
23.11.2022 יום רביעי Wolfenoot
24.11.2022 יום חמישי 🦃National Dog Show
27.11.2022 יום ראשון 🐢Turtle Adoption Day
1.12.2022 יום חמישי 🐈Cat Lover’s Month begins
4.12.2022 יום ראשון 🐅World Wildlife Conservation Day
5.12.2022 יום שני 🐾Celebrate Shelter Pets Day
9.12.2022 יום שישי 👩‍⚕️International Day of Veterinary Medicine
11.12.2022 יום ראשון 🍔Holiday Food Drive for Needy Animals Day
13.12.2022 יום שלישי 🐎National Day of the Horse
14.12.2022 יום רביעי 🐒Monkey Day
15.12.2022 יום חמישי 🐈Cat Herders' Day
27.12.2022 יום שלישי 🦁Visit the Zoo Day