אודות WebCal.Guru

אֲתַר

2021-04-16

מפתח

Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Helsinki, Finland
[email protected]
https://www.aapopuskala.fi/

תודה

תקנים

רכיבים

(a non-released PHP calendar conversion tool by Aapo Puskala)

מדיה חברתית

תוכנת שרת

אירוח

שירותים

תִרגוּם

מאמתים

https://validator.w3.org/

מקורות מידע

כלים