Δωρεάν δώρο

Όλοι οι νέοι λογαριασμοί 3 λαμβάνουν για Λογαριασμός επί πληρωμή μήνες δωρεάν συνδρομή (πρόσβαση σε όλα τα ημερολόγια).

Υπηρεσίες και τιμές

Δωρεάν εναλλακτική λύση
Δωρεάν λογαριασμός
Περιέχει 35 ημερολόγια
Μέγιστο 5 συνδρομές
ICS
Με έναν λογαριασμό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα ημερολόγια, να τα μετονομάσετε και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις τους.
Όλοι οι νέοι λογαριασμοί 3 λαμβάνουν για Λογαριασμός επί πληρωμή μήνες δωρεάν συνδρομή (πρόσβαση σε όλα τα ημερολόγια).
Δωρεάν
Δημιουργία λογαριασμού
Η καλύτερη προσφορά
Λογαριασμός επί πληρωμή
Περιέχει 98 ημερολόγια
Χωρίς όριο συνδρομής
ICS, RSS
Με ένα μικρό ποσό, θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα ημερολόγια και σε όλες τις γλώσσες. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε μορφές ICS (iCalendar) και RSS. Οι ρυθμίσεις ημερολογίου διατηρούνται κατά την αναβάθμιση από τον δωρεάν λογαριασμό.
4,65 EUR / έτος
11,95 EUR / 3 έτη
17,95 EUR / 5 έτη
Σύνδεση
Για προγραμματιστές λογισμικού
Λογαριασμός PRO
Χωρίς όριο συνδρομής
ICS, JSON, CSV, TSV, XML, RSS
Ο λογαριασμός Pro παρέχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα ημερολόγια σε όλες τις μορφές σε όλες τις γλώσσες. Τα περισσότερα ημερολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς (Όροι χρήσης).
Μπορείτε να εμφανίσετε τα δεδομένα με όποιον τρόπο θέλετε, αλλά δεν μπορείτε να μεταπωλήσετε τα μη επεξεργασμένα δεδομένα.
41,95 EUR / έτος
109,95 EUR / 3 έτη
159,95 EUR / 5 έτη
Σύνδεση