Ήλιος

Ημερομηνία Ημέρα της εβδομάδος Ώρα Συμβάν
30/5/21 Κυριακή 5:46 π.μ. ☀️↑5:46 π.μ. Ανατολή ηλίου
30/5/21 Κυριακή 8:28 μ.μ. ☀️↓8:28 μ.μ. Δύση ηλίου
31/5/21 Δευτέρα 5:46 π.μ. ☀️↑5:46 π.μ. Ανατολή ηλίου
31/5/21 Δευτέρα 8:29 μ.μ. ☀️↓8:29 μ.μ. Δύση ηλίου
1/6/21 Τρίτη 5:45 π.μ. ☀️↑5:45 π.μ. Ανατολή ηλίου
1/6/21 Τρίτη 8:29 μ.μ. ☀️↓8:29 μ.μ. Δύση ηλίου
2/6/21 Τετάρτη 5:45 π.μ. ☀️↑5:45 π.μ. Ανατολή ηλίου
2/6/21 Τετάρτη 8:30 μ.μ. ☀️↓8:30 μ.μ. Δύση ηλίου
3/6/21 Πέμπτη 5:44 π.μ. ☀️↑5:44 π.μ. Ανατολή ηλίου
3/6/21 Πέμπτη 8:31 μ.μ. ☀️↓8:31 μ.μ. Δύση ηλίου
4/6/21 Παρασκευή 5:44 π.μ. ☀️↑5:44 π.μ. Ανατολή ηλίου
4/6/21 Παρασκευή 8:31 μ.μ. ☀️↓8:31 μ.μ. Δύση ηλίου
5/6/21 Σάββατο 5:44 π.μ. ☀️↑5:44 π.μ. Ανατολή ηλίου
5/6/21 Σάββατο 8:32 μ.μ. ☀️↓8:32 μ.μ. Δύση ηλίου
6/6/21 Κυριακή 5:44 π.μ. ☀️↑5:44 π.μ. Ανατολή ηλίου
6/6/21 Κυριακή 8:33 μ.μ. ☀️↓8:33 μ.μ. Δύση ηλίου
7/6/21 Δευτέρα 5:43 π.μ. ☀️↑5:43 π.μ. Ανατολή ηλίου
7/6/21 Δευτέρα 8:33 μ.μ. ☀️↓8:33 μ.μ. Δύση ηλίου
8/6/21 Τρίτη 5:43 π.μ. ☀️↑5:43 π.μ. Ανατολή ηλίου
8/6/21 Τρίτη 8:34 μ.μ. ☀️↓8:34 μ.μ. Δύση ηλίου
9/6/21 Τετάρτη 5:43 π.μ. ☀️↑5:43 π.μ. Ανατολή ηλίου
9/6/21 Τετάρτη 8:34 μ.μ. ☀️↓8:34 μ.μ. Δύση ηλίου
10/6/21 Πέμπτη 5:43 π.μ. ☀️↑5:43 π.μ. Ανατολή ηλίου
10/6/21 Πέμπτη 6:41 π.μ. - 6:45 π.μ. Ηλιακή έκλειψη (δακτυλιοειδής)
10/6/21 Πέμπτη 8:35 μ.μ. ☀️↓8:35 μ.μ. Δύση ηλίου
11/6/21 Παρασκευή 5:43 π.μ. ☀️↑5:43 π.μ. Ανατολή ηλίου
11/6/21 Παρασκευή 8:35 μ.μ. ☀️↓8:35 μ.μ. Δύση ηλίου
12/6/21 Σάββατο 5:43 π.μ. ☀️↑5:43 π.μ. Ανατολή ηλίου
12/6/21 Σάββατο 8:36 μ.μ. ☀️↓8:36 μ.μ. Δύση ηλίου
13/6/21 Κυριακή 5:43 π.μ. ☀️↑5:43 π.μ. Ανατολή ηλίου
13/6/21 Κυριακή 8:36 μ.μ. ☀️↓8:36 μ.μ. Δύση ηλίου
14/6/21 Δευτέρα 5:43 π.μ. ☀️↑5:43 π.μ. Ανατολή ηλίου
14/6/21 Δευτέρα 8:37 μ.μ. ☀️↓8:37 μ.μ. Δύση ηλίου
15/6/21 Τρίτη 5:43 π.μ. ☀️↑5:43 π.μ. Ανατολή ηλίου
15/6/21 Τρίτη 8:37 μ.μ. ☀️↓8:37 μ.μ. Δύση ηλίου
16/6/21 Τετάρτη 5:43 π.μ. ☀️↑5:43 π.μ. Ανατολή ηλίου
16/6/21 Τετάρτη 8:37 μ.μ. ☀️↓8:37 μ.μ. Δύση ηλίου
17/6/21 Πέμπτη 5:43 π.μ. ☀️↑5:43 π.μ. Ανατολή ηλίου
17/6/21 Πέμπτη 8:38 μ.μ. ☀️↓8:38 μ.μ. Δύση ηλίου
18/6/21 Παρασκευή 5:43 π.μ. ☀️↑5:43 π.μ. Ανατολή ηλίου
18/6/21 Παρασκευή 8:38 μ.μ. ☀️↓8:38 μ.μ. Δύση ηλίου
19/6/21 Σάββατο 5:43 π.μ. ☀️↑5:43 π.μ. Ανατολή ηλίου
19/6/21 Σάββατο 8:38 μ.μ. ☀️↓8:38 μ.μ. Δύση ηλίου
20/6/21 Κυριακή 5:44 π.μ. ☀️↑5:44 π.μ. Ανατολή ηλίου
20/6/21 Κυριακή 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
20/6/21 Κυριακή 11:31 μ.μ. Ηλιοστάσιο Ιουνίου
21/6/21 Δευτέρα 5:44 π.μ. ☀️↑5:44 π.μ. Ανατολή ηλίου
21/6/21 Δευτέρα 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
22/6/21 Τρίτη 5:44 π.μ. ☀️↑5:44 π.μ. Ανατολή ηλίου
22/6/21 Τρίτη 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
23/6/21 Τετάρτη 5:44 π.μ. ☀️↑5:44 π.μ. Ανατολή ηλίου
23/6/21 Τετάρτη 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
24/6/21 Πέμπτη 5:45 π.μ. ☀️↑5:45 π.μ. Ανατολή ηλίου
24/6/21 Πέμπτη 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
25/6/21 Παρασκευή 5:45 π.μ. ☀️↑5:45 π.μ. Ανατολή ηλίου
25/6/21 Παρασκευή 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
26/6/21 Σάββατο 5:45 π.μ. ☀️↑5:45 π.μ. Ανατολή ηλίου
26/6/21 Σάββατο 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
27/6/21 Κυριακή 5:46 π.μ. ☀️↑5:46 π.μ. Ανατολή ηλίου
27/6/21 Κυριακή 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
28/6/21 Δευτέρα 5:46 π.μ. ☀️↑5:46 π.μ. Ανατολή ηλίου
28/6/21 Δευτέρα 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
29/6/21 Τρίτη 5:47 π.μ. ☀️↑5:47 π.μ. Ανατολή ηλίου
29/6/21 Τρίτη 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
30/6/21 Τετάρτη 5:47 π.μ. ☀️↑5:47 π.μ. Ανατολή ηλίου
30/6/21 Τετάρτη 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
1/7/21 Πέμπτη 5:48 π.μ. ☀️↑5:48 π.μ. Ανατολή ηλίου
1/7/21 Πέμπτη 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
2/7/21 Παρασκευή 5:48 π.μ. ☀️↑5:48 π.μ. Ανατολή ηλίου
2/7/21 Παρασκευή 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
3/7/21 Σάββατο 5:49 π.μ. ☀️↑5:49 π.μ. Ανατολή ηλίου
3/7/21 Σάββατο 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
4/7/21 Κυριακή 5:49 π.μ. ☀️↑5:49 π.μ. Ανατολή ηλίου
4/7/21 Κυριακή 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
5/7/21 Δευτέρα 5:50 π.μ. ☀️↑5:50 π.μ. Ανατολή ηλίου
5/7/21 Δευτέρα 8:39 μ.μ. ☀️↓8:39 μ.μ. Δύση ηλίου
5/7/21 Δευτέρα 10:31 μ.μ. Αφήλιο, 152.100.493 km
6/7/21 Τρίτη 5:50 π.μ. ☀️↑5:50 π.μ. Ανατολή ηλίου
6/7/21 Τρίτη 8:38 μ.μ. ☀️↓8:38 μ.μ. Δύση ηλίου
7/7/21 Τετάρτη 5:51 π.μ. ☀️↑5:51 π.μ. Ανατολή ηλίου
7/7/21 Τετάρτη 8:38 μ.μ. ☀️↓8:38 μ.μ. Δύση ηλίου
8/7/21 Πέμπτη 5:51 π.μ. ☀️↑5:51 π.μ. Ανατολή ηλίου
8/7/21 Πέμπτη 8:38 μ.μ. ☀️↓8:38 μ.μ. Δύση ηλίου
9/7/21 Παρασκευή 5:52 π.μ. ☀️↑5:52 π.μ. Ανατολή ηλίου
9/7/21 Παρασκευή 8:37 μ.μ. ☀️↓8:37 μ.μ. Δύση ηλίου
10/7/21 Σάββατο 5:53 π.μ. ☀️↑5:53 π.μ. Ανατολή ηλίου
10/7/21 Σάββατο 8:37 μ.μ. ☀️↓8:37 μ.μ. Δύση ηλίου
11/7/21 Κυριακή 5:53 π.μ. ☀️↑5:53 π.μ. Ανατολή ηλίου
11/7/21 Κυριακή 8:37 μ.μ. ☀️↓8:37 μ.μ. Δύση ηλίου
12/7/21 Δευτέρα 5:54 π.μ. ☀️↑5:54 π.μ. Ανατολή ηλίου
12/7/21 Δευτέρα 8:36 μ.μ. ☀️↓8:36 μ.μ. Δύση ηλίου
13/7/21 Τρίτη 5:55 π.μ. ☀️↑5:55 π.μ. Ανατολή ηλίου
13/7/21 Τρίτη 8:36 μ.μ. ☀️↓8:36 μ.μ. Δύση ηλίου
14/7/21 Τετάρτη 5:56 π.μ. ☀️↑5:56 π.μ. Ανατολή ηλίου
14/7/21 Τετάρτη 8:35 μ.μ. ☀️↓8:35 μ.μ. Δύση ηλίου