Οπισθοδρομικοί πλανήτες

Εμφανίζει πλανήτες που είναι σε εμφανή οπισθοδρομική κίνηση κάθε μέρα. Προσθέστε το "Οπισθοδρομικοί πλανήτες" στο ημερολόγιό σας.
Ημερομηνία Ημέρα της εβδομάδος Συμβάν
18/7/22 Δευτέρα ♄ ♆ ♇
19/7/22 Τρίτη ♄ ♆ ♇
20/7/22 Τετάρτη ♄ ♆ ♇
21/7/22 Πέμπτη ♄ ♆ ♇
22/7/22 Παρασκευή ♄ ♆ ♇
23/7/22 Σάββατο ♄ ♆ ♇
24/7/22 Κυριακή ♄ ♆ ♇
25/7/22 Δευτέρα ♄ ♆ ♇
26/7/22 Τρίτη ♄ ♆ ♇
27/7/22 Τετάρτη ♄ ♆ ♇
28/7/22 Πέμπτη ♄ ♆ ♇
29/7/22 Παρασκευή ♃ ♄ ♆ ♇
30/7/22 Σάββατο ♃ ♄ ♆ ♇
31/7/22 Κυριακή ♃ ♄ ♆ ♇
1/8/22 Δευτέρα ♃ ♄ ♆ ♇
2/8/22 Τρίτη ♃ ♄ ♆ ♇
3/8/22 Τετάρτη ♃ ♄ ♆ ♇
4/8/22 Πέμπτη ♃ ♄ ♆ ♇
5/8/22 Παρασκευή ♃ ♄ ♆ ♇
6/8/22 Σάββατο ♃ ♄ ♆ ♇
7/8/22 Κυριακή ♃ ♄ ♆ ♇
8/8/22 Δευτέρα ♃ ♄ ♆ ♇
9/8/22 Τρίτη ♃ ♄ ♆ ♇
10/8/22 Τετάρτη ♃ ♄ ♆ ♇
11/8/22 Πέμπτη ♃ ♄ ♆ ♇
12/8/22 Παρασκευή ♃ ♄ ♆ ♇
13/8/22 Σάββατο ♃ ♄ ♆ ♇
14/8/22 Κυριακή ♃ ♄ ♆ ♇
15/8/22 Δευτέρα ♃ ♄ ♆ ♇
16/8/22 Τρίτη ♃ ♄ ♆ ♇
17/8/22 Τετάρτη ♃ ♄ ♆ ♇
18/8/22 Πέμπτη ♃ ♄ ♆ ♇
19/8/22 Παρασκευή ♃ ♄ ♆ ♇
20/8/22 Σάββατο ♃ ♄ ♆ ♇
21/8/22 Κυριακή ♃ ♄ ♆ ♇
22/8/22 Δευτέρα ♃ ♄ ♆ ♇
23/8/22 Τρίτη ♃ ♄ ♆ ♇
24/8/22 Τετάρτη ♃ ♄ ♆ ♇
25/8/22 Πέμπτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
26/8/22 Παρασκευή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
27/8/22 Σάββατο ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
28/8/22 Κυριακή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
29/8/22 Δευτέρα ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
30/8/22 Τρίτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
31/8/22 Τετάρτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
1/9/22 Πέμπτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
2/9/22 Παρασκευή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
3/9/22 Σάββατο ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
4/9/22 Κυριακή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
5/9/22 Δευτέρα ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
6/9/22 Τρίτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
7/9/22 Τετάρτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
8/9/22 Πέμπτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
9/9/22 Παρασκευή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
10/9/22 Σάββατο ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
11/9/22 Κυριακή ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
12/9/22 Δευτέρα ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
13/9/22 Τρίτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
14/9/22 Τετάρτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
15/9/22 Πέμπτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
16/9/22 Παρασκευή ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
17/9/22 Σάββατο ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
18/9/22 Κυριακή ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
19/9/22 Δευτέρα ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
20/9/22 Τρίτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
21/9/22 Τετάρτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
22/9/22 Πέμπτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
23/9/22 Παρασκευή ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
24/9/22 Σάββατο ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
25/9/22 Κυριακή ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
26/9/22 Δευτέρα ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
27/9/22 Τρίτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
28/9/22 Τετάρτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
29/9/22 Πέμπτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
30/9/22 Παρασκευή ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
1/10/22 Σάββατο ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
2/10/22 Κυριακή ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
3/10/22 Δευτέρα ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
4/10/22 Τρίτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
5/10/22 Τετάρτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
6/10/22 Πέμπτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
7/10/22 Παρασκευή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
8/10/22 Σάββατο ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
9/10/22 Κυριακή ♃ ♄ ⛢ ♆
10/10/22 Δευτέρα ♃ ♄ ⛢ ♆
11/10/22 Τρίτη ♃ ♄ ⛢ ♆
12/10/22 Τετάρτη ♃ ♄ ⛢ ♆
13/10/22 Πέμπτη ♃ ♄ ⛢ ♆
14/10/22 Παρασκευή ♃ ♄ ⛢ ♆
15/10/22 Σάββατο ♃ ♄ ⛢ ♆
16/10/22 Κυριακή ♃ ♄ ⛢ ♆
17/10/22 Δευτέρα ♃ ♄ ⛢ ♆
18/10/22 Τρίτη ♃ ♄ ⛢ ♆
19/10/22 Τετάρτη ♃ ♄ ⛢ ♆
20/10/22 Πέμπτη ♃ ♄ ⛢ ♆
21/10/22 Παρασκευή ♃ ♄ ⛢ ♆
22/10/22 Σάββατο ♃ ♄ ⛢ ♆
23/10/22 Κυριακή ♃ ♄ ⛢ ♆
24/10/22 Δευτέρα ♃ ⛢ ♆
25/10/22 Τρίτη ♃ ⛢ ♆
26/10/22 Τετάρτη ♃ ⛢ ♆
27/10/22 Πέμπτη ♃ ⛢ ♆
28/10/22 Παρασκευή ♃ ⛢ ♆
29/10/22 Σάββατο ♃ ⛢ ♆
30/10/22 Κυριακή ♃ ⛢ ♆
31/10/22 Δευτέρα ♂ ♃ ⛢ ♆
1/11/22 Τρίτη ♂ ♃ ⛢ ♆
2/11/22 Τετάρτη ♂ ♃ ⛢ ♆
3/11/22 Πέμπτη ♂ ♃ ⛢ ♆
4/11/22 Παρασκευή ♂ ♃ ⛢ ♆
5/11/22 Σάββατο ♂ ♃ ⛢ ♆
6/11/22 Κυριακή ♂ ♃ ⛢ ♆
7/11/22 Δευτέρα ♂ ♃ ⛢ ♆
8/11/22 Τρίτη ♂ ♃ ⛢ ♆
9/11/22 Τετάρτη ♂ ♃ ⛢ ♆
10/11/22 Πέμπτη ♂ ♃ ⛢ ♆
11/11/22 Παρασκευή ♂ ♃ ⛢ ♆
12/11/22 Σάββατο ♂ ♃ ⛢ ♆
13/11/22 Κυριακή ♂ ♃ ⛢ ♆
14/11/22 Δευτέρα ♂ ♃ ⛢ ♆
15/11/22 Τρίτη ♂ ♃ ⛢ ♆
16/11/22 Τετάρτη ♂ ♃ ⛢ ♆
17/11/22 Πέμπτη ♂ ♃ ⛢ ♆
18/11/22 Παρασκευή ♂ ♃ ⛢ ♆
19/11/22 Σάββατο ♂ ♃ ⛢ ♆
20/11/22 Κυριακή ♂ ♃ ⛢ ♆
21/11/22 Δευτέρα ♂ ♃ ⛢ ♆
22/11/22 Τρίτη ♂ ♃ ⛢ ♆
23/11/22 Τετάρτη ♂ ♃ ⛢ ♆
24/11/22 Πέμπτη ♂ ⛢ ♆
25/11/22 Παρασκευή ♂ ⛢ ♆
26/11/22 Σάββατο ♂ ⛢ ♆
27/11/22 Κυριακή ♂ ⛢ ♆
28/11/22 Δευτέρα ♂ ⛢ ♆
29/11/22 Τρίτη ♂ ⛢ ♆
30/11/22 Τετάρτη ♂ ⛢ ♆
1/12/22 Πέμπτη ♂ ⛢ ♆
2/12/22 Παρασκευή ♂ ⛢ ♆
3/12/22 Σάββατο ♂ ⛢ ♆
4/12/22 Κυριακή ♂ ⛢ ♆
5/12/22 Δευτέρα ♂ ⛢
6/12/22 Τρίτη ♂ ⛢
7/12/22 Τετάρτη ♂ ⛢
8/12/22 Πέμπτη ♂ ⛢
9/12/22 Παρασκευή ♂ ⛢
10/12/22 Σάββατο ♂ ⛢
11/12/22 Κυριακή ♂ ⛢
12/12/22 Δευτέρα ♂ ⛢
13/12/22 Τρίτη ♂ ⛢
14/12/22 Τετάρτη ♂ ⛢
15/12/22 Πέμπτη ♂ ⛢
16/12/22 Παρασκευή ♂ ⛢
17/12/22 Σάββατο ♂ ⛢
18/12/22 Κυριακή ♂ ⛢
19/12/22 Δευτέρα ♂ ⛢
20/12/22 Τρίτη ♂ ⛢
21/12/22 Τετάρτη ♂ ⛢
22/12/22 Πέμπτη ♂ ⛢
23/12/22 Παρασκευή ♂ ⛢
24/12/22 Σάββατο ♂ ⛢
25/12/22 Κυριακή ♂ ⛢
26/12/22 Δευτέρα ♂ ⛢
27/12/22 Τρίτη ♂ ⛢
28/12/22 Τετάρτη ♂ ⛢
29/12/22 Πέμπτη ♂ ⛢
30/12/22 Παρασκευή ☿ ♂ ⛢
31/12/22 Σάββατο ☿ ♂ ⛢
1/1/23 Κυριακή ☿ ♂ ⛢
2/1/23 Δευτέρα ☿ ♂ ⛢
3/1/23 Τρίτη ☿ ♂ ⛢
4/1/23 Τετάρτη ☿ ♂ ⛢
5/1/23 Πέμπτη ☿ ♂ ⛢
6/1/23 Παρασκευή ☿ ♂ ⛢
7/1/23 Σάββατο ☿ ♂ ⛢
8/1/23 Κυριακή ☿ ♂ ⛢
9/1/23 Δευτέρα ☿ ♂ ⛢
10/1/23 Τρίτη ☿ ♂ ⛢
11/1/23 Τετάρτη ☿ ♂ ⛢
12/1/23 Πέμπτη ☿ ♂ ⛢
13/1/23 Παρασκευή ☿ ⛢
14/1/23 Σάββατο ☿ ⛢
15/1/23 Κυριακή ☿ ⛢
16/1/23 Δευτέρα ☿ ⛢
17/1/23 Τρίτη ☿ ⛢
18/1/23 Τετάρτη ☿ ⛢
19/1/23 Πέμπτη
20/1/23 Παρασκευή
21/1/23 Σάββατο
22/1/23 Κυριακή