Οπισθοδρομικοί πλανήτες

Ημερομηνία Ημέρα της εβδομάδος Συμβάν
2/7/21 Παρασκευή ♃ ♄ ♆ ♇
3/7/21 Σάββατο ♃ ♄ ♆ ♇
4/7/21 Κυριακή ♃ ♄ ♆ ♇
5/7/21 Δευτέρα ♃ ♄ ♆ ♇
6/7/21 Τρίτη ♃ ♄ ♆ ♇
7/7/21 Τετάρτη ♃ ♄ ♆ ♇
8/7/21 Πέμπτη ♃ ♄ ♆ ♇
9/7/21 Παρασκευή ♃ ♄ ♆ ♇
10/7/21 Σάββατο ♃ ♄ ♆ ♇
11/7/21 Κυριακή ♃ ♄ ♆ ♇
12/7/21 Δευτέρα ♃ ♄ ♆ ♇
13/7/21 Τρίτη ♃ ♄ ♆ ♇
14/7/21 Τετάρτη ♃ ♄ ♆ ♇
15/7/21 Πέμπτη ♃ ♄ ♆ ♇
16/7/21 Παρασκευή ♃ ♄ ♆ ♇
17/7/21 Σάββατο ♃ ♄ ♆ ♇
18/7/21 Κυριακή ♃ ♄ ♆ ♇
19/7/21 Δευτέρα ♃ ♄ ♆ ♇
20/7/21 Τρίτη ♃ ♄ ♆ ♇
21/7/21 Τετάρτη ♃ ♄ ♆ ♇
22/7/21 Πέμπτη ♃ ♄ ♆ ♇
23/7/21 Παρασκευή ♃ ♄ ♆ ♇
24/7/21 Σάββατο ♃ ♄ ♆ ♇
25/7/21 Κυριακή ♃ ♄ ♆ ♇
26/7/21 Δευτέρα ♃ ♄ ♆ ♇
27/7/21 Τρίτη ♃ ♄ ♆ ♇
28/7/21 Τετάρτη ♃ ♄ ♆ ♇
29/7/21 Πέμπτη ♃ ♄ ♆ ♇
30/7/21 Παρασκευή ♃ ♄ ♆ ♇
31/7/21 Σάββατο ♃ ♄ ♆ ♇
1/8/21 Κυριακή ♃ ♄ ♆ ♇
2/8/21 Δευτέρα ♃ ♄ ♆ ♇
3/8/21 Τρίτη ♃ ♄ ♆ ♇
4/8/21 Τετάρτη ♃ ♄ ♆ ♇
5/8/21 Πέμπτη ♃ ♄ ♆ ♇
6/8/21 Παρασκευή ♃ ♄ ♆ ♇
7/8/21 Σάββατο ♃ ♄ ♆ ♇
8/8/21 Κυριακή ♃ ♄ ♆ ♇
9/8/21 Δευτέρα ♃ ♄ ♆ ♇
10/8/21 Τρίτη ♃ ♄ ♆ ♇
11/8/21 Τετάρτη ♃ ♄ ♆ ♇
12/8/21 Πέμπτη ♃ ♄ ♆ ♇
13/8/21 Παρασκευή ♃ ♄ ♆ ♇
14/8/21 Σάββατο ♃ ♄ ♆ ♇
15/8/21 Κυριακή ♃ ♄ ♆ ♇
16/8/21 Δευτέρα ♃ ♄ ♆ ♇
17/8/21 Τρίτη ♃ ♄ ♆ ♇
18/8/21 Τετάρτη ♃ ♄ ♆ ♇
19/8/21 Πέμπτη ♃ ♄ ♆ ♇
20/8/21 Παρασκευή ♃ ♄ ♆ ♇
21/8/21 Σάββατο ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
22/8/21 Κυριακή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
23/8/21 Δευτέρα ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
24/8/21 Τρίτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
25/8/21 Τετάρτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
26/8/21 Πέμπτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
27/8/21 Παρασκευή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
28/8/21 Σάββατο ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
29/8/21 Κυριακή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
30/8/21 Δευτέρα ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
31/8/21 Τρίτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
1/9/21 Τετάρτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
2/9/21 Πέμπτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
3/9/21 Παρασκευή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
4/9/21 Σάββατο ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
5/9/21 Κυριακή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
6/9/21 Δευτέρα ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
7/9/21 Τρίτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
8/9/21 Τετάρτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
9/9/21 Πέμπτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
10/9/21 Παρασκευή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
11/9/21 Σάββατο ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
12/9/21 Κυριακή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
13/9/21 Δευτέρα ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
14/9/21 Τρίτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
15/9/21 Τετάρτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
16/9/21 Πέμπτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
17/9/21 Παρασκευή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
18/9/21 Σάββατο ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
19/9/21 Κυριακή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
20/9/21 Δευτέρα ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
21/9/21 Τρίτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
22/9/21 Τετάρτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
23/9/21 Πέμπτη ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
24/9/21 Παρασκευή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
25/9/21 Σάββατο ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
26/9/21 Κυριακή ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
27/9/21 Δευτέρα ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
28/9/21 Τρίτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
29/9/21 Τετάρτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
30/9/21 Πέμπτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
1/10/21 Παρασκευή ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
2/10/21 Σάββατο ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
3/10/21 Κυριακή ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
4/10/21 Δευτέρα ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
5/10/21 Τρίτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
6/10/21 Τετάρτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
7/10/21 Πέμπτη ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆
8/10/21 Παρασκευή ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆
9/10/21 Σάββατο ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆
10/10/21 Κυριακή ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆
11/10/21 Δευτέρα ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆
12/10/21 Τρίτη ☿ ♃ ⛢ ♆
13/10/21 Τετάρτη ☿ ♃ ⛢ ♆
14/10/21 Πέμπτη ☿ ♃ ⛢ ♆
15/10/21 Παρασκευή ☿ ♃ ⛢ ♆
16/10/21 Σάββατο ☿ ♃ ⛢ ♆
17/10/21 Κυριακή ☿ ♃ ⛢ ♆
18/10/21 Δευτέρα ☿ ♃ ⛢ ♆
19/10/21 Τρίτη ⛢ ♆
20/10/21 Τετάρτη ⛢ ♆
21/10/21 Πέμπτη ⛢ ♆
22/10/21 Παρασκευή ⛢ ♆
23/10/21 Σάββατο ⛢ ♆
24/10/21 Κυριακή ⛢ ♆
25/10/21 Δευτέρα ⛢ ♆
26/10/21 Τρίτη ⛢ ♆
27/10/21 Τετάρτη ⛢ ♆
28/10/21 Πέμπτη ⛢ ♆
29/10/21 Παρασκευή ⛢ ♆
30/10/21 Σάββατο ⛢ ♆
31/10/21 Κυριακή ⛢ ♆
1/11/21 Δευτέρα ⛢ ♆
2/11/21 Τρίτη ⛢ ♆
3/11/21 Τετάρτη ⛢ ♆
4/11/21 Πέμπτη ⛢ ♆
5/11/21 Παρασκευή ⛢ ♆
6/11/21 Σάββατο ⛢ ♆
7/11/21 Κυριακή ⛢ ♆
8/11/21 Δευτέρα ⛢ ♆
9/11/21 Τρίτη ⛢ ♆
10/11/21 Τετάρτη ⛢ ♆
11/11/21 Πέμπτη ⛢ ♆
12/11/21 Παρασκευή ⛢ ♆
13/11/21 Σάββατο ⛢ ♆
14/11/21 Κυριακή ⛢ ♆
15/11/21 Δευτέρα ⛢ ♆
16/11/21 Τρίτη ⛢ ♆
17/11/21 Τετάρτη ⛢ ♆
18/11/21 Πέμπτη ⛢ ♆
19/11/21 Παρασκευή ⛢ ♆
20/11/21 Σάββατο ⛢ ♆
21/11/21 Κυριακή ⛢ ♆
22/11/21 Δευτέρα ⛢ ♆
23/11/21 Τρίτη ⛢ ♆
24/11/21 Τετάρτη ⛢ ♆
25/11/21 Πέμπτη ⛢ ♆
26/11/21 Παρασκευή ⛢ ♆
27/11/21 Σάββατο ⛢ ♆
28/11/21 Κυριακή ⛢ ♆
29/11/21 Δευτέρα ⛢ ♆
30/11/21 Τρίτη ⛢ ♆
1/12/21 Τετάρτη ⛢ ♆
2/12/21 Πέμπτη
3/12/21 Παρασκευή
4/12/21 Σάββατο
5/12/21 Κυριακή
6/12/21 Δευτέρα
7/12/21 Τρίτη
8/12/21 Τετάρτη
9/12/21 Πέμπτη
10/12/21 Παρασκευή
11/12/21 Σάββατο
12/12/21 Κυριακή
13/12/21 Δευτέρα
14/12/21 Τρίτη
15/12/21 Τετάρτη
16/12/21 Πέμπτη
17/12/21 Παρασκευή
18/12/21 Σάββατο
19/12/21 Κυριακή
20/12/21 Δευτέρα ♀ ⛢
21/12/21 Τρίτη ♀ ⛢
22/12/21 Τετάρτη ♀ ⛢
23/12/21 Πέμπτη ♀ ⛢
24/12/21 Παρασκευή ♀ ⛢
25/12/21 Σάββατο ♀ ⛢
26/12/21 Κυριακή ♀ ⛢
27/12/21 Δευτέρα ♀ ⛢
28/12/21 Τρίτη ♀ ⛢
29/12/21 Τετάρτη ♀ ⛢
30/12/21 Πέμπτη ♀ ⛢
31/12/21 Παρασκευή ♀ ⛢
1/1/22 Σάββατο ♀ ⛢