Σελήνη

Ανατολή σελήνης, θέση σελήνης πίσω από τον ορίζοντα, φάσεις και άλλα σχετικά συμβάντα.. Προσθέστε το "Σελήνη" στο ημερολόγιό σας.
Ημερομηνία Ημέρα της εβδομάδος Ώρα Συμβάν
20/7/22 Τετάρτη 10:19 π.μ. 🌗Τελευταίο τετράμηνο
26/7/22 Τρίτη 6:22 π.μ. 🌝Απόγειο, 406.276 km
28/7/22 Πέμπτη 1:55 μ.μ. 🌑Νέα σελήνη
5/8/22 Παρασκευή 7:07 π.μ. 🌓Πρώτη τετράμηνο
10/8/22 Τετάρτη 1:14 μ.μ. 🌝Περίγειο, 359.830 km
10/8/22 Τετάρτη 1:14 μ.μ. 🌝Υπερπανσέληνος
11/8/22 Πέμπτη 9:36 μ.μ. 🌕Πανσέληνος
19/8/22 Παρασκευή 12:36 π.μ. 🌗Τελευταίο τετράμηνο
22/8/22 Δευτέρα 5:53 μ.μ. 🌝Απόγειο, 405.419 km
27/8/22 Σάββατο 4:16 π.μ. 🌑Νέα σελήνη
3/9/22 Σάββατο 2:08 μ.μ. 🌓Πρώτη τετράμηνο
7/9/22 Τετάρτη 2:17 μ.μ. 🌝Περίγειο, 364.491 km
10/9/22 Σάββατο 5:58 π.μ. 🌕Πανσέληνος
17/9/22 Σάββατο 5:52 μ.μ. 🌗Τελευταίο τετράμηνο
19/9/22 Δευτέρα 10:44 π.μ. 🌝Απόγειο, 404.556 km
25/9/22 Κυριακή 5:54 μ.μ. 🌑Νέα σελήνη
2/10/22 Κυριακή 8:15 μ.μ. 🌓Πρώτη τετράμηνο
4/10/22 Τρίτη 1:01 μ.μ. 🌝Περίγειο, 369.335 km
9/10/22 Κυριακή 4:54 μ.μ. 🌕Πανσέληνος
17/10/22 Δευτέρα 6:21 π.μ. 🌝Απόγειο, 404.330 km
17/10/22 Δευτέρα 1:16 μ.μ. 🌗Τελευταίο τετράμηνο
25/10/22 Τρίτη 6:48 π.μ. 🌑Νέα σελήνη
29/10/22 Σάββατο 10:48 π.μ. 🌝Περίγειο, 368.289 km
1/11/22 Τρίτη 2:38 π.μ. 🌓Πρώτη τετράμηνο
8/11/22 Τρίτη 6:00 π.μ. 🌚Σεληνιακή έκλειψη (συνολική)
8/11/22 Τρίτη 6:02 π.μ. 🌕Πανσέληνος
14/11/22 Δευτέρα 1:41 π.μ. 🌝Απόγειο, 404.924 km
16/11/22 Τετάρτη 8:29 π.μ. 🌗Τελευταίο τετράμηνο
23/11/22 Τετάρτη 5:57 μ.μ. 🌑Νέα σελήνη
25/11/22 Παρασκευή 8:30 μ.μ. 🌝Περίγειο, 362.826 km
30/11/22 Τετάρτη 9:38 π.μ. 🌓Πρώτη τετράμηνο
7/12/22 Τετάρτη 11:09 μ.μ. 🌕Πανσέληνος
11/12/22 Κυριακή 7:30 μ.μ. 🌝Μικρή σελήνη
11/12/22 Κυριακή 7:30 μ.μ. 🌝Απόγειο, 405.869 km
16/12/22 Παρασκευή 3:59 π.μ. 🌗Τελευταίο τετράμηνο
23/12/22 Παρασκευή 5:17 π.μ. 🌑Νέα σελήνη
24/12/22 Σάββατο 3:32 π.μ. 🌝Περίγειο, 358.270 km
29/12/22 Πέμπτη 8:22 μ.μ. 🌓Πρώτη τετράμηνο
8/1/23 Κυριακή 4:19 π.μ. 🌝Μικρή σελήνη
6/1/23 Παρασκευή 6:09 μ.μ. 🌕Πανσέληνος
8/1/23 Κυριακή 4:19 π.μ. 🌝Απόγειο, 406.459 km
14/1/23 Σάββατο 9:13 μ.μ. 🌗Τελευταίο τετράμηνο
21/1/23 Σάββατο 3:55 μ.μ. 🌑Νέα σελήνη
21/1/23 Σάββατο 3:58 μ.μ. 🌝Περίγειο, 356.570 km
28/1/23 Σάββατο 10:20 π.μ. 🌓Πρώτη τετράμηνο
4/2/23 Σάββατο 3:55 π.μ. 🌝Απόγειο, 406.476 km
5/2/23 Κυριακή 1:30 μ.μ. 🌕Πανσέληνος
4/2/23 Σάββατο 3:55 π.μ. 🌝Μικρή σελήνη
13/2/23 Δευτέρα 11:03 π.μ. 🌗Τελευταίο τετράμηνο