Σελήνη

Ημερομηνία Ημέρα της εβδομάδος Ώρα Συμβάν
19/5/21 Τετάρτη 3:13 μ.μ. 🌓Πρώτη τετράμηνο
25/5/21 Τρίτη 9:52 μ.μ. 🌝Περίγειο, 357.310 km
26/5/21 Τετάρτη 07:14 π.μ. 🌝Υπερπανσέληνος
26/5/21 Τετάρτη 07:19 π.μ. 🌚Σεληνιακή έκλειψη (συνολική)
7/6/21 Δευτέρα 10:27 μ.μ. 🌝Απόγειο, 406.230 km
23/6/21 Τετάρτη 05:58 π.μ. 🌝Περίγειο, 359.960 km
5/7/21 Δευτέρα 10:48 π.μ. 🌝Απόγειο, 405.342 km
21/7/21 Τετάρτη 06:30 π.μ. 🌝Περίγειο, 364.520 km
2/8/21 Δευτέρα 03:35 π.μ. 🌝Απόγειο, 404.412 km
17/8/21 Τρίτη 05:23 π.μ. 🌝Περίγειο, 369.127 km
29/8/21 Κυριακή 10:22 μ.μ. 🌝Απόγειο, 404.100 km
11/9/21 Σάββατο 06:05 π.μ. 🌝Περίγειο, 368.464 km
26/9/21 Κυριακή 5:44 μ.μ. 🌝Απόγειο, 404.641 km
8/10/21 Παρασκευή 1:28 μ.μ. 🌝Περίγειο, 363.388 km
24/10/21 Κυριακή 11:30 π.μ. 🌝Απόγειο, 405.616 km
5/11/21 Παρασκευή 6:23 μ.μ. 🌝Περίγειο, 358.845 km
19/11/21 Παρασκευή 04:04 π.μ. 🌚Σεληνιακή έκλειψη (μερική)
20/11/21 Σάββατο 9:14 μ.μ. 🌝Απόγειο, 406.276 km
4/12/21 Σάββατο 05:01 π.μ. 🌝Περίγειο, 356.794 km
17/12/21 Παρασκευή 9:16 μ.μ. 🌝Απόγειο, 406.322 km