Χρυσή ώρα

Εμφανίζει τοπικές μπλε και χρυσές ώρες, βέλτιστες για υπαίθρια φωτογραφία. Προσθέστε το "Χρυσή ώρα" στο ημερολόγιό σας.
Ημερομηνία Ημέρα της εβδομάδος Ώρα Συμβάν
18/7/22 Δευτέρα 5:29 π.μ. - 5:59 π.μ. 💙5:29 π.μ. - 5:59 π.μ. Μπλε ώρα
18/7/22 Δευτέρα 5:59 π.μ. - 6:33 π.μ. 💛5:59 π.μ. - 6:33 π.μ. Χρυσή ώρα
18/7/22 Δευτέρα 7:59 μ.μ. - 8:33 μ.μ. 💛7:59 μ.μ. - 8:33 μ.μ. Χρυσή ώρα
18/7/22 Δευτέρα 8:33 μ.μ. - 9:03 μ.μ. 💙8:33 μ.μ. - 9:03 μ.μ. Μπλε ώρα
19/7/22 Τρίτη 5:29 π.μ. - 5:59 π.μ. 💙5:29 π.μ. - 5:59 π.μ. Μπλε ώρα
19/7/22 Τρίτη 5:59 π.μ. - 6:33 π.μ. 💛5:59 π.μ. - 6:33 π.μ. Χρυσή ώρα
19/7/22 Τρίτη 7:58 μ.μ. - 8:32 μ.μ. 💛7:58 μ.μ. - 8:32 μ.μ. Χρυσή ώρα
19/7/22 Τρίτη 8:32 μ.μ. - 9:02 μ.μ. 💙8:32 μ.μ. - 9:02 μ.μ. Μπλε ώρα
20/7/22 Τετάρτη 5:30 π.μ. - 6:00 π.μ. 💙5:30 π.μ. - 6:00 π.μ. Μπλε ώρα
20/7/22 Τετάρτη 6:00 π.μ. - 6:34 π.μ. 💛6:00 π.μ. - 6:34 π.μ. Χρυσή ώρα
20/7/22 Τετάρτη 7:58 μ.μ. - 8:32 μ.μ. 💛7:58 μ.μ. - 8:32 μ.μ. Χρυσή ώρα
20/7/22 Τετάρτη 8:32 μ.μ. - 9:01 μ.μ. 💙8:32 μ.μ. - 9:01 μ.μ. Μπλε ώρα
21/7/22 Πέμπτη 5:31 π.μ. - 6:01 π.μ. 💙5:31 π.μ. - 6:01 π.μ. Μπλε ώρα
21/7/22 Πέμπτη 6:01 π.μ. - 6:35 π.μ. 💛6:01 π.μ. - 6:35 π.μ. Χρυσή ώρα
21/7/22 Πέμπτη 7:57 μ.μ. - 8:31 μ.μ. 💛7:57 μ.μ. - 8:31 μ.μ. Χρυσή ώρα
21/7/22 Πέμπτη 8:31 μ.μ. - 9:01 μ.μ. 💙8:31 μ.μ. - 9:01 μ.μ. Μπλε ώρα
22/7/22 Παρασκευή 5:32 π.μ. - 6:02 π.μ. 💙5:32 π.μ. - 6:02 π.μ. Μπλε ώρα
22/7/22 Παρασκευή 6:02 π.μ. - 6:36 π.μ. 💛6:02 π.μ. - 6:36 π.μ. Χρυσή ώρα
22/7/22 Παρασκευή 7:56 μ.μ. - 8:30 μ.μ. 💛7:56 μ.μ. - 8:30 μ.μ. Χρυσή ώρα
22/7/22 Παρασκευή 8:30 μ.μ. - 9:00 μ.μ. 💙8:30 μ.μ. - 9:00 μ.μ. Μπλε ώρα
23/7/22 Σάββατο 5:33 π.μ. - 6:03 π.μ. 💙5:33 π.μ. - 6:03 π.μ. Μπλε ώρα
23/7/22 Σάββατο 6:03 π.μ. - 6:36 π.μ. 💛6:03 π.μ. - 6:36 π.μ. Χρυσή ώρα
23/7/22 Σάββατο 7:56 μ.μ. - 8:29 μ.μ. 💛7:56 μ.μ. - 8:29 μ.μ. Χρυσή ώρα
23/7/22 Σάββατο 8:29 μ.μ. - 8:59 μ.μ. 💙8:29 μ.μ. - 8:59 μ.μ. Μπλε ώρα
24/7/22 Κυριακή 5:34 π.μ. - 6:03 π.μ. 💙5:34 π.μ. - 6:03 π.μ. Μπλε ώρα
24/7/22 Κυριακή 6:03 π.μ. - 6:37 π.μ. 💛6:03 π.μ. - 6:37 π.μ. Χρυσή ώρα
24/7/22 Κυριακή 7:55 μ.μ. - 8:29 μ.μ. 💛7:55 μ.μ. - 8:29 μ.μ. Χρυσή ώρα
24/7/22 Κυριακή 8:29 μ.μ. - 8:58 μ.μ. 💙8:29 μ.μ. - 8:58 μ.μ. Μπλε ώρα
25/7/22 Δευτέρα 5:35 π.μ. - 6:04 π.μ. 💙5:35 π.μ. - 6:04 π.μ. Μπλε ώρα
25/7/22 Δευτέρα 6:04 π.μ. - 6:38 π.μ. 💛6:04 π.μ. - 6:38 π.μ. Χρυσή ώρα
25/7/22 Δευτέρα 7:54 μ.μ. - 8:28 μ.μ. 💛7:54 μ.μ. - 8:28 μ.μ. Χρυσή ώρα
25/7/22 Δευτέρα 8:28 μ.μ. - 8:57 μ.μ. 💙8:28 μ.μ. - 8:57 μ.μ. Μπλε ώρα
26/7/22 Τρίτη 5:36 π.μ. - 6:05 π.μ. 💙5:36 π.μ. - 6:05 π.μ. Μπλε ώρα
26/7/22 Τρίτη 6:05 π.μ. - 6:39 π.μ. 💛6:05 π.μ. - 6:39 π.μ. Χρυσή ώρα
26/7/22 Τρίτη 7:53 μ.μ. - 8:27 μ.μ. 💛7:53 μ.μ. - 8:27 μ.μ. Χρυσή ώρα
26/7/22 Τρίτη 8:27 μ.μ. - 8:56 μ.μ. 💙8:27 μ.μ. - 8:56 μ.μ. Μπλε ώρα
27/7/22 Τετάρτη 5:37 π.μ. - 6:06 π.μ. 💙5:37 π.μ. - 6:06 π.μ. Μπλε ώρα
27/7/22 Τετάρτη 6:06 π.μ. - 6:40 π.μ. 💛6:06 π.μ. - 6:40 π.μ. Χρυσή ώρα
27/7/22 Τετάρτη 7:52 μ.μ. - 8:26 μ.μ. 💛7:52 μ.μ. - 8:26 μ.μ. Χρυσή ώρα
27/7/22 Τετάρτη 8:26 μ.μ. - 8:55 μ.μ. 💙8:26 μ.μ. - 8:55 μ.μ. Μπλε ώρα
28/7/22 Πέμπτη 5:38 π.μ. - 6:07 π.μ. 💙5:38 π.μ. - 6:07 π.μ. Μπλε ώρα
28/7/22 Πέμπτη 6:07 π.μ. - 6:40 π.μ. 💛6:07 π.μ. - 6:40 π.μ. Χρυσή ώρα
28/7/22 Πέμπτη 7:52 μ.μ. - 8:25 μ.μ. 💛7:52 μ.μ. - 8:25 μ.μ. Χρυσή ώρα
28/7/22 Πέμπτη 8:25 μ.μ. - 8:54 μ.μ. 💙8:25 μ.μ. - 8:54 μ.μ. Μπλε ώρα
29/7/22 Παρασκευή 5:39 π.μ. - 6:08 π.μ. 💙5:39 π.μ. - 6:08 π.μ. Μπλε ώρα
29/7/22 Παρασκευή 6:08 π.μ. - 6:41 π.μ. 💛6:08 π.μ. - 6:41 π.μ. Χρυσή ώρα
29/7/22 Παρασκευή 7:51 μ.μ. - 8:24 μ.μ. 💛7:51 μ.μ. - 8:24 μ.μ. Χρυσή ώρα
29/7/22 Παρασκευή 8:24 μ.μ. - 8:53 μ.μ. 💙8:24 μ.μ. - 8:53 μ.μ. Μπλε ώρα
30/7/22 Σάββατο 5:40 π.μ. - 6:09 π.μ. 💙5:40 π.μ. - 6:09 π.μ. Μπλε ώρα
30/7/22 Σάββατο 6:09 π.μ. - 6:42 π.μ. 💛6:09 π.μ. - 6:42 π.μ. Χρυσή ώρα
30/7/22 Σάββατο 7:50 μ.μ. - 8:23 μ.μ. 💛7:50 μ.μ. - 8:23 μ.μ. Χρυσή ώρα
30/7/22 Σάββατο 8:23 μ.μ. - 8:52 μ.μ. 💙8:23 μ.μ. - 8:52 μ.μ. Μπλε ώρα
31/7/22 Κυριακή 5:41 π.μ. - 6:09 π.μ. 💙5:41 π.μ. - 6:09 π.μ. Μπλε ώρα
31/7/22 Κυριακή 6:09 π.μ. - 6:43 π.μ. 💛6:09 π.μ. - 6:43 π.μ. Χρυσή ώρα
31/7/22 Κυριακή 7:49 μ.μ. - 8:22 μ.μ. 💛7:49 μ.μ. - 8:22 μ.μ. Χρυσή ώρα
31/7/22 Κυριακή 8:22 μ.μ. - 8:51 μ.μ. 💙8:22 μ.μ. - 8:51 μ.μ. Μπλε ώρα
1/8/22 Δευτέρα 5:42 π.μ. - 6:10 π.μ. 💙5:42 π.μ. - 6:10 π.μ. Μπλε ώρα
1/8/22 Δευτέρα 6:10 π.μ. - 6:44 π.μ. 💛6:10 π.μ. - 6:44 π.μ. Χρυσή ώρα
1/8/22 Δευτέρα 7:48 μ.μ. - 8:21 μ.μ. 💛7:48 μ.μ. - 8:21 μ.μ. Χρυσή ώρα
1/8/22 Δευτέρα 8:21 μ.μ. - 8:50 μ.μ. 💙8:21 μ.μ. - 8:50 μ.μ. Μπλε ώρα
2/8/22 Τρίτη 5:43 π.μ. - 6:11 π.μ. 💙5:43 π.μ. - 6:11 π.μ. Μπλε ώρα
2/8/22 Τρίτη 6:11 π.μ. - 6:44 π.μ. 💛6:11 π.μ. - 6:44 π.μ. Χρυσή ώρα
2/8/22 Τρίτη 7:47 μ.μ. - 8:20 μ.μ. 💛7:47 μ.μ. - 8:20 μ.μ. Χρυσή ώρα
2/8/22 Τρίτη 8:20 μ.μ. - 8:49 μ.μ. 💙8:20 μ.μ. - 8:49 μ.μ. Μπλε ώρα
3/8/22 Τετάρτη 5:44 π.μ. - 6:12 π.μ. 💙5:44 π.μ. - 6:12 π.μ. Μπλε ώρα
3/8/22 Τετάρτη 6:12 π.μ. - 6:45 π.μ. 💛6:12 π.μ. - 6:45 π.μ. Χρυσή ώρα
3/8/22 Τετάρτη 7:46 μ.μ. - 8:19 μ.μ. 💛7:46 μ.μ. - 8:19 μ.μ. Χρυσή ώρα
3/8/22 Τετάρτη 8:19 μ.μ. - 8:48 μ.μ. 💙8:19 μ.μ. - 8:48 μ.μ. Μπλε ώρα
4/8/22 Πέμπτη 5:45 π.μ. - 6:13 π.μ. 💙5:45 π.μ. - 6:13 π.μ. Μπλε ώρα
4/8/22 Πέμπτη 6:13 π.μ. - 6:46 π.μ. 💛6:13 π.μ. - 6:46 π.μ. Χρυσή ώρα
4/8/22 Πέμπτη 7:45 μ.μ. - 8:18 μ.μ. 💛7:45 μ.μ. - 8:18 μ.μ. Χρυσή ώρα
4/8/22 Πέμπτη 8:18 μ.μ. - 8:47 μ.μ. 💙8:18 μ.μ. - 8:47 μ.μ. Μπλε ώρα
5/8/22 Παρασκευή 5:46 π.μ. - 6:14 π.μ. 💙5:46 π.μ. - 6:14 π.μ. Μπλε ώρα
5/8/22 Παρασκευή 6:14 π.μ. - 6:47 π.μ. 💛6:14 π.μ. - 6:47 π.μ. Χρυσή ώρα
5/8/22 Παρασκευή 7:44 μ.μ. - 8:17 μ.μ. 💛7:44 μ.μ. - 8:17 μ.μ. Χρυσή ώρα
5/8/22 Παρασκευή 8:17 μ.μ. - 8:45 μ.μ. 💙8:17 μ.μ. - 8:45 μ.μ. Μπλε ώρα
6/8/22 Σάββατο 5:47 π.μ. - 6:15 π.μ. 💙5:47 π.μ. - 6:15 π.μ. Μπλε ώρα
6/8/22 Σάββατο 6:15 π.μ. - 6:48 π.μ. 💛6:15 π.μ. - 6:48 π.μ. Χρυσή ώρα
6/8/22 Σάββατο 7:43 μ.μ. - 8:16 μ.μ. 💛7:43 μ.μ. - 8:16 μ.μ. Χρυσή ώρα
6/8/22 Σάββατο 8:16 μ.μ. - 8:44 μ.μ. 💙8:16 μ.μ. - 8:44 μ.μ. Μπλε ώρα
7/8/22 Κυριακή 5:48 π.μ. - 6:16 π.μ. 💙5:48 π.μ. - 6:16 π.μ. Μπλε ώρα
7/8/22 Κυριακή 6:16 π.μ. - 6:48 π.μ. 💛6:16 π.μ. - 6:48 π.μ. Χρυσή ώρα
7/8/22 Κυριακή 7:42 μ.μ. - 8:15 μ.μ. 💛7:42 μ.μ. - 8:15 μ.μ. Χρυσή ώρα
7/8/22 Κυριακή 8:15 μ.μ. - 8:43 μ.μ. 💙8:15 μ.μ. - 8:43 μ.μ. Μπλε ώρα
8/8/22 Δευτέρα 5:48 π.μ. - 6:17 π.μ. 💙5:48 π.μ. - 6:17 π.μ. Μπλε ώρα
8/8/22 Δευτέρα 6:17 π.μ. - 6:49 π.μ. 💛6:17 π.μ. - 6:49 π.μ. Χρυσή ώρα
8/8/22 Δευτέρα 7:41 μ.μ. - 8:14 μ.μ. 💛7:41 μ.μ. - 8:14 μ.μ. Χρυσή ώρα
8/8/22 Δευτέρα 8:14 μ.μ. - 8:42 μ.μ. 💙8:14 μ.μ. - 8:42 μ.μ. Μπλε ώρα
9/8/22 Τρίτη 5:49 π.μ. - 6:18 π.μ. 💙5:49 π.μ. - 6:18 π.μ. Μπλε ώρα
9/8/22 Τρίτη 6:18 π.μ. - 6:50 π.μ. 💛6:18 π.μ. - 6:50 π.μ. Χρυσή ώρα
9/8/22 Τρίτη 7:40 μ.μ. - 8:12 μ.μ. 💛7:40 μ.μ. - 8:12 μ.μ. Χρυσή ώρα
9/8/22 Τρίτη 8:12 μ.μ. - 8:40 μ.μ. 💙8:12 μ.μ. - 8:40 μ.μ. Μπλε ώρα
10/8/22 Τετάρτη 5:50 π.μ. - 6:18 π.μ. 💙5:50 π.μ. - 6:18 π.μ. Μπλε ώρα
10/8/22 Τετάρτη 6:18 π.μ. - 6:51 π.μ. 💛6:18 π.μ. - 6:51 π.μ. Χρυσή ώρα
10/8/22 Τετάρτη 7:39 μ.μ. - 8:11 μ.μ. 💛7:39 μ.μ. - 8:11 μ.μ. Χρυσή ώρα
10/8/22 Τετάρτη 8:11 μ.μ. - 8:39 μ.μ. 💙8:11 μ.μ. - 8:39 μ.μ. Μπλε ώρα
11/8/22 Πέμπτη 5:51 π.μ. - 6:19 π.μ. 💙5:51 π.μ. - 6:19 π.μ. Μπλε ώρα
11/8/22 Πέμπτη 6:19 π.μ. - 6:52 π.μ. 💛6:19 π.μ. - 6:52 π.μ. Χρυσή ώρα
11/8/22 Πέμπτη 7:37 μ.μ. - 8:10 μ.μ. 💛7:37 μ.μ. - 8:10 μ.μ. Χρυσή ώρα
11/8/22 Πέμπτη 8:10 μ.μ. - 8:38 μ.μ. 💙8:10 μ.μ. - 8:38 μ.μ. Μπλε ώρα
12/8/22 Παρασκευή 5:52 π.μ. - 6:20 π.μ. 💙5:52 π.μ. - 6:20 π.μ. Μπλε ώρα
12/8/22 Παρασκευή 6:20 π.μ. - 6:53 π.μ. 💛6:20 π.μ. - 6:53 π.μ. Χρυσή ώρα
12/8/22 Παρασκευή 7:36 μ.μ. - 8:09 μ.μ. 💛7:36 μ.μ. - 8:09 μ.μ. Χρυσή ώρα
12/8/22 Παρασκευή 8:09 μ.μ. - 8:36 μ.μ. 💙8:09 μ.μ. - 8:36 μ.μ. Μπλε ώρα
13/8/22 Σάββατο 5:53 π.μ. - 6:21 π.μ. 💙5:53 π.μ. - 6:21 π.μ. Μπλε ώρα
13/8/22 Σάββατο 6:21 π.μ. - 6:54 π.μ. 💛6:21 π.μ. - 6:54 π.μ. Χρυσή ώρα
13/8/22 Σάββατο 7:35 μ.μ. - 8:07 μ.μ. 💛7:35 μ.μ. - 8:07 μ.μ. Χρυσή ώρα
13/8/22 Σάββατο 8:07 μ.μ. - 8:35 μ.μ. 💙8:07 μ.μ. - 8:35 μ.μ. Μπλε ώρα
14/8/22 Κυριακή 5:54 π.μ. - 6:22 π.μ. 💙5:54 π.μ. - 6:22 π.μ. Μπλε ώρα
14/8/22 Κυριακή 6:22 π.μ. - 6:54 π.μ. 💛6:22 π.μ. - 6:54 π.μ. Χρυσή ώρα
14/8/22 Κυριακή 7:34 μ.μ. - 8:06 μ.μ. 💛7:34 μ.μ. - 8:06 μ.μ. Χρυσή ώρα
14/8/22 Κυριακή 8:06 μ.μ. - 8:34 μ.μ. 💙8:06 μ.μ. - 8:34 μ.μ. Μπλε ώρα
15/8/22 Δευτέρα 5:55 π.μ. - 6:23 π.μ. 💙5:55 π.μ. - 6:23 π.μ. Μπλε ώρα
15/8/22 Δευτέρα 6:23 π.μ. - 6:55 π.μ. 💛6:23 π.μ. - 6:55 π.μ. Χρυσή ώρα
15/8/22 Δευτέρα 7:33 μ.μ. - 8:05 μ.μ. 💛7:33 μ.μ. - 8:05 μ.μ. Χρυσή ώρα
15/8/22 Δευτέρα 8:05 μ.μ. - 8:32 μ.μ. 💙8:05 μ.μ. - 8:32 μ.μ. Μπλε ώρα
16/8/22 Τρίτη 5:56 π.μ. - 6:24 π.μ. 💙5:56 π.μ. - 6:24 π.μ. Μπλε ώρα
16/8/22 Τρίτη 6:24 π.μ. - 6:56 π.μ. 💛6:24 π.μ. - 6:56 π.μ. Χρυσή ώρα
16/8/22 Τρίτη 7:31 μ.μ. - 8:03 μ.μ. 💛7:31 μ.μ. - 8:03 μ.μ. Χρυσή ώρα
16/8/22 Τρίτη 8:03 μ.μ. - 8:31 μ.μ. 💙8:03 μ.μ. - 8:31 μ.μ. Μπλε ώρα
17/8/22 Τετάρτη 5:57 π.μ. - 6:25 π.μ. 💙5:57 π.μ. - 6:25 π.μ. Μπλε ώρα
17/8/22 Τετάρτη 6:25 π.μ. - 6:57 π.μ. 💛6:25 π.μ. - 6:57 π.μ. Χρυσή ώρα
17/8/22 Τετάρτη 7:30 μ.μ. - 8:02 μ.μ. 💛7:30 μ.μ. - 8:02 μ.μ. Χρυσή ώρα
17/8/22 Τετάρτη 8:02 μ.μ. - 8:30 μ.μ. 💙8:02 μ.μ. - 8:30 μ.μ. Μπλε ώρα
18/8/22 Πέμπτη 5:58 π.μ. - 6:26 π.μ. 💙5:58 π.μ. - 6:26 π.μ. Μπλε ώρα
18/8/22 Πέμπτη 6:26 π.μ. - 6:58 π.μ. 💛6:26 π.μ. - 6:58 π.μ. Χρυσή ώρα
18/8/22 Πέμπτη 7:29 μ.μ. - 8:01 μ.μ. 💛7:29 μ.μ. - 8:01 μ.μ. Χρυσή ώρα
18/8/22 Πέμπτη 8:01 μ.μ. - 8:28 μ.μ. 💙8:01 μ.μ. - 8:28 μ.μ. Μπλε ώρα
19/8/22 Παρασκευή 5:59 π.μ. - 6:27 π.μ. 💙5:59 π.μ. - 6:27 π.μ. Μπλε ώρα
19/8/22 Παρασκευή 6:27 π.μ. - 6:59 π.μ. 💛6:27 π.μ. - 6:59 π.μ. Χρυσή ώρα
19/8/22 Παρασκευή 7:27 μ.μ. - 7:59 μ.μ. 💛7:27 μ.μ. - 7:59 μ.μ. Χρυσή ώρα
19/8/22 Παρασκευή 7:59 μ.μ. - 8:27 μ.μ. 💙7:59 μ.μ. - 8:27 μ.μ. Μπλε ώρα
20/8/22 Σάββατο 6:00 π.μ. - 6:28 π.μ. 💙6:00 π.μ. - 6:28 π.μ. Μπλε ώρα
20/8/22 Σάββατο 6:28 π.μ. - 6:59 π.μ. 💛6:28 π.μ. - 6:59 π.μ. Χρυσή ώρα
20/8/22 Σάββατο 7:26 μ.μ. - 7:58 μ.μ. 💛7:26 μ.μ. - 7:58 μ.μ. Χρυσή ώρα
20/8/22 Σάββατο 7:58 μ.μ. - 8:25 μ.μ. 💙7:58 μ.μ. - 8:25 μ.μ. Μπλε ώρα
21/8/22 Κυριακή 6:01 π.μ. - 6:29 π.μ. 💙6:01 π.μ. - 6:29 π.μ. Μπλε ώρα
21/8/22 Κυριακή 6:29 π.μ. - 7:00 π.μ. 💛6:29 π.μ. - 7:00 π.μ. Χρυσή ώρα
21/8/22 Κυριακή 7:25 μ.μ. - 7:57 μ.μ. 💛7:25 μ.μ. - 7:57 μ.μ. Χρυσή ώρα
21/8/22 Κυριακή 7:57 μ.μ. - 8:24 μ.μ. 💙7:57 μ.μ. - 8:24 μ.μ. Μπλε ώρα
22/8/22 Δευτέρα 6:02 π.μ. - 6:29 π.μ. 💙6:02 π.μ. - 6:29 π.μ. Μπλε ώρα
22/8/22 Δευτέρα 6:29 π.μ. - 7:01 π.μ. 💛6:29 π.μ. - 7:01 π.μ. Χρυσή ώρα
22/8/22 Δευτέρα 7:23 μ.μ. - 7:55 μ.μ. 💛7:23 μ.μ. - 7:55 μ.μ. Χρυσή ώρα
22/8/22 Δευτέρα 7:55 μ.μ. - 8:22 μ.μ. 💙7:55 μ.μ. - 8:22 μ.μ. Μπλε ώρα
23/8/22 Τρίτη 6:03 π.μ. - 6:30 π.μ. 💙6:03 π.μ. - 6:30 π.μ. Μπλε ώρα
23/8/22 Τρίτη 6:30 π.μ. - 7:02 π.μ. 💛6:30 π.μ. - 7:02 π.μ. Χρυσή ώρα
23/8/22 Τρίτη 7:22 μ.μ. - 7:54 μ.μ. 💛7:22 μ.μ. - 7:54 μ.μ. Χρυσή ώρα
23/8/22 Τρίτη 7:54 μ.μ. - 8:21 μ.μ. 💙7:54 μ.μ. - 8:21 μ.μ. Μπλε ώρα
24/8/22 Τετάρτη 6:04 π.μ. - 6:31 π.μ. 💙6:04 π.μ. - 6:31 π.μ. Μπλε ώρα
24/8/22 Τετάρτη 6:31 π.μ. - 7:03 π.μ. 💛6:31 π.μ. - 7:03 π.μ. Χρυσή ώρα
24/8/22 Τετάρτη 7:21 μ.μ. - 7:52 μ.μ. 💛7:21 μ.μ. - 7:52 μ.μ. Χρυσή ώρα
24/8/22 Τετάρτη 7:52 μ.μ. - 8:19 μ.μ. 💙7:52 μ.μ. - 8:19 μ.μ. Μπλε ώρα
25/8/22 Πέμπτη 6:05 π.μ. - 6:32 π.μ. 💙6:05 π.μ. - 6:32 π.μ. Μπλε ώρα
25/8/22 Πέμπτη 6:32 π.μ. - 7:04 π.μ. 💛6:32 π.μ. - 7:04 π.μ. Χρυσή ώρα
25/8/22 Πέμπτη 7:19 μ.μ. - 7:51 μ.μ. 💛7:19 μ.μ. - 7:51 μ.μ. Χρυσή ώρα
25/8/22 Πέμπτη 7:51 μ.μ. - 8:18 μ.μ. 💙7:51 μ.μ. - 8:18 μ.μ. Μπλε ώρα
26/8/22 Παρασκευή 6:06 π.μ. - 6:33 π.μ. 💙6:06 π.μ. - 6:33 π.μ. Μπλε ώρα
26/8/22 Παρασκευή 6:33 π.μ. - 7:05 π.μ. 💛6:33 π.μ. - 7:05 π.μ. Χρυσή ώρα
26/8/22 Παρασκευή 7:18 μ.μ. - 7:49 μ.μ. 💛7:18 μ.μ. - 7:49 μ.μ. Χρυσή ώρα
26/8/22 Παρασκευή 7:49 μ.μ. - 8:16 μ.μ. 💙7:49 μ.μ. - 8:16 μ.μ. Μπλε ώρα
27/8/22 Σάββατο 6:07 π.μ. - 6:34 π.μ. 💙6:07 π.μ. - 6:34 π.μ. Μπλε ώρα
27/8/22 Σάββατο 6:34 π.μ. - 7:05 π.μ. 💛6:34 π.μ. - 7:05 π.μ. Χρυσή ώρα
27/8/22 Σάββατο 7:16 μ.μ. - 7:48 μ.μ. 💛7:16 μ.μ. - 7:48 μ.μ. Χρυσή ώρα
27/8/22 Σάββατο 7:48 μ.μ. - 8:15 μ.μ. 💙7:48 μ.μ. - 8:15 μ.μ. Μπλε ώρα
28/8/22 Κυριακή 6:08 π.μ. - 6:35 π.μ. 💙6:08 π.μ. - 6:35 π.μ. Μπλε ώρα
28/8/22 Κυριακή 6:35 π.μ. - 7:06 π.μ. 💛6:35 π.μ. - 7:06 π.μ. Χρυσή ώρα
28/8/22 Κυριακή 7:15 μ.μ. - 7:46 μ.μ. 💛7:15 μ.μ. - 7:46 μ.μ. Χρυσή ώρα
28/8/22 Κυριακή 7:46 μ.μ. - 8:13 μ.μ. 💙7:46 μ.μ. - 8:13 μ.μ. Μπλε ώρα
29/8/22 Δευτέρα 6:09 π.μ. - 6:36 π.μ. 💙6:09 π.μ. - 6:36 π.μ. Μπλε ώρα
29/8/22 Δευτέρα 6:36 π.μ. - 7:07 π.μ. 💛6:36 π.μ. - 7:07 π.μ. Χρυσή ώρα
29/8/22 Δευτέρα 7:14 μ.μ. - 7:45 μ.μ. 💛7:14 μ.μ. - 7:45 μ.μ. Χρυσή ώρα
29/8/22 Δευτέρα 7:45 μ.μ. - 8:12 μ.μ. 💙7:45 μ.μ. - 8:12 μ.μ. Μπλε ώρα
30/8/22 Τρίτη 6:10 π.μ. - 6:37 π.μ. 💙6:10 π.μ. - 6:37 π.μ. Μπλε ώρα
30/8/22 Τρίτη 6:37 π.μ. - 7:08 π.μ. 💛6:37 π.μ. - 7:08 π.μ. Χρυσή ώρα
30/8/22 Τρίτη 7:12 μ.μ. - 7:43 μ.μ. 💛7:12 μ.μ. - 7:43 μ.μ. Χρυσή ώρα
30/8/22 Τρίτη 7:43 μ.μ. - 8:10 μ.μ. 💙7:43 μ.μ. - 8:10 μ.μ. Μπλε ώρα
31/8/22 Τετάρτη 6:11 π.μ. - 6:38 π.μ. 💙6:11 π.μ. - 6:38 π.μ. Μπλε ώρα
31/8/22 Τετάρτη 6:38 π.μ. - 7:09 π.μ. 💛6:38 π.μ. - 7:09 π.μ. Χρυσή ώρα
31/8/22 Τετάρτη 7:11 μ.μ. - 7:42 μ.μ. 💛7:11 μ.μ. - 7:42 μ.μ. Χρυσή ώρα
31/8/22 Τετάρτη 7:42 μ.μ. - 8:08 μ.μ. 💙7:42 μ.μ. - 8:08 μ.μ. Μπλε ώρα
1/9/22 Πέμπτη 6:12 π.μ. - 6:38 π.μ. 💙6:12 π.μ. - 6:38 π.μ. Μπλε ώρα
1/9/22 Πέμπτη 6:38 π.μ. - 7:10 π.μ. 💛6:38 π.μ. - 7:10 π.μ. Χρυσή ώρα
1/9/22 Πέμπτη 7:09 μ.μ. - 7:40 μ.μ. 💛7:09 μ.μ. - 7:40 μ.μ. Χρυσή ώρα
1/9/22 Πέμπτη 7:40 μ.μ. - 8:07 μ.μ. 💙7:40 μ.μ. - 8:07 μ.μ. Μπλε ώρα
2/9/22 Παρασκευή 6:13 π.μ. - 6:39 π.μ. 💙6:13 π.μ. - 6:39 π.μ. Μπλε ώρα
2/9/22 Παρασκευή 6:39 π.μ. - 7:11 π.μ. 💛6:39 π.μ. - 7:11 π.μ. Χρυσή ώρα
2/9/22 Παρασκευή 7:08 μ.μ. - 7:39 μ.μ. 💛7:08 μ.μ. - 7:39 μ.μ. Χρυσή ώρα
2/9/22 Παρασκευή 7:39 μ.μ. - 8:05 μ.μ. 💙7:39 μ.μ. - 8:05 μ.μ. Μπλε ώρα
3/9/22 Σάββατο 6:14 π.μ. - 6:40 π.μ. 💙6:14 π.μ. - 6:40 π.μ. Μπλε ώρα
3/9/22 Σάββατο 6:40 π.μ. - 7:11 π.μ. 💛6:40 π.μ. - 7:11 π.μ. Χρυσή ώρα
3/9/22 Σάββατο 7:06 μ.μ. - 7:37 μ.μ. 💛7:06 μ.μ. - 7:37 μ.μ. Χρυσή ώρα
3/9/22 Σάββατο 7:37 μ.μ. - 8:04 μ.μ. 💙7:37 μ.μ. - 8:04 μ.μ. Μπλε ώρα
4/9/22 Κυριακή 6:15 π.μ. - 6:41 π.μ. 💙6:15 π.μ. - 6:41 π.μ. Μπλε ώρα
4/9/22 Κυριακή 6:41 π.μ. - 7:12 π.μ. 💛6:41 π.μ. - 7:12 π.μ. Χρυσή ώρα
4/9/22 Κυριακή 7:05 μ.μ. - 7:36 μ.μ. 💛7:05 μ.μ. - 7:36 μ.μ. Χρυσή ώρα
4/9/22 Κυριακή 7:36 μ.μ. - 8:02 μ.μ. 💙7:36 μ.μ. - 8:02 μ.μ. Μπλε ώρα
5/9/22 Δευτέρα 6:16 π.μ. - 6:42 π.μ. 💙6:16 π.μ. - 6:42 π.μ. Μπλε ώρα
5/9/22 Δευτέρα 6:42 π.μ. - 7:13 π.μ. 💛6:42 π.μ. - 7:13 π.μ. Χρυσή ώρα
5/9/22 Δευτέρα 7:03 μ.μ. - 7:34 μ.μ. 💛7:03 μ.μ. - 7:34 μ.μ. Χρυσή ώρα
5/9/22 Δευτέρα 7:34 μ.μ. - 8:00 μ.μ. 💙7:34 μ.μ. - 8:00 μ.μ. Μπλε ώρα
6/9/22 Τρίτη 6:17 π.μ. - 6:43 π.μ. 💙6:17 π.μ. - 6:43 π.μ. Μπλε ώρα
6/9/22 Τρίτη 6:43 π.μ. - 7:14 π.μ. 💛6:43 π.μ. - 7:14 π.μ. Χρυσή ώρα
6/9/22 Τρίτη 7:01 μ.μ. - 7:33 μ.μ. 💛7:01 μ.μ. - 7:33 μ.μ. Χρυσή ώρα
6/9/22 Τρίτη 7:33 μ.μ. - 7:59 μ.μ. 💙7:33 μ.μ. - 7:59 μ.μ. Μπλε ώρα
7/9/22 Τετάρτη 6:18 π.μ. - 6:44 π.μ. 💙6:18 π.μ. - 6:44 π.μ. Μπλε ώρα
7/9/22 Τετάρτη 6:44 π.μ. - 7:15 π.μ. 💛6:44 π.μ. - 7:15 π.μ. Χρυσή ώρα
7/9/22 Τετάρτη 7:00 μ.μ. - 7:31 μ.μ. 💛7:00 μ.μ. - 7:31 μ.μ. Χρυσή ώρα
7/9/22 Τετάρτη 7:31 μ.μ. - 7:57 μ.μ. 💙7:31 μ.μ. - 7:57 μ.μ. Μπλε ώρα
8/9/22 Πέμπτη 6:19 π.μ. - 6:45 π.μ. 💙6:19 π.μ. - 6:45 π.μ. Μπλε ώρα
8/9/22 Πέμπτη 6:45 π.μ. - 7:16 π.μ. 💛6:45 π.μ. - 7:16 π.μ. Χρυσή ώρα
8/9/22 Πέμπτη 6:58 μ.μ. - 7:29 μ.μ. 💛6:58 μ.μ. - 7:29 μ.μ. Χρυσή ώρα
8/9/22 Πέμπτη 7:29 μ.μ. - 7:56 μ.μ. 💙7:29 μ.μ. - 7:56 μ.μ. Μπλε ώρα
9/9/22 Παρασκευή 6:20 π.μ. - 6:46 π.μ. 💙6:20 π.μ. - 6:46 π.μ. Μπλε ώρα
9/9/22 Παρασκευή 6:46 π.μ. - 7:17 π.μ. 💛6:46 π.μ. - 7:17 π.μ. Χρυσή ώρα
9/9/22 Παρασκευή 6:57 μ.μ. - 7:28 μ.μ. 💛6:57 μ.μ. - 7:28 μ.μ. Χρυσή ώρα
9/9/22 Παρασκευή 7:28 μ.μ. - 7:54 μ.μ. 💙7:28 μ.μ. - 7:54 μ.μ. Μπλε ώρα
10/9/22 Σάββατο 6:20 π.μ. - 6:47 π.μ. 💙6:20 π.μ. - 6:47 π.μ. Μπλε ώρα
10/9/22 Σάββατο 6:47 π.μ. - 7:18 π.μ. 💛6:47 π.μ. - 7:18 π.μ. Χρυσή ώρα
10/9/22 Σάββατο 6:55 μ.μ. - 7:26 μ.μ. 💛6:55 μ.μ. - 7:26 μ.μ. Χρυσή ώρα
10/9/22 Σάββατο 7:26 μ.μ. - 7:52 μ.μ. 💙7:26 μ.μ. - 7:52 μ.μ. Μπλε ώρα
11/9/22 Κυριακή 6:21 π.μ. - 6:47 π.μ. 💙6:21 π.μ. - 6:47 π.μ. Μπλε ώρα
11/9/22 Κυριακή 6:47 π.μ. - 7:18 π.μ. 💛6:47 π.μ. - 7:18 π.μ. Χρυσή ώρα
11/9/22 Κυριακή 6:54 μ.μ. - 7:25 μ.μ. 💛6:54 μ.μ. - 7:25 μ.μ. Χρυσή ώρα
11/9/22 Κυριακή 7:25 μ.μ. - 7:51 μ.μ. 💙7:25 μ.μ. - 7:51 μ.μ. Μπλε ώρα
12/9/22 Δευτέρα 6:22 π.μ. - 6:48 π.μ. 💙6:22 π.μ. - 6:48 π.μ. Μπλε ώρα
12/9/22 Δευτέρα 6:48 π.μ. - 7:19 π.μ. 💛6:48 π.μ. - 7:19 π.μ. Χρυσή ώρα
12/9/22 Δευτέρα 6:52 μ.μ. - 7:23 μ.μ. 💛6:52 μ.μ. - 7:23 μ.μ. Χρυσή ώρα
12/9/22 Δευτέρα 7:23 μ.μ. - 7:49 μ.μ. 💙7:23 μ.μ. - 7:49 μ.μ. Μπλε ώρα
13/9/22 Τρίτη 6:23 π.μ. - 6:49 π.μ. 💙6:23 π.μ. - 6:49 π.μ. Μπλε ώρα
13/9/22 Τρίτη 6:49 π.μ. - 7:20 π.μ. 💛6:49 π.μ. - 7:20 π.μ. Χρυσή ώρα
13/9/22 Τρίτη 6:50 μ.μ. - 7:21 μ.μ. 💛6:50 μ.μ. - 7:21 μ.μ. Χρυσή ώρα
13/9/22 Τρίτη 7:21 μ.μ. - 7:47 μ.μ. 💙7:21 μ.μ. - 7:47 μ.μ. Μπλε ώρα
14/9/22 Τετάρτη 6:24 π.μ. - 6:50 π.μ. 💙6:24 π.μ. - 6:50 π.μ. Μπλε ώρα
14/9/22 Τετάρτη 6:50 π.μ. - 7:21 π.μ. 💛6:50 π.μ. - 7:21 π.μ. Χρυσή ώρα
14/9/22 Τετάρτη 6:49 μ.μ. - 7:20 μ.μ. 💛6:49 μ.μ. - 7:20 μ.μ. Χρυσή ώρα
14/9/22 Τετάρτη 7:20 μ.μ. - 7:46 μ.μ. 💙7:20 μ.μ. - 7:46 μ.μ. Μπλε ώρα
15/9/22 Πέμπτη 6:25 π.μ. - 6:51 π.μ. 💙6:25 π.μ. - 6:51 π.μ. Μπλε ώρα
15/9/22 Πέμπτη 6:51 π.μ. - 7:22 π.μ. 💛6:51 π.μ. - 7:22 π.μ. Χρυσή ώρα
15/9/22 Πέμπτη 6:47 μ.μ. - 7:18 μ.μ. 💛6:47 μ.μ. - 7:18 μ.μ. Χρυσή ώρα
15/9/22 Πέμπτη 7:18 μ.μ. - 7:44 μ.μ. 💙7:18 μ.μ. - 7:44 μ.μ. Μπλε ώρα
16/9/22 Παρασκευή 6:26 π.μ. - 6:52 π.μ. 💙6:26 π.μ. - 6:52 π.μ. Μπλε ώρα
16/9/22 Παρασκευή 6:52 π.μ. - 7:23 π.μ. 💛6:52 π.μ. - 7:23 π.μ. Χρυσή ώρα
16/9/22 Παρασκευή 6:46 μ.μ. - 7:17 μ.μ. 💛6:46 μ.μ. - 7:17 μ.μ. Χρυσή ώρα
16/9/22 Παρασκευή 7:17 μ.μ. - 7:42 μ.μ. 💙7:17 μ.μ. - 7:42 μ.μ. Μπλε ώρα
17/9/22 Σάββατο 6:27 π.μ. - 6:53 π.μ. 💙6:27 π.μ. - 6:53 π.μ. Μπλε ώρα
17/9/22 Σάββατο 6:53 π.μ. - 7:24 π.μ. 💛6:53 π.μ. - 7:24 π.μ. Χρυσή ώρα
17/9/22 Σάββατο 6:44 μ.μ. - 7:15 μ.μ. 💛6:44 μ.μ. - 7:15 μ.μ. Χρυσή ώρα
17/9/22 Σάββατο 7:15 μ.μ. - 7:41 μ.μ. 💙7:15 μ.μ. - 7:41 μ.μ. Μπλε ώρα
18/9/22 Κυριακή 6:28 π.μ. - 6:54 π.μ. 💙6:28 π.μ. - 6:54 π.μ. Μπλε ώρα
18/9/22 Κυριακή 6:54 π.μ. - 7:25 π.μ. 💛6:54 π.μ. - 7:25 π.μ. Χρυσή ώρα
18/9/22 Κυριακή 6:42 μ.μ. - 7:13 μ.μ. 💛6:42 μ.μ. - 7:13 μ.μ. Χρυσή ώρα
18/9/22 Κυριακή 7:13 μ.μ. - 7:39 μ.μ. 💙7:13 μ.μ. - 7:39 μ.μ. Μπλε ώρα