Σεισμοί

Ημερομηνία Ημέρα της εβδομάδος Συμβάν
25/5/21 - 27/5/21 Τρίτη - Πέμπτη Αυξημένος κίνδυνος σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων
3/12/21 - 5/12/21 Παρασκευή - Κυριακή Αυξημένος κίνδυνος σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων