Αργίες ΕΚ

Ημερομηνία Ημέρα της εβδομάδος Συμβάν
1/1/21 Παρασκευή Πρωτοχρονιά
2/1/21 Σάββατο Επομένη της Πρωτοχρονιάς
1/4/21 Πέμπτη Μεγάλη Πέμπτη
2/4/21 Παρασκευή Μεγάλη Παρασκευή
5/4/21 Δευτέρα Δευτέρα του Πάσχα
1/5/21 Σάββατο Εργατική Πρωτομαγιά
13/5/21 Πέμπτη Της Αναλήψεως
14/5/21 Παρασκευή Επομένη της Αναλήψεως
24/5/21 Δευτέρα Δευτέρα της Πεντηκοστής (του Αγίου Πνεύματος)
21/7/21 Τετάρτη 🇧🇪Εθνική Εορτή του Βελγίου
2/11/21 Τρίτη Ημέρα των Ψυχών
24/12/21 - 30/12/21 Παρασκευή - Πέμπτη 6 ημέρες του τέλους του έτους