Για το WebCal.Guru

Ιστοσελίδα

2021-04-22

Προγραμματιστής

Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Helsinki, Finland
https://www.aapopuskala.fi/

Ευχαριστίες

Πρότυπα

Συστατικά

(a non-released PHP calendar conversion tool by Aapo Puskala)

Κοινωνικά δίκτυα

Λογισμικό διακομιστή

Φιλοξενία (hosting)

Υπηρεσίες

Μετάφραση

Πρόγραμμα επικύρωσης

https://validator.w3.org/

Πηγές δεδομένων

Εργαλεία