Για το WebCal.Guru

Ιστοσελίδα

2021-08-05

Team

Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Aapo Puskala
Helsinki, Finland
https://www.aapopuskala.fi/

Ευχαριστίες

Πρότυπα

Συστατικά

(a non-released PHP calendar conversion tool by Aapo Puskala)

Κοινωνικά δίκτυα

Λογισμικό διακομιστή

Φιλοξενία (hosting)

Υπηρεσίες

Μετάφραση

Πρόγραμμα επικύρωσης

https://validator.w3.org/

Πηγές δεδομένων

https://www.kirkkovuosikalenteri.fi/

Εργαλεία