Για το WebCal.Guru

Ιστοσελίδα
Slogan: Content for your digital calendar.
Επικοινωνία
Ευχαριστίες
Χρήστες που στέλνουν σχόλια
Team
Κάτοχος: Aapo Puskala
Διαχείριση: Aapo Puskala
Ανάπτυξη προϊόντων: Aapo Puskala
Εμπορία: Aapo Puskala
Περιεχόμενο: Aapo Puskala
Επιχειρηματική ανάλυση: Aapo Puskala
Αρχιτεκτονική πληροφοριών: Aapo Puskala
Ανάλυση δεδομένων: Aapo Puskala
Σχεδιασμός UX: Aapo Puskala
Σχεδιασμός διεπαφής χρήστη: Aapo Puskala
Ανάπτυξη front-end: Aapo Puskala
Back-end ανάπτυξη: Aapo Puskala
Δοκιμές: Aapo Puskala
Διασφάλιση ποιότητας: Aapo Puskala
ΩΡ: Aapo Puskala
Webmaster: Aapo Puskala
Υποστήριξη πελατών: Aapo Puskala
Πρότυπα
Συστατικά
CalendarConvert: (a non-released PHP calendar conversion tool by Aapo Puskala)
Κοινωνικά δίκτυα
Λογισμικό διακομιστή
Φιλοξενία (hosting)
Μετάφραση
Ιστορία
Πρώτη έκδοση: Jan 2008 lintukoto.net
Δεύτερη έκδοση: Nov 2010 WebCal.fi
Τρίτη έκδοση: 21 Sep 2020 WebCal.Guru
Τροποποιήθηκε: 2023-11-29