Слънце / Ashburn

Изгрев, залез, слънчеви затъмнения, здрач и здрач и други събития, свързани със Слънцето. Добавете „Слънце“ към вашия календар.
Дата Ден на седмицата Време Събитие
13.03.23 г. Monday 7:22 ч. ☀️↑7:22 ч. Изгрев
13.03.23 г. Monday 19:15 ч. ☀️↓19:15 ч. Залез
14.03.23 г. Tuesday 7:21 ч. ☀️↑7:21 ч. Изгрев
14.03.23 г. Tuesday 19:16 ч. ☀️↓19:16 ч. Залез
15.03.23 г. Wednesday 7:19 ч. ☀️↑7:19 ч. Изгрев
15.03.23 г. Wednesday 19:17 ч. ☀️↓19:17 ч. Залез
16.03.23 г. Thursday 7:18 ч. ☀️↑7:18 ч. Изгрев
16.03.23 г. Thursday 19:18 ч. ☀️↓19:18 ч. Залез
17.03.23 г. Friday 7:16 ч. ☀️↑7:16 ч. Изгрев
17.03.23 г. Friday 19:19 ч. ☀️↓19:19 ч. Залез
18.03.23 г. Saturday 7:15 ч. ☀️↑7:15 ч. Изгрев
18.03.23 г. Saturday 19:20 ч. ☀️↓19:20 ч. Залез
19.03.23 г. Sunday 7:13 ч. ☀️↑7:13 ч. Изгрев
19.03.23 г. Sunday 19:21 ч. ☀️↓19:21 ч. Залез
20.03.23 г. Monday 7:11 ч. ☀️↑7:11 ч. Изгрев
20.03.23 г. Monday 17:24 ч. Мартско равноденствие
20.03.23 г. Monday 19:22 ч. ☀️↓19:22 ч. Залез
21.03.23 г. Tuesday 7:10 ч. ☀️↑7:10 ч. Изгрев
21.03.23 г. Tuesday 19:23 ч. ☀️↓19:23 ч. Залез
22.03.23 г. Wednesday 7:08 ч. ☀️↑7:08 ч. Изгрев
22.03.23 г. Wednesday 19:24 ч. ☀️↓19:24 ч. Залез
23.03.23 г. Thursday 7:07 ч. ☀️↑7:07 ч. Изгрев
23.03.23 г. Thursday 19:25 ч. ☀️↓19:25 ч. Залез
24.03.23 г. Friday 7:05 ч. ☀️↑7:05 ч. Изгрев
24.03.23 г. Friday 19:26 ч. ☀️↓19:26 ч. Залез
25.03.23 г. Saturday 7:04 ч. ☀️↑7:04 ч. Изгрев
25.03.23 г. Saturday 19:27 ч. ☀️↓19:27 ч. Залез
26.03.23 г. Sunday 7:02 ч. ☀️↑7:02 ч. Изгрев
26.03.23 г. Sunday 19:28 ч. ☀️↓19:28 ч. Залез
27.03.23 г. Monday 7:00 ч. ☀️↑7:00 ч. Изгрев
27.03.23 г. Monday 19:29 ч. ☀️↓19:29 ч. Залез
28.03.23 г. Tuesday 6:59 ч. ☀️↑6:59 ч. Изгрев
28.03.23 г. Tuesday 19:30 ч. ☀️↓19:30 ч. Залез
29.03.23 г. Wednesday 6:57 ч. ☀️↑6:57 ч. Изгрев
29.03.23 г. Wednesday 19:31 ч. ☀️↓19:31 ч. Залез
30.03.23 г. Thursday 6:56 ч. ☀️↑6:56 ч. Изгрев
30.03.23 г. Thursday 19:32 ч. ☀️↓19:32 ч. Залез
31.03.23 г. Friday 6:54 ч. ☀️↑6:54 ч. Изгрев
31.03.23 г. Friday 19:33 ч. ☀️↓19:33 ч. Залез
1.04.23 г. Saturday 6:53 ч. ☀️↑6:53 ч. Изгрев
1.04.23 г. Saturday 19:34 ч. ☀️↓19:34 ч. Залез
2.04.23 г. Sunday 6:51 ч. ☀️↑6:51 ч. Изгрев
2.04.23 г. Sunday 19:35 ч. ☀️↓19:35 ч. Залез
3.04.23 г. Monday 6:49 ч. ☀️↑6:49 ч. Изгрев
3.04.23 г. Monday 19:36 ч. ☀️↓19:36 ч. Залез
4.04.23 г. Tuesday 6:48 ч. ☀️↑6:48 ч. Изгрев
4.04.23 г. Tuesday 19:37 ч. ☀️↓19:37 ч. Залез
5.04.23 г. Wednesday 6:46 ч. ☀️↑6:46 ч. Изгрев
5.04.23 г. Wednesday 19:38 ч. ☀️↓19:38 ч. Залез
6.04.23 г. Thursday 6:45 ч. ☀️↑6:45 ч. Изгрев
6.04.23 г. Thursday 19:39 ч. ☀️↓19:39 ч. Залез
7.04.23 г. Friday 6:43 ч. ☀️↑6:43 ч. Изгрев
7.04.23 г. Friday 19:40 ч. ☀️↓19:40 ч. Залез
8.04.23 г. Saturday 6:42 ч. ☀️↑6:42 ч. Изгрев
8.04.23 г. Saturday 19:41 ч. ☀️↓19:41 ч. Залез
9.04.23 г. Sunday 6:40 ч. ☀️↑6:40 ч. Изгрев
9.04.23 г. Sunday 19:42 ч. ☀️↓19:42 ч. Залез
10.04.23 г. Monday 6:39 ч. ☀️↑6:39 ч. Изгрев
10.04.23 г. Monday 19:43 ч. ☀️↓19:43 ч. Залез
11.04.23 г. Tuesday 6:37 ч. ☀️↑6:37 ч. Изгрев
11.04.23 г. Tuesday 19:44 ч. ☀️↓19:44 ч. Залез
12.04.23 г. Wednesday 6:36 ч. ☀️↑6:36 ч. Изгрев
12.04.23 г. Wednesday 19:45 ч. ☀️↓19:45 ч. Залез
13.04.23 г. Thursday 6:34 ч. ☀️↑6:34 ч. Изгрев
13.04.23 г. Thursday 19:46 ч. ☀️↓19:46 ч. Залез
14.04.23 г. Friday 6:33 ч. ☀️↑6:33 ч. Изгрев
14.04.23 г. Friday 19:47 ч. ☀️↓19:47 ч. Залез
15.04.23 г. Saturday 6:31 ч. ☀️↑6:31 ч. Изгрев
15.04.23 г. Saturday 19:48 ч. ☀️↓19:48 ч. Залез
16.04.23 г. Sunday 6:30 ч. ☀️↑6:30 ч. Изгрев
16.04.23 г. Sunday 19:49 ч. ☀️↓19:49 ч. Залез
17.04.23 г. Monday 6:28 ч. ☀️↑6:28 ч. Изгрев
17.04.23 г. Monday 19:50 ч. ☀️↓19:50 ч. Залез
18.04.23 г. Tuesday 6:27 ч. ☀️↑6:27 ч. Изгрев
18.04.23 г. Tuesday 19:51 ч. ☀️↓19:51 ч. Залез
19.04.23 г. Wednesday 6:26 ч. ☀️↑6:26 ч. Изгрев
19.04.23 г. Wednesday 19:52 ч. ☀️↓19:52 ч. Залез
20.04.23 г. Thursday 0:17 ч. - 0:18 ч. Слънчево затъмнение (хибридно)
20.04.23 г. Thursday 6:24 ч. ☀️↑6:24 ч. Изгрев
20.04.23 г. Thursday 19:53 ч. ☀️↓19:53 ч. Залез
21.04.23 г. Friday 6:23 ч. ☀️↑6:23 ч. Изгрев
21.04.23 г. Friday 19:54 ч. ☀️↓19:54 ч. Залез
22.04.23 г. Saturday 6:21 ч. ☀️↑6:21 ч. Изгрев
22.04.23 г. Saturday 19:55 ч. ☀️↓19:55 ч. Залез
23.04.23 г. Sunday 6:20 ч. ☀️↑6:20 ч. Изгрев
23.04.23 г. Sunday 19:56 ч. ☀️↓19:56 ч. Залез
24.04.23 г. Monday 6:19 ч. ☀️↑6:19 ч. Изгрев
24.04.23 г. Monday 19:57 ч. ☀️↓19:57 ч. Залез
25.04.23 г. Tuesday 6:17 ч. ☀️↑6:17 ч. Изгрев
25.04.23 г. Tuesday 19:57 ч. ☀️↓19:57 ч. Залез
26.04.23 г. Wednesday 6:16 ч. ☀️↑6:16 ч. Изгрев
26.04.23 г. Wednesday 19:58 ч. ☀️↓19:58 ч. Залез
27.04.23 г. Thursday 6:15 ч. ☀️↑6:15 ч. Изгрев
27.04.23 г. Thursday 19:59 ч. ☀️↓19:59 ч. Залез
28.04.23 г. Friday 6:14 ч. ☀️↑6:14 ч. Изгрев
28.04.23 г. Friday 20:00 ч. ☀️↓20:00 ч. Залез
29.04.23 г. Saturday 6:12 ч. ☀️↑6:12 ч. Изгрев
29.04.23 г. Saturday 20:01 ч. ☀️↓20:01 ч. Залез
30.04.23 г. Sunday 6:11 ч. ☀️↑6:11 ч. Изгрев
30.04.23 г. Sunday 20:02 ч. ☀️↓20:02 ч. Залез
1.05.23 г. Monday 6:10 ч. ☀️↑6:10 ч. Изгрев
1.05.23 г. Monday 20:03 ч. ☀️↓20:03 ч. Залез
2.05.23 г. Tuesday 6:09 ч. ☀️↑6:09 ч. Изгрев
2.05.23 г. Tuesday 20:04 ч. ☀️↓20:04 ч. Залез
3.05.23 г. Wednesday 6:07 ч. ☀️↑6:07 ч. Изгрев
3.05.23 г. Wednesday 20:05 ч. ☀️↓20:05 ч. Залез
4.05.23 г. Thursday 6:06 ч. ☀️↑6:06 ч. Изгрев
4.05.23 г. Thursday 20:06 ч. ☀️↓20:06 ч. Залез
5.05.23 г. Friday 6:05 ч. ☀️↑6:05 ч. Изгрев
5.05.23 г. Friday 20:07 ч. ☀️↓20:07 ч. Залез
6.05.23 г. Saturday 6:04 ч. ☀️↑6:04 ч. Изгрев
6.05.23 г. Saturday 20:08 ч. ☀️↓20:08 ч. Залез
7.05.23 г. Sunday 6:03 ч. ☀️↑6:03 ч. Изгрев
7.05.23 г. Sunday 20:09 ч. ☀️↓20:09 ч. Залез
8.05.23 г. Monday 6:02 ч. ☀️↑6:02 ч. Изгрев
8.05.23 г. Monday 20:10 ч. ☀️↓20:10 ч. Залез
9.05.23 г. Tuesday 6:01 ч. ☀️↑6:01 ч. Изгрев
9.05.23 г. Tuesday 20:11 ч. ☀️↓20:11 ч. Залез
10.05.23 г. Wednesday 6:00 ч. ☀️↑6:00 ч. Изгрев
10.05.23 г. Wednesday 20:12 ч. ☀️↓20:12 ч. Залез
11.05.23 г. Thursday 5:59 ч. ☀️↑5:59 ч. Изгрев
11.05.23 г. Thursday 20:13 ч. ☀️↓20:13 ч. Залез
12.05.23 г. Friday 5:58 ч. ☀️↑5:58 ч. Изгрев
12.05.23 г. Friday 20:14 ч. ☀️↓20:14 ч. Залез
13.05.23 г. Saturday 5:57 ч. ☀️↑5:57 ч. Изгрев
13.05.23 г. Saturday 20:15 ч. ☀️↓20:15 ч. Залез
14.05.23 г. Sunday 5:56 ч. ☀️↑5:56 ч. Изгрев
14.05.23 г. Sunday 20:16 ч. ☀️↓20:16 ч. Залез
15.05.23 г. Monday 5:55 ч. ☀️↑5:55 ч. Изгрев
15.05.23 г. Monday 20:17 ч. ☀️↓20:17 ч. Залез
16.05.23 г. Tuesday 5:54 ч. ☀️↑5:54 ч. Изгрев
16.05.23 г. Tuesday 20:18 ч. ☀️↓20:18 ч. Залез
17.05.23 г. Wednesday 5:53 ч. ☀️↑5:53 ч. Изгрев
17.05.23 г. Wednesday 20:18 ч. ☀️↓20:18 ч. Залез
18.05.23 г. Thursday 5:52 ч. ☀️↑5:52 ч. Изгрев
18.05.23 г. Thursday 20:19 ч. ☀️↓20:19 ч. Залез
19.05.23 г. Friday 5:52 ч. ☀️↑5:52 ч. Изгрев
19.05.23 г. Friday 20:20 ч. ☀️↓20:20 ч. Залез
20.05.23 г. Saturday 5:51 ч. ☀️↑5:51 ч. Изгрев
20.05.23 г. Saturday 20:21 ч. ☀️↓20:21 ч. Залез
21.05.23 г. Sunday 5:50 ч. ☀️↑5:50 ч. Изгрев
21.05.23 г. Sunday 20:22 ч. ☀️↓20:22 ч. Залез
22.05.23 г. Monday 5:49 ч. ☀️↑5:49 ч. Изгрев
22.05.23 г. Monday 20:23 ч. ☀️↓20:23 ч. Залез
23.05.23 г. Tuesday 5:49 ч. ☀️↑5:49 ч. Изгрев
23.05.23 г. Tuesday 20:24 ч. ☀️↓20:24 ч. Залез
24.05.23 г. Wednesday 5:48 ч. ☀️↑5:48 ч. Изгрев
24.05.23 г. Wednesday 20:25 ч. ☀️↓20:25 ч. Залез
25.05.23 г. Thursday 5:47 ч. ☀️↑5:47 ч. Изгрев
25.05.23 г. Thursday 20:25 ч. ☀️↓20:25 ч. Залез
26.05.23 г. Friday 5:47 ч. ☀️↑5:47 ч. Изгрев
26.05.23 г. Friday 20:26 ч. ☀️↓20:26 ч. Залез