Ретроградни планети

Показва всеки ден планети, които са във видимо ретроградно движение. Добавете „Ретроградни планети“ към вашия календар.
Дата Ден на седмицата Събитие
3.06.22 г. Friday ☿ ♇
4.06.22 г. Saturday
5.06.22 г. Sunday ♄ ♇
6.06.22 г. Monday ♄ ♇
7.06.22 г. Tuesday ♄ ♇
8.06.22 г. Wednesday ♄ ♇
9.06.22 г. Thursday ♄ ♇
10.06.22 г. Friday ♄ ♇
11.06.22 г. Saturday ♄ ♇
12.06.22 г. Sunday ♄ ♇
13.06.22 г. Monday ♄ ♇
14.06.22 г. Tuesday ♄ ♇
15.06.22 г. Wednesday ♄ ♇
16.06.22 г. Thursday ♄ ♇
17.06.22 г. Friday ♄ ♇
18.06.22 г. Saturday ♄ ♇
19.06.22 г. Sunday ♄ ♇
20.06.22 г. Monday ♄ ♇
21.06.22 г. Tuesday ♄ ♇
22.06.22 г. Wednesday ♄ ♇
23.06.22 г. Thursday ♄ ♇
24.06.22 г. Friday ♄ ♇
25.06.22 г. Saturday ♄ ♇
26.06.22 г. Sunday ♄ ♇
27.06.22 г. Monday ♄ ♇
28.06.22 г. Tuesday ♄ ♇
29.06.22 г. Wednesday ♄ ♆ ♇
30.06.22 г. Thursday ♄ ♆ ♇
1.07.22 г. Friday ♄ ♆ ♇
2.07.22 г. Saturday ♄ ♆ ♇
3.07.22 г. Sunday ♄ ♆ ♇
4.07.22 г. Monday ♄ ♆ ♇
5.07.22 г. Tuesday ♄ ♆ ♇
6.07.22 г. Wednesday ♄ ♆ ♇
7.07.22 г. Thursday ♄ ♆ ♇
8.07.22 г. Friday ♄ ♆ ♇
9.07.22 г. Saturday ♄ ♆ ♇
10.07.22 г. Sunday ♄ ♆ ♇
11.07.22 г. Monday ♄ ♆ ♇
12.07.22 г. Tuesday ♄ ♆ ♇
13.07.22 г. Wednesday ♄ ♆ ♇
14.07.22 г. Thursday ♄ ♆ ♇
15.07.22 г. Friday ♄ ♆ ♇
16.07.22 г. Saturday ♄ ♆ ♇
17.07.22 г. Sunday ♄ ♆ ♇
18.07.22 г. Monday ♄ ♆ ♇
19.07.22 г. Tuesday ♄ ♆ ♇
20.07.22 г. Wednesday ♄ ♆ ♇
21.07.22 г. Thursday ♄ ♆ ♇
22.07.22 г. Friday ♄ ♆ ♇
23.07.22 г. Saturday ♄ ♆ ♇
24.07.22 г. Sunday ♄ ♆ ♇
25.07.22 г. Monday ♄ ♆ ♇
26.07.22 г. Tuesday ♄ ♆ ♇
27.07.22 г. Wednesday ♄ ♆ ♇
28.07.22 г. Thursday ♄ ♆ ♇
29.07.22 г. Friday ♃ ♄ ♆ ♇
30.07.22 г. Saturday ♃ ♄ ♆ ♇
31.07.22 г. Sunday ♃ ♄ ♆ ♇
1.08.22 г. Monday ♃ ♄ ♆ ♇
2.08.22 г. Tuesday ♃ ♄ ♆ ♇
3.08.22 г. Wednesday ♃ ♄ ♆ ♇
4.08.22 г. Thursday ♃ ♄ ♆ ♇
5.08.22 г. Friday ♃ ♄ ♆ ♇
6.08.22 г. Saturday ♃ ♄ ♆ ♇
7.08.22 г. Sunday ♃ ♄ ♆ ♇
8.08.22 г. Monday ♃ ♄ ♆ ♇
9.08.22 г. Tuesday ♃ ♄ ♆ ♇
10.08.22 г. Wednesday ♃ ♄ ♆ ♇
11.08.22 г. Thursday ♃ ♄ ♆ ♇
12.08.22 г. Friday ♃ ♄ ♆ ♇
13.08.22 г. Saturday ♃ ♄ ♆ ♇
14.08.22 г. Sunday ♃ ♄ ♆ ♇
15.08.22 г. Monday ♃ ♄ ♆ ♇
16.08.22 г. Tuesday ♃ ♄ ♆ ♇
17.08.22 г. Wednesday ♃ ♄ ♆ ♇
18.08.22 г. Thursday ♃ ♄ ♆ ♇
19.08.22 г. Friday ♃ ♄ ♆ ♇
20.08.22 г. Saturday ♃ ♄ ♆ ♇
21.08.22 г. Sunday ♃ ♄ ♆ ♇
22.08.22 г. Monday ♃ ♄ ♆ ♇
23.08.22 г. Tuesday ♃ ♄ ♆ ♇
24.08.22 г. Wednesday ♃ ♄ ♆ ♇
25.08.22 г. Thursday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
26.08.22 г. Friday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
27.08.22 г. Saturday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
28.08.22 г. Sunday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
29.08.22 г. Monday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
30.08.22 г. Tuesday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
31.08.22 г. Wednesday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
1.09.22 г. Thursday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
2.09.22 г. Friday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
3.09.22 г. Saturday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
4.09.22 г. Sunday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
5.09.22 г. Monday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
6.09.22 г. Tuesday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
7.09.22 г. Wednesday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
8.09.22 г. Thursday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
9.09.22 г. Friday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
10.09.22 г. Saturday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
11.09.22 г. Sunday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
12.09.22 г. Monday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
13.09.22 г. Tuesday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
14.09.22 г. Wednesday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
15.09.22 г. Thursday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
16.09.22 г. Friday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
17.09.22 г. Saturday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
18.09.22 г. Sunday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
19.09.22 г. Monday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
20.09.22 г. Tuesday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
21.09.22 г. Wednesday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
22.09.22 г. Thursday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
23.09.22 г. Friday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
24.09.22 г. Saturday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
25.09.22 г. Sunday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
26.09.22 г. Monday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
27.09.22 г. Tuesday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
28.09.22 г. Wednesday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
29.09.22 г. Thursday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
30.09.22 г. Friday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
1.10.22 г. Saturday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
2.10.22 г. Sunday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
3.10.22 г. Monday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
4.10.22 г. Tuesday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
5.10.22 г. Wednesday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
6.10.22 г. Thursday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
7.10.22 г. Friday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
8.10.22 г. Saturday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
9.10.22 г. Sunday ♃ ♄ ⛢ ♆
10.10.22 г. Monday ♃ ♄ ⛢ ♆
11.10.22 г. Tuesday ♃ ♄ ⛢ ♆
12.10.22 г. Wednesday ♃ ♄ ⛢ ♆
13.10.22 г. Thursday ♃ ♄ ⛢ ♆
14.10.22 г. Friday ♃ ♄ ⛢ ♆
15.10.22 г. Saturday ♃ ♄ ⛢ ♆
16.10.22 г. Sunday ♃ ♄ ⛢ ♆
17.10.22 г. Monday ♃ ♄ ⛢ ♆
18.10.22 г. Tuesday ♃ ♄ ⛢ ♆
19.10.22 г. Wednesday ♃ ♄ ⛢ ♆
20.10.22 г. Thursday ♃ ♄ ⛢ ♆
21.10.22 г. Friday ♃ ♄ ⛢ ♆
22.10.22 г. Saturday ♃ ♄ ⛢ ♆
23.10.22 г. Sunday ♃ ♄ ⛢ ♆
24.10.22 г. Monday ♃ ⛢ ♆
25.10.22 г. Tuesday ♃ ⛢ ♆
26.10.22 г. Wednesday ♃ ⛢ ♆
27.10.22 г. Thursday ♃ ⛢ ♆
28.10.22 г. Friday ♃ ⛢ ♆
29.10.22 г. Saturday ♃ ⛢ ♆
30.10.22 г. Sunday ♃ ⛢ ♆
31.10.22 г. Monday ♂ ♃ ⛢ ♆
1.11.22 г. Tuesday ♂ ♃ ⛢ ♆
2.11.22 г. Wednesday ♂ ♃ ⛢ ♆
3.11.22 г. Thursday ♂ ♃ ⛢ ♆
4.11.22 г. Friday ♂ ♃ ⛢ ♆
5.11.22 г. Saturday ♂ ♃ ⛢ ♆
6.11.22 г. Sunday ♂ ♃ ⛢ ♆
7.11.22 г. Monday ♂ ♃ ⛢ ♆
8.11.22 г. Tuesday ♂ ♃ ⛢ ♆
9.11.22 г. Wednesday ♂ ♃ ⛢ ♆
10.11.22 г. Thursday ♂ ♃ ⛢ ♆
11.11.22 г. Friday ♂ ♃ ⛢ ♆
12.11.22 г. Saturday ♂ ♃ ⛢ ♆
13.11.22 г. Sunday ♂ ♃ ⛢ ♆
14.11.22 г. Monday ♂ ♃ ⛢ ♆
15.11.22 г. Tuesday ♂ ♃ ⛢ ♆
16.11.22 г. Wednesday ♂ ♃ ⛢ ♆
17.11.22 г. Thursday ♂ ♃ ⛢ ♆
18.11.22 г. Friday ♂ ♃ ⛢ ♆
19.11.22 г. Saturday ♂ ♃ ⛢ ♆
20.11.22 г. Sunday ♂ ♃ ⛢ ♆
21.11.22 г. Monday ♂ ♃ ⛢ ♆
22.11.22 г. Tuesday ♂ ♃ ⛢ ♆
23.11.22 г. Wednesday ♂ ♃ ⛢ ♆
24.11.22 г. Thursday ♂ ⛢ ♆
25.11.22 г. Friday ♂ ⛢ ♆
26.11.22 г. Saturday ♂ ⛢ ♆
27.11.22 г. Sunday ♂ ⛢ ♆
28.11.22 г. Monday ♂ ⛢ ♆
29.11.22 г. Tuesday ♂ ⛢ ♆
30.11.22 г. Wednesday ♂ ⛢ ♆
1.12.22 г. Thursday ♂ ⛢ ♆
2.12.22 г. Friday ♂ ⛢ ♆
3.12.22 г. Saturday ♂ ⛢ ♆
4.12.22 г. Sunday ♂ ⛢ ♆
5.12.22 г. Monday ♂ ⛢
6.12.22 г. Tuesday ♂ ⛢
7.12.22 г. Wednesday ♂ ⛢
8.12.22 г. Thursday ♂ ⛢
9.12.22 г. Friday ♂ ⛢
10.12.22 г. Saturday ♂ ⛢
11.12.22 г. Sunday ♂ ⛢
12.12.22 г. Monday ♂ ⛢
13.12.22 г. Tuesday ♂ ⛢
14.12.22 г. Wednesday ♂ ⛢
15.12.22 г. Thursday ♂ ⛢
16.12.22 г. Friday ♂ ⛢
17.12.22 г. Saturday ♂ ⛢
18.12.22 г. Sunday ♂ ⛢
19.12.22 г. Monday ♂ ⛢
20.12.22 г. Tuesday ♂ ⛢
21.12.22 г. Wednesday ♂ ⛢
22.12.22 г. Thursday ♂ ⛢
23.12.22 г. Friday ♂ ⛢
24.12.22 г. Saturday ♂ ⛢
25.12.22 г. Sunday ♂ ⛢
26.12.22 г. Monday ♂ ⛢
27.12.22 г. Tuesday ♂ ⛢
28.12.22 г. Wednesday ♂ ⛢
29.12.22 г. Thursday ♂ ⛢
30.12.22 г. Friday ☿ ♂ ⛢
31.12.22 г. Saturday ☿ ♂ ⛢
1.01.23 г. Sunday ☿ ♂ ⛢
2.01.23 г. Monday ☿ ♂ ⛢
3.01.23 г. Tuesday ☿ ♂ ⛢