Ретроградни планети

Дата Ден на седмицата Събитие
22.08.21 г. Неделя ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
23.08.21 г. Понеделник ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
24.08.21 г. Вторник ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
25.08.21 г. Сряда ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
26.08.21 г. Четвъртък ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
27.08.21 г. Петък ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
28.08.21 г. Събота ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
29.08.21 г. Неделя ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
30.08.21 г. Понеделник ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
31.08.21 г. Вторник ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
1.09.21 г. Сряда ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
2.09.21 г. Четвъртък ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
3.09.21 г. Петък ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
4.09.21 г. Събота ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
5.09.21 г. Неделя ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
6.09.21 г. Понеделник ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
7.09.21 г. Вторник ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
8.09.21 г. Сряда ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
9.09.21 г. Четвъртък ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
10.09.21 г. Петък ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
11.09.21 г. Събота ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
12.09.21 г. Неделя ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
13.09.21 г. Понеделник ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
14.09.21 г. Вторник ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
15.09.21 г. Сряда ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
16.09.21 г. Четвъртък ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
17.09.21 г. Петък ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
18.09.21 г. Събота ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
19.09.21 г. Неделя ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
20.09.21 г. Понеделник ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
21.09.21 г. Вторник ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
22.09.21 г. Сряда ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
23.09.21 г. Четвъртък ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
24.09.21 г. Петък ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
25.09.21 г. Събота ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
26.09.21 г. Неделя ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
27.09.21 г. Понеделник ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
28.09.21 г. Вторник ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
29.09.21 г. Сряда ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
30.09.21 г. Четвъртък ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
1.10.21 г. Петък ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
2.10.21 г. Събота ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
3.10.21 г. Неделя ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
4.10.21 г. Понеделник ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
5.10.21 г. Вторник ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
6.10.21 г. Сряда ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
7.10.21 г. Четвъртък ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆
8.10.21 г. Петък ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆
9.10.21 г. Събота ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆
10.10.21 г. Неделя ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆
11.10.21 г. Понеделник ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆
12.10.21 г. Вторник ☿ ♃ ⛢ ♆
13.10.21 г. Сряда ☿ ♃ ⛢ ♆
14.10.21 г. Четвъртък ☿ ♃ ⛢ ♆
15.10.21 г. Петък ☿ ♃ ⛢ ♆
16.10.21 г. Събота ☿ ♃ ⛢ ♆
17.10.21 г. Неделя ☿ ♃ ⛢ ♆
18.10.21 г. Понеделник ☿ ♃ ⛢ ♆
19.10.21 г. Вторник ⛢ ♆
20.10.21 г. Сряда ⛢ ♆
21.10.21 г. Четвъртък ⛢ ♆
22.10.21 г. Петък ⛢ ♆
23.10.21 г. Събота ⛢ ♆
24.10.21 г. Неделя ⛢ ♆
25.10.21 г. Понеделник ⛢ ♆
26.10.21 г. Вторник ⛢ ♆
27.10.21 г. Сряда ⛢ ♆
28.10.21 г. Четвъртък ⛢ ♆
29.10.21 г. Петък ⛢ ♆
30.10.21 г. Събота ⛢ ♆
31.10.21 г. Неделя ⛢ ♆
1.11.21 г. Понеделник ⛢ ♆
2.11.21 г. Вторник ⛢ ♆
3.11.21 г. Сряда ⛢ ♆
4.11.21 г. Четвъртък ⛢ ♆
5.11.21 г. Петък ⛢ ♆
6.11.21 г. Събота ⛢ ♆
7.11.21 г. Неделя ⛢ ♆
8.11.21 г. Понеделник ⛢ ♆
9.11.21 г. Вторник ⛢ ♆
10.11.21 г. Сряда ⛢ ♆
11.11.21 г. Четвъртък ⛢ ♆
12.11.21 г. Петък ⛢ ♆
13.11.21 г. Събота ⛢ ♆
14.11.21 г. Неделя ⛢ ♆
15.11.21 г. Понеделник ⛢ ♆
16.11.21 г. Вторник ⛢ ♆
17.11.21 г. Сряда ⛢ ♆
18.11.21 г. Четвъртък ⛢ ♆
19.11.21 г. Петък ⛢ ♆
20.11.21 г. Събота ⛢ ♆
21.11.21 г. Неделя ⛢ ♆
22.11.21 г. Понеделник ⛢ ♆
23.11.21 г. Вторник ⛢ ♆
24.11.21 г. Сряда ⛢ ♆
25.11.21 г. Четвъртък ⛢ ♆
26.11.21 г. Петък ⛢ ♆
27.11.21 г. Събота ⛢ ♆
28.11.21 г. Неделя ⛢ ♆
29.11.21 г. Понеделник ⛢ ♆
30.11.21 г. Вторник ⛢ ♆
1.12.21 г. Сряда ⛢ ♆
2.12.21 г. Четвъртък
3.12.21 г. Петък
4.12.21 г. Събота
5.12.21 г. Неделя
6.12.21 г. Понеделник
7.12.21 г. Вторник
8.12.21 г. Сряда
9.12.21 г. Четвъртък
10.12.21 г. Петък
11.12.21 г. Събота
12.12.21 г. Неделя
13.12.21 г. Понеделник
14.12.21 г. Вторник
15.12.21 г. Сряда
16.12.21 г. Четвъртък
17.12.21 г. Петък
18.12.21 г. Събота
19.12.21 г. Неделя
20.12.21 г. Понеделник ♀ ⛢
21.12.21 г. Вторник ♀ ⛢
22.12.21 г. Сряда ♀ ⛢
23.12.21 г. Четвъртък ♀ ⛢
24.12.21 г. Петък ♀ ⛢
25.12.21 г. Събота ♀ ⛢
26.12.21 г. Неделя ♀ ⛢
27.12.21 г. Понеделник ♀ ⛢
28.12.21 г. Вторник ♀ ⛢
29.12.21 г. Сряда ♀ ⛢
30.12.21 г. Четвъртък ♀ ⛢
31.12.21 г. Петък ♀ ⛢
1.01.22 г. Събота ♀ ⛢