Ретроградни планети

Показва всеки ден планети, които са във видимо ретроградно движение. Добавете „Ретроградни планети“ към вашия календар.
Дата Ден на седмицата Събитие
31.10.22 г. Monday ♂ ♃ ⛢ ♆
1.11.22 г. Tuesday ♂ ♃ ⛢ ♆
2.11.22 г. Wednesday ♂ ♃ ⛢ ♆
3.11.22 г. Thursday ♂ ♃ ⛢ ♆
4.11.22 г. Friday ♂ ♃ ⛢ ♆
5.11.22 г. Saturday ♂ ♃ ⛢ ♆
6.11.22 г. Sunday ♂ ♃ ⛢ ♆
7.11.22 г. Monday ♂ ♃ ⛢ ♆
8.11.22 г. Tuesday ♂ ♃ ⛢ ♆
9.11.22 г. Wednesday ♂ ♃ ⛢ ♆
10.11.22 г. Thursday ♂ ♃ ⛢ ♆
11.11.22 г. Friday ♂ ♃ ⛢ ♆
12.11.22 г. Saturday ♂ ♃ ⛢ ♆
13.11.22 г. Sunday ♂ ♃ ⛢ ♆
14.11.22 г. Monday ♂ ♃ ⛢ ♆
15.11.22 г. Tuesday ♂ ♃ ⛢ ♆
16.11.22 г. Wednesday ♂ ♃ ⛢ ♆
17.11.22 г. Thursday ♂ ♃ ⛢ ♆
18.11.22 г. Friday ♂ ♃ ⛢ ♆
19.11.22 г. Saturday ♂ ♃ ⛢ ♆
20.11.22 г. Sunday ♂ ♃ ⛢ ♆
21.11.22 г. Monday ♂ ♃ ⛢ ♆
22.11.22 г. Tuesday ♂ ♃ ⛢ ♆
23.11.22 г. Wednesday ♂ ♃ ⛢ ♆
24.11.22 г. Thursday ♂ ⛢ ♆
25.11.22 г. Friday ♂ ⛢ ♆
26.11.22 г. Saturday ♂ ⛢ ♆
27.11.22 г. Sunday ♂ ⛢ ♆
28.11.22 г. Monday ♂ ⛢ ♆
29.11.22 г. Tuesday ♂ ⛢ ♆
30.11.22 г. Wednesday ♂ ⛢ ♆
1.12.22 г. Thursday ♂ ⛢ ♆
2.12.22 г. Friday ♂ ⛢ ♆
3.12.22 г. Saturday ♂ ⛢ ♆
4.12.22 г. Sunday ♂ ⛢ ♆
5.12.22 г. Monday ♂ ⛢
6.12.22 г. Tuesday ♂ ⛢
7.12.22 г. Wednesday ♂ ⛢
8.12.22 г. Thursday ♂ ⛢
9.12.22 г. Friday ♂ ⛢
10.12.22 г. Saturday ♂ ⛢
11.12.22 г. Sunday ♂ ⛢
12.12.22 г. Monday ♂ ⛢
13.12.22 г. Tuesday ♂ ⛢
14.12.22 г. Wednesday ♂ ⛢
15.12.22 г. Thursday ♂ ⛢
16.12.22 г. Friday ♂ ⛢
17.12.22 г. Saturday ♂ ⛢
18.12.22 г. Sunday ♂ ⛢
19.12.22 г. Monday ♂ ⛢
20.12.22 г. Tuesday ♂ ⛢
21.12.22 г. Wednesday ♂ ⛢
22.12.22 г. Thursday ♂ ⛢
23.12.22 г. Friday ♂ ⛢
24.12.22 г. Saturday ♂ ⛢
25.12.22 г. Sunday ♂ ⛢
26.12.22 г. Monday ♂ ⛢
27.12.22 г. Tuesday ♂ ⛢
28.12.22 г. Wednesday ♂ ⛢
29.12.22 г. Thursday ♂ ⛢
30.12.22 г. Friday ☿ ♂ ⛢
31.12.22 г. Saturday ☿ ♂ ⛢
1.01.23 г. Sunday ☿ ♂ ⛢
2.01.23 г. Monday ☿ ♂ ⛢
3.01.23 г. Tuesday ☿ ♂ ⛢
4.01.23 г. Wednesday ☿ ♂ ⛢
5.01.23 г. Thursday ☿ ♂ ⛢
6.01.23 г. Friday ☿ ♂ ⛢
7.01.23 г. Saturday ☿ ♂ ⛢
8.01.23 г. Sunday ☿ ♂ ⛢
9.01.23 г. Monday ☿ ♂ ⛢
10.01.23 г. Tuesday ☿ ♂ ⛢
11.01.23 г. Wednesday ☿ ♂ ⛢
12.01.23 г. Thursday ☿ ♂ ⛢
13.01.23 г. Friday ☿ ⛢
14.01.23 г. Saturday ☿ ⛢
15.01.23 г. Sunday ☿ ⛢
16.01.23 г. Monday ☿ ⛢
17.01.23 г. Tuesday ☿ ⛢
18.01.23 г. Wednesday ☿ ⛢
19.01.23 г. Thursday
20.01.23 г. Friday
21.01.23 г. Saturday
22.01.23 г. Sunday
22.04.23 г. Saturday
23.04.23 г. Sunday
24.04.23 г. Monday
25.04.23 г. Tuesday
26.04.23 г. Wednesday
27.04.23 г. Thursday
28.04.23 г. Friday
29.04.23 г. Saturday
30.04.23 г. Sunday
1.05.23 г. Monday
2.05.23 г. Tuesday ☿ ♇
3.05.23 г. Wednesday ☿ ♇
4.05.23 г. Thursday ☿ ♇
5.05.23 г. Friday ☿ ♇
6.05.23 г. Saturday ☿ ♇
7.05.23 г. Sunday ☿ ♇
8.05.23 г. Monday ☿ ♇
9.05.23 г. Tuesday ☿ ♇
10.05.23 г. Wednesday ☿ ♇
11.05.23 г. Thursday ☿ ♇
12.05.23 г. Friday ☿ ♇
13.05.23 г. Saturday ☿ ♇
14.05.23 г. Sunday ☿ ♇
15.05.23 г. Monday ☿ ♇
16.05.23 г. Tuesday
17.05.23 г. Wednesday
18.05.23 г. Thursday
19.05.23 г. Friday
20.05.23 г. Saturday
21.05.23 г. Sunday
22.05.23 г. Monday
23.05.23 г. Tuesday
24.05.23 г. Wednesday
25.05.23 г. Thursday
26.05.23 г. Friday
27.05.23 г. Saturday
28.05.23 г. Sunday
29.05.23 г. Monday
30.05.23 г. Tuesday
31.05.23 г. Wednesday
1.06.23 г. Thursday
2.06.23 г. Friday