Ретроградни планети

Показва всеки ден планети, които са във видимо ретроградно движение. Добавете „Ретроградни планети“ към вашия календар.
Дата Ден на седмицата Събитие
27.08.23 г. Sunday ☿ ♀ ♄ ♆ ♇
28.08.23 г. Monday ☿ ♀ ♄ ♆ ♇
29.08.23 г. Tuesday ☿ ♀ ♄ ♆ ♇
30.08.23 г. Wednesday ☿ ♀ ♄ ⛢ ♆ ♇
31.08.23 г. Thursday ☿ ♀ ♄ ⛢ ♆ ♇
1.09.23 г. Friday ☿ ♀ ♄ ⛢ ♆ ♇
2.09.23 г. Saturday ☿ ♀ ♄ ⛢ ♆ ♇
3.09.23 г. Sunday ☿ ♀ ♄ ⛢ ♆ ♇
4.09.23 г. Monday ☿ ♀ ♄ ⛢ ♆ ♇
5.09.23 г. Tuesday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
6.09.23 г. Wednesday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
7.09.23 г. Thursday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
8.09.23 г. Friday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
9.09.23 г. Saturday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
10.09.23 г. Sunday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
11.09.23 г. Monday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
12.09.23 г. Tuesday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
13.09.23 г. Wednesday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
14.09.23 г. Thursday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
15.09.23 г. Friday ☿ ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
16.09.23 г. Saturday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
17.09.23 г. Sunday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
18.09.23 г. Monday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
19.09.23 г. Tuesday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
20.09.23 г. Wednesday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
21.09.23 г. Thursday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
22.09.23 г. Friday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
23.09.23 г. Saturday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
24.09.23 г. Sunday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
25.09.23 г. Monday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
26.09.23 г. Tuesday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
27.09.23 г. Wednesday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
28.09.23 г. Thursday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
29.09.23 г. Friday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
30.09.23 г. Saturday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
1.10.23 г. Sunday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
2.10.23 г. Monday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
3.10.23 г. Tuesday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
4.10.23 г. Wednesday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
5.10.23 г. Thursday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
6.10.23 г. Friday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
7.10.23 г. Saturday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
8.10.23 г. Sunday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
9.10.23 г. Monday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
10.10.23 г. Tuesday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
11.10.23 г. Wednesday ♃ ♄ ⛢ ♆ ♇
12.10.23 г. Thursday ♃ ♄ ⛢ ♆
13.10.23 г. Friday ♃ ♄ ⛢ ♆
14.10.23 г. Saturday ♃ ♄ ⛢ ♆
15.10.23 г. Sunday ♃ ♄ ⛢ ♆
16.10.23 г. Monday ♃ ♄ ⛢ ♆
17.10.23 г. Tuesday ♃ ♄ ⛢ ♆
18.10.23 г. Wednesday ♃ ♄ ⛢ ♆
19.10.23 г. Thursday ♃ ♄ ⛢ ♆
20.10.23 г. Friday ♃ ♄ ⛢ ♆
21.10.23 г. Saturday ♃ ♄ ⛢ ♆
22.10.23 г. Sunday ♃ ♄ ⛢ ♆
23.10.23 г. Monday ♃ ♄ ⛢ ♆
24.10.23 г. Tuesday ♃ ♄ ⛢ ♆
25.10.23 г. Wednesday ♃ ♄ ⛢ ♆
26.10.23 г. Thursday ♃ ♄ ⛢ ♆
27.10.23 г. Friday ♃ ♄ ⛢ ♆
28.10.23 г. Saturday ♃ ♄ ⛢ ♆
29.10.23 г. Sunday ♃ ♄ ⛢ ♆
30.10.23 г. Monday ♃ ♄ ⛢ ♆
31.10.23 г. Tuesday ♃ ♄ ⛢ ♆
1.11.23 г. Wednesday ♃ ♄ ⛢ ♆
2.11.23 г. Thursday ♃ ♄ ⛢ ♆
3.11.23 г. Friday ♃ ♄ ⛢ ♆
4.11.23 г. Saturday ♃ ♄ ⛢ ♆
5.11.23 г. Sunday ♃ ⛢ ♆
6.11.23 г. Monday ♃ ⛢ ♆
7.11.23 г. Tuesday ♃ ⛢ ♆
8.11.23 г. Wednesday ♃ ⛢ ♆
9.11.23 г. Thursday ♃ ⛢ ♆
10.11.23 г. Friday ♃ ⛢ ♆
11.11.23 г. Saturday ♃ ⛢ ♆
12.11.23 г. Sunday ♃ ⛢ ♆
13.11.23 г. Monday ♃ ⛢ ♆
14.11.23 г. Tuesday ♃ ⛢ ♆
15.11.23 г. Wednesday ♃ ⛢ ♆
16.11.23 г. Thursday ♃ ⛢ ♆
17.11.23 г. Friday ♃ ⛢ ♆
18.11.23 г. Saturday ♃ ⛢ ♆
19.11.23 г. Sunday ♃ ⛢ ♆
20.11.23 г. Monday ♃ ⛢ ♆
21.11.23 г. Tuesday ♃ ⛢ ♆
22.11.23 г. Wednesday ♃ ⛢ ♆
23.11.23 г. Thursday ♃ ⛢ ♆
24.11.23 г. Friday ♃ ⛢ ♆
25.11.23 г. Saturday ♃ ⛢ ♆
26.11.23 г. Sunday ♃ ⛢ ♆
27.11.23 г. Monday ♃ ⛢ ♆
28.11.23 г. Tuesday ♃ ⛢ ♆
29.11.23 г. Wednesday ♃ ⛢ ♆
30.11.23 г. Thursday ♃ ⛢ ♆
1.12.23 г. Friday ♃ ⛢ ♆
2.12.23 г. Saturday ♃ ⛢ ♆
3.12.23 г. Sunday ♃ ⛢ ♆
4.12.23 г. Monday ♃ ⛢ ♆
5.12.23 г. Tuesday ♃ ⛢ ♆
6.12.23 г. Wednesday ♃ ⛢ ♆
7.12.23 г. Thursday ♃ ⛢
8.12.23 г. Friday ♃ ⛢
9.12.23 г. Saturday ♃ ⛢
10.12.23 г. Sunday ♃ ⛢
11.12.23 г. Monday ♃ ⛢
12.12.23 г. Tuesday ♃ ⛢
13.12.23 г. Wednesday ♃ ⛢
14.12.23 г. Thursday ☿ ♃ ⛢
15.12.23 г. Friday ☿ ♃ ⛢
16.12.23 г. Saturday ☿ ♃ ⛢
17.12.23 г. Sunday ☿ ♃ ⛢
18.12.23 г. Monday ☿ ♃ ⛢
19.12.23 г. Tuesday ☿ ♃ ⛢
20.12.23 г. Wednesday ☿ ♃ ⛢
21.12.23 г. Thursday ☿ ♃ ⛢
22.12.23 г. Friday ☿ ♃ ⛢
23.12.23 г. Saturday ☿ ♃ ⛢
24.12.23 г. Sunday ☿ ♃ ⛢
25.12.23 г. Monday ☿ ♃ ⛢
26.12.23 г. Tuesday ☿ ♃ ⛢
27.12.23 г. Wednesday ☿ ♃ ⛢
28.12.23 г. Thursday ☿ ♃ ⛢
29.12.23 г. Friday ☿ ♃ ⛢
30.12.23 г. Saturday ☿ ♃ ⛢
31.12.23 г. Sunday ☿ ♃ ⛢
1.01.24 г. Monday ☿ ⛢
2.01.24 г. Tuesday ☿ ⛢
3.01.24 г. Wednesday
4.01.24 г. Thursday
5.01.24 г. Friday
6.01.24 г. Saturday
7.01.24 г. Sunday
8.01.24 г. Monday
9.01.24 г. Tuesday
10.01.24 г. Wednesday
11.01.24 г. Thursday
12.01.24 г. Friday
13.01.24 г. Saturday
14.01.24 г. Sunday
15.01.24 г. Monday
16.01.24 г. Tuesday
17.01.24 г. Wednesday
18.01.24 г. Thursday
19.01.24 г. Friday
20.01.24 г. Saturday
21.01.24 г. Sunday
22.01.24 г. Monday
23.01.24 г. Tuesday
24.01.24 г. Wednesday
25.01.24 г. Thursday
26.01.24 г. Friday
27.01.24 г. Saturday