Луна

Луната изгрява, залязва, фази и други свързани събития. Добавете „Луна“ към вашия календар.
Дата Ден на седмицата Време Събитие
19.04.22 г. Tuesday 10:16 ч. 🌝Перигей, 365 143 km
23.04.22 г. Saturday 6:58 ч. 🌗Последно тримесечие
30.04.22 г. Saturday 15:30 ч. 🌑Новолуние
5.05.22 г. Thursday 7:46 ч. 🌝Апогей, 405 287 km
8.05.22 г. Sunday 19:22 ч. 🌓Първа четвърт
15.05.22 г. Sunday 23:12 ч. 🌚Лунно затъмнение (общо)
15.05.22 г. Sunday 23:15 ч. 🌕Пълнолуние
17.05.22 г. Tuesday 10:23 ч. 🌝Перигей, 360 298 km
22.05.22 г. Sunday 13:44 ч. 🌗Последно тримесечие
30.05.22 г. Monday 6:32 ч. 🌑Новолуние
1.06.22 г. Wednesday 20:14 ч. 🌝Апогей, 406 191 km
7.06.22 г. Tuesday 9:49 ч. 🌓Първа четвърт
14.06.22 г. Tuesday 18:21 ч. 🌝Супер луна
14.06.22 г. Tuesday 6:52 ч. 🌕Пълнолуние
14.06.22 г. Tuesday 18:21 ч. 🌝Перигей, 357 434 km
20.06.22 г. Monday 22:11 ч. 🌗Последно тримесечие
28.06.22 г. Tuesday 21:53 ч. 🌑Новолуние
29.06.22 г. Wednesday 1:08 ч. 🌝Апогей, 406 581 km
6.07.22 г. Wednesday 21:14 ч. 🌓Първа четвърт
13.07.22 г. Wednesday 4:08 ч. 🌝Перигей, 357 264 km
13.07.22 г. Wednesday 4:08 ч. 🌝Супер луна
13.07.22 г. Wednesday 13:38 ч. 🌕Пълнолуние
20.07.22 г. Wednesday 9:19 ч. 🌗Последно тримесечие
26.07.22 г. Tuesday 5:22 ч. 🌝Апогей, 406 276 km
28.07.22 г. Thursday 12:55 ч. 🌑Новолуние
5.08.22 г. Friday 6:07 ч. 🌓Първа четвърт
10.08.22 г. Wednesday 12:14 ч. 🌝Перигей, 359 830 km
11.08.22 г. Thursday 20:36 ч. 🌕Пълнолуние
10.08.22 г. Wednesday 12:14 ч. 🌝Супер луна
18.08.22 г. Thursday 23:36 ч. 🌗Последно тримесечие
22.08.22 г. Monday 16:53 ч. 🌝Апогей, 405 419 km
27.08.22 г. Saturday 3:16 ч. 🌑Новолуние
3.09.22 г. Saturday 13:08 ч. 🌓Първа четвърт
7.09.22 г. Wednesday 13:17 ч. 🌝Перигей, 364 491 km
10.09.22 г. Saturday 4:58 ч. 🌕Пълнолуние
17.09.22 г. Saturday 16:52 ч. 🌗Последно тримесечие
19.09.22 г. Monday 9:44 ч. 🌝Апогей, 404 556 km
25.09.22 г. Sunday 16:54 ч. 🌑Новолуние
2.10.22 г. Sunday 19:15 ч. 🌓Първа четвърт
4.10.22 г. Tuesday 12:01 ч. 🌝Перигей, 369 335 km
9.10.22 г. Sunday 15:54 ч. 🌕Пълнолуние
17.10.22 г. Monday 5:21 ч. 🌝Апогей, 404 330 km
17.10.22 г. Monday 12:16 ч. 🌗Последно тримесечие
25.10.22 г. Tuesday 5:48 ч. 🌑Новолуние
29.10.22 г. Saturday 9:48 ч. 🌝Перигей, 368 289 km
1.11.22 г. Tuesday 1:38 ч. 🌓Първа четвърт
8.11.22 г. Tuesday 5:00 ч. 🌚Лунно затъмнение (общо)
8.11.22 г. Tuesday 5:02 ч. 🌕Пълнолуние
14.11.22 г. Monday 0:41 ч. 🌝Апогей, 404 924 km
16.11.22 г. Wednesday 7:29 ч. 🌗Последно тримесечие