Луна / Ashburn

Луната изгрява, залязва, фази и други свързани събития. Добавете „Луна“ към вашия календар.
Дата Ден на седмицата Време Събитие
28.04.23 г. Friday 2:43 ч. 🌝Апогей, 404 300 km
5.05.23 г. Friday 13:24 ч. 🌚Лунно затъмнение (полуенбрално)
5.05.23 г. Friday 13:36 ч. 🌕Пълнолуние
11.05.23 г. Thursday 0:57 ч. 🌝Перигей, 369 345 km
12.05.23 г. Friday 10:29 ч. 🌗Последно тримесечие
19.05.23 г. Friday 11:55 ч. 🌑Новолуние
25.05.23 г. Thursday 21:39 ч. 🌝Апогей, 404 510 km
27.05.23 г. Saturday 11:23 ч. 🌓Първа четвърт
3.06.23 г. Saturday 23:43 ч. 🌕Пълнолуние
6.06.23 г. Tuesday 19:07 ч. 🌝Перигей, 364 860 km
10.06.23 г. Saturday 15:32 ч. 🌗Последно тримесечие
18.06.23 г. Sunday 0:39 ч. 🌑Новолуние
22.06.23 г. Thursday 14:30 ч. 🌝Апогей, 405 385 km
26.06.23 г. Monday 3:51 ч. 🌓Първа четвърт
3.07.23 г. Monday 7:40 ч. 🌕Пълнолуние
4.07.23 г. Tuesday 18:28 ч. 🌝Перигей, 360 151 km
9.07.23 г. Sunday 21:49 ч. 🌗Последно тримесечие
17.07.23 г. Monday 14:33 ч. 🌑Новолуние
20.07.23 г. Thursday 2:56 ч. 🌝Апогей, 406 291 km
25.07.23 г. Tuesday 18:08 ч. 🌓Първа четвърт
1.08.23 г. Tuesday 14:33 ч. 🌕Пълнолуние
2.08.23 г. Wednesday 1:52 ч. 🌝Супер луна
2.08.23 г. Wednesday 1:52 ч. 🌝Перигей, 357 311 km
8.08.23 г. Tuesday 6:29 ч. 🌗Последно тримесечие
16.08.23 г. Wednesday 5:38 ч. 🌑Новолуние
16.08.23 г. Wednesday 7:55 ч. 🌝Апогей, 406 635 km
24.08.23 г. Thursday 5:58 ч. 🌓Първа четвърт
30.08.23 г. Wednesday 11:51 ч. 🌝Перигей, 357 182 km
30.08.23 г. Wednesday 21:37 ч. 🌕Пълнолуние
30.08.23 г. Wednesday 11:51 ч. 🌝Супер луна
6.09.23 г. Wednesday 18:22 ч. 🌗Последно тримесечие
12.09.23 г. Tuesday 11:42 ч. 🌝Апогей, 406 289 km
14.09.23 г. Thursday 21:40 ч. 🌑Новолуние
22.09.23 г. Friday 15:32 ч. 🌓Първа четвърт
27.09.23 г. Wednesday 21:05 ч. 🌝Перигей, 359 911 km
29.09.23 г. Friday 5:58 ч. 🌕Пълнолуние
27.09.23 г. Wednesday 21:05 ч. 🌝Супер луна
6.10.23 г. Friday 9:49 ч. 🌗Последно тримесечие
9.10.23 г. Monday 23:41 ч. 🌝Апогей, 405 426 km
14.10.23 г. Saturday 13:55 ч. 🌑Новолуние
21.10.23 г. Saturday 23:30 ч. 🌓Първа четвърт
25.10.23 г. Wednesday 22:53 ч. 🌝Перигей, 364 873 km
28.10.23 г. Saturday 16:15 ч. 🌚Лунно затъмнение (частично)
28.10.23 г. Saturday 16:24 ч. 🌕Пълнолуние
5.11.23 г. Sunday 3:38 ч. 🌗Последно тримесечие
6.11.23 г. Monday 16:49 ч. 🌝Апогей, 404 569 km
13.11.23 г. Monday 4:27 ч. 🌑Новолуние
20.11.23 г. Monday 5:50 ч. 🌓Първа четвърт
21.11.23 г. Tuesday 16:03 ч. 🌝Перигей, 369 824 km
27.11.23 г. Monday 4:16 ч. 🌕Пълнолуние
4.12.23 г. Monday 13:42 ч. 🌝Апогей, 404 348 km
5.12.23 г. Tuesday 0:51 ч. 🌗Последно тримесечие
12.12.23 г. Tuesday 18:32 ч. 🌑Новолуние
16.12.23 г. Saturday 13:53 ч. 🌝Перигей, 367 900 km
19.12.23 г. Tuesday 13:40 ч. 🌓Първа четвърт
26.12.23 г. Tuesday 19:33 ч. 🌕Пълнолуние
1.01.24 г. Monday 10:28 ч. 🌝Апогей, 404 911 km
3.01.24 г. Wednesday 22:32 ч. 🌗Последно тримесечие
11.01.24 г. Thursday 6:58 ч. 🌑Новолуние
13.01.24 г. Saturday 5:35 ч. 🌝Перигей, 362 264 km
17.01.24 г. Wednesday 22:53 ч. 🌓Първа четвърт
25.01.24 г. Thursday 12:54 ч. 🌕Пълнолуние
29.01.24 г. Monday 3:14 ч. 🌝Микролуна
29.01.24 г. Monday 3:14 ч. 🌝Апогей, 405 781 km
2.02.24 г. Friday 18:20 ч. 🌗Последно тримесечие
9.02.24 г. Friday 18:00 ч. 🌑Новолуние
10.02.24 г. Saturday 13:49 ч. 🌝Перигей, 358 088 km
16.02.24 г. Friday 10:02 ч. 🌓Първа четвърт
24.02.24 г. Saturday 7:31 ч. 🌕Пълнолуние
25.02.24 г. Sunday 10:00 ч. 🌝Микролуна
25.02.24 г. Sunday 10:00 ч. 🌝Апогей, 406 316 km
3.03.24 г. Sunday 10:25 ч. 🌗Последно тримесечие
10.03.24 г. Sunday 3:06 ч. 🌝Перигей, 356 895 km
10.03.24 г. Sunday 5:02 ч. 🌑Новолуние
17.03.24 г. Sunday 0:11 ч. 🌓Първа четвърт
23.03.24 г. Saturday 11:44 ч. 🌝Апогей, 406 292 km
25.03.24 г. Monday 3:01 ч. 🌕Пълнолуние
23.03.24 г. Saturday 11:44 ч. 🌝Микролуна
25.03.24 г. Monday 3:13 ч. 🌚Лунно затъмнение (полуенбрално)
1.04.24 г. Monday 23:15 ч. 🌗Последно тримесечие
7.04.24 г. Sunday 13:53 ч. 🌝Перигей, 358 850 km
8.04.24 г. Monday 14:23 ч. 🌑Новолуние
15.04.24 г. Monday 15:14 ч. 🌓Първа четвърт
19.04.24 г. Friday 22:09 ч. 🌝Апогей, 405 625 km
23.04.24 г. Tuesday 19:51 ч. 🌕Пълнолуние
19.04.24 г. Friday 22:09 ч. 🌝Микролуна
1.05.24 г. Wednesday 7:27 ч. 🌗Последно тримесечие
5.05.24 г. Sunday 18:11 ч. 🌝Перигей, 363 166 km
7.05.24 г. Tuesday 23:24 ч. 🌑Новолуние
15.05.24 г. Wednesday 7:49 ч. 🌓Първа четвърт
17.05.24 г. Friday 15:00 ч. 🌝Апогей, 404 641 km
23.05.24 г. Thursday 9:55 ч. 🌕Пълнолуние