Луна

Луната изгрява, залязва, фази и други свързани събития.
Дата Ден на седмицата Време Събитие
26.09.21 г. Sunday 17:44 ч. 🌝Апогей, 404 641 km
28.09.21 г. Tuesday 21:58 ч. 🌗Последно тримесечие
6.10.21 г. Wednesday 7:05 ч. 🌑Новолуние
8.10.21 г. Friday 13:28 ч. 🌝Перигей, 363 388 km
12.10.21 г. Tuesday 23:27 ч. 🌓Първа четвърт
20.10.21 г. Wednesday 10:57 ч. 🌕Пълнолуние
24.10.21 г. Sunday 11:30 ч. 🌝Апогей, 405 616 km
28.10.21 г. Thursday 16:06 ч. 🌗Последно тримесечие
4.11.21 г. Thursday 17:15 ч. 🌑Новолуние
5.11.21 г. Friday 18:23 ч. 🌝Перигей, 358 845 km
11.11.21 г. Thursday 7:48 ч. 🌓Първа четвърт
20.11.21 г. Saturday 21:14 ч. 🌝Микролуна
19.11.21 г. Friday 3:59 ч. 🌕Пълнолуние
19.11.21 г. Friday 4:04 ч. 🌚Лунно затъмнение (частично)
20.11.21 г. Saturday 21:14 ч. 🌝Апогей, 406 276 km
27.11.21 г. Saturday 7:29 ч. 🌗Последно тримесечие
4.12.21 г. Saturday 2:44 ч. 🌑Новолуние
4.12.21 г. Saturday 5:01 ч. 🌝Перигей, 356 794 km
10.12.21 г. Friday 20:37 ч. 🌓Първа четвърт
17.12.21 г. Friday 21:16 ч. 🌝Апогей, 406 322 km
18.12.21 г. Saturday 23:37 ч. 🌕Пълнолуние
17.12.21 г. Friday 21:16 ч. 🌝Микролуна
26.12.21 г. Sunday 21:26 ч. 🌗Последно тримесечие
1.01.22 г. Saturday 18:00 ч. 🌝Перигей, 358 037 km
2.01.22 г. Sunday 13:35 ч. 🌑Новолуние
9.01.22 г. Sunday 13:13 ч. 🌓Първа четвърт
14.01.22 г. Friday 4:27 ч. 🌝Апогей, 405 806 km
17.01.22 г. Monday 18:51 ч. 🌕Пълнолуние
14.01.22 г. Friday 4:27 ч. 🌝Микролуна
25.01.22 г. Tuesday 8:42 ч. 🌗Последно тримесечие
30.01.22 г. Sunday 2:09 ч. 🌝Перигей, 362 250 km
1.02.22 г. Tuesday 0:49 ч. 🌑Новолуние
8.02.22 г. Tuesday 8:51 ч. 🌓Първа четвърт
10.02.22 г. Thursday 21:39 ч. 🌝Апогей, 404 897 km
16.02.22 г. Wednesday 11:59 ч. 🌕Пълнолуние
23.02.22 г. Wednesday 17:34 ч. 🌗Последно тримесечие
26.02.22 г. Saturday 17:18 ч. 🌝Перигей, 367 787 km
2.03.22 г. Wednesday 12:38 ч. 🌑Новолуние
10.03.22 г. Thursday 5:46 ч. 🌓Първа четвърт
10.03.22 г. Thursday 18:05 ч. 🌝Апогей, 404 268 km
18.03.22 г. Friday 3:20 ч. 🌕Пълнолуние
23.03.22 г. Wednesday 19:28 ч. 🌝Перигей, 369 764 km
25.03.22 г. Friday 1:39 ч. 🌗Последно тримесечие
1.04.22 г. Friday 2:27 ч. 🌑Новолуние
7.04.22 г. Thursday 15:11 ч. 🌝Апогей, 404 438 km
9.04.22 г. Saturday 2:48 ч. 🌓Първа четвърт
16.04.22 г. Saturday 14:57 ч. 🌕Пълнолуние
19.04.22 г. Tuesday 11:16 ч. 🌝Перигей, 365 143 km
23.04.22 г. Saturday 7:58 ч. 🌗Последно тримесечие