Луна

Дата Ден на седмицата Време Събитие
22.08.21 г. Неделя 8:02 ч. 🌕Пълнолуние
29.08.21 г. Неделя 22:22 ч. 🌝Апогей, 404 100 km
30.08.21 г. Понеделник 3:15 ч. 🌗Последно тримесечие
6.09.21 г. Понеделник 20:52 ч. 🌑Новолуние
11.09.21 г. Събота 6:05 ч. 🌝Перигей, 368 464 km
13.09.21 г. Понеделник 16:41 ч. 🌓Първа четвърт
20.09.21 г. Понеделник 19:54 ч. 🌕Пълнолуние
26.09.21 г. Неделя 17:44 ч. 🌝Апогей, 404 641 km
28.09.21 г. Вторник 21:58 ч. 🌗Последно тримесечие
6.10.21 г. Сряда 7:05 ч. 🌑Новолуние
8.10.21 г. Петък 13:28 ч. 🌝Перигей, 363 388 km
12.10.21 г. Вторник 23:27 ч. 🌓Първа четвърт
20.10.21 г. Сряда 10:57 ч. 🌕Пълнолуние
24.10.21 г. Неделя 11:30 ч. 🌝Апогей, 405 616 km
28.10.21 г. Четвъртък 16:06 ч. 🌗Последно тримесечие
4.11.21 г. Четвъртък 17:15 ч. 🌑Новолуние
5.11.21 г. Петък 18:23 ч. 🌝Перигей, 358 845 km
11.11.21 г. Четвъртък 7:48 ч. 🌓Първа четвърт
19.11.21 г. Петък 3:59 ч. 🌕Пълнолуние
20.11.21 г. Събота 21:14 ч. 🌝Микролуна
19.11.21 г. Петък 4:04 ч. 🌚Лунно затъмнение (частично)
20.11.21 г. Събота 21:14 ч. 🌝Апогей, 406 276 km
27.11.21 г. Събота 7:29 ч. 🌗Последно тримесечие
4.12.21 г. Събота 2:44 ч. 🌑Новолуние
4.12.21 г. Събота 5:01 ч. 🌝Перигей, 356 794 km
10.12.21 г. Петък 20:37 ч. 🌓Първа четвърт
17.12.21 г. Петък 21:16 ч. 🌝Апогей, 406 322 km
17.12.21 г. Петък 21:16 ч. 🌝Микролуна
18.12.21 г. Събота 23:37 ч. 🌕Пълнолуние
26.12.21 г. Неделя 21:26 ч. 🌗Последно тримесечие
1.01.22 г. Събота 18:00 ч. 🌝Перигей, 358 037 km
2.01.22 г. Неделя 13:35 ч. 🌑Новолуние
9.01.22 г. Неделя 13:13 ч. 🌓Първа четвърт
14.01.22 г. Петък 4:27 ч. 🌝Апогей, 405 806 km
17.01.22 г. Понеделник 18:51 ч. 🌕Пълнолуние
14.01.22 г. Петък 4:27 ч. 🌝Микролуна
25.01.22 г. Вторник 8:42 ч. 🌗Последно тримесечие
30.01.22 г. Неделя 2:09 ч. 🌝Перигей, 362 250 km
1.02.22 г. Вторник 0:49 ч. 🌑Новолуние
8.02.22 г. Вторник 8:51 ч. 🌓Първа четвърт
10.02.22 г. Четвъртък 21:39 ч. 🌝Апогей, 404 897 km
16.02.22 г. Сряда 11:59 ч. 🌕Пълнолуние
23.02.22 г. Сряда 17:34 ч. 🌗Последно тримесечие
26.02.22 г. Събота 17:18 ч. 🌝Перигей, 367 787 km
2.03.22 г. Сряда 12:38 ч. 🌑Новолуние
10.03.22 г. Четвъртък 5:46 ч. 🌓Първа четвърт
10.03.22 г. Четвъртък 18:05 ч. 🌝Апогей, 404 268 km
18.03.22 г. Петък 3:20 ч. 🌕Пълнолуние
23.03.22 г. Сряда 19:28 ч. 🌝Перигей, 369 764 km