Златен час

Показва местни сини и златни часове, оптимални часове за фотография на открито. Добавете „Златен час“ към вашия календар.
Дата Ден на седмицата Време Събитие
31.10.22 г. Monday 7:09 ч. - 7:36 ч. 💙7:09 ч. - 7:36 ч. Син час
31.10.22 г. Monday 7:36 ч. - 8:09 ч. 💛7:36 ч. - 8:09 ч. Златен час
31.10.22 г. Monday 17:37 ч. - 18:10 ч. 💛17:37 ч. - 18:10 ч. Златен час
31.10.22 г. Monday 18:10 ч. - 18:37 ч. 💙18:10 ч. - 18:37 ч. Син час
1.11.22 г. Tuesday 7:10 ч. - 7:37 ч. 💙7:10 ч. - 7:37 ч. Син час
1.11.22 г. Tuesday 7:37 ч. - 8:10 ч. 💛7:37 ч. - 8:10 ч. Златен час
1.11.22 г. Tuesday 17:36 ч. - 18:09 ч. 💛17:36 ч. - 18:09 ч. Златен час
1.11.22 г. Tuesday 18:09 ч. - 18:36 ч. 💙18:09 ч. - 18:36 ч. Син час
2.11.22 г. Wednesday 7:11 ч. - 7:38 ч. 💙7:11 ч. - 7:38 ч. Син час
2.11.22 г. Wednesday 7:38 ч. - 8:11 ч. 💛7:38 ч. - 8:11 ч. Златен час
2.11.22 г. Wednesday 17:35 ч. - 18:08 ч. 💛17:35 ч. - 18:08 ч. Златен час
2.11.22 г. Wednesday 18:08 ч. - 18:35 ч. 💙18:08 ч. - 18:35 ч. Син час
3.11.22 г. Thursday 7:12 ч. - 7:39 ч. 💙7:12 ч. - 7:39 ч. Син час
3.11.22 г. Thursday 7:39 ч. - 8:13 ч. 💛7:39 ч. - 8:13 ч. Златен час
3.11.22 г. Thursday 17:33 ч. - 18:07 ч. 💛17:33 ч. - 18:07 ч. Златен час
3.11.22 г. Thursday 18:07 ч. - 18:34 ч. 💙18:07 ч. - 18:34 ч. Син час
4.11.22 г. Friday 7:13 ч. - 7:40 ч. 💙7:13 ч. - 7:40 ч. Син час
4.11.22 г. Friday 7:40 ч. - 8:14 ч. 💛7:40 ч. - 8:14 ч. Златен час
4.11.22 г. Friday 17:32 ч. - 18:06 ч. 💛17:32 ч. - 18:06 ч. Златен час
4.11.22 г. Friday 18:06 ч. - 18:33 ч. 💙18:06 ч. - 18:33 ч. Син час
5.11.22 г. Saturday 7:14 ч. - 7:42 ч. 💙7:14 ч. - 7:42 ч. Син час
5.11.22 г. Saturday 7:42 ч. - 8:15 ч. 💛7:42 ч. - 8:15 ч. Златен час
5.11.22 г. Saturday 17:31 ч. - 18:05 ч. 💛17:31 ч. - 18:05 ч. Златен час
5.11.22 г. Saturday 18:05 ч. - 18:32 ч. 💙18:05 ч. - 18:32 ч. Син час
6.11.22 г. Sunday 6:16 ч. - 6:43 ч. 💙6:16 ч. - 6:43 ч. Син час
6.11.22 г. Sunday 6:43 ч. - 7:16 ч. 💛6:43 ч. - 7:16 ч. Златен час
6.11.22 г. Sunday 16:30 ч. - 17:04 ч. 💛16:30 ч. - 17:04 ч. Златен час
6.11.22 г. Sunday 17:04 ч. - 17:31 ч. 💙17:04 ч. - 17:31 ч. Син час
7.11.22 г. Monday 6:17 ч. - 6:44 ч. 💙6:17 ч. - 6:44 ч. Син час
7.11.22 г. Monday 6:44 ч. - 7:17 ч. 💛6:44 ч. - 7:17 ч. Златен час
7.11.22 г. Monday 16:29 ч. - 17:03 ч. 💛16:29 ч. - 17:03 ч. Златен час
7.11.22 г. Monday 17:03 ч. - 17:30 ч. 💙17:03 ч. - 17:30 ч. Син час
8.11.22 г. Tuesday 6:18 ч. - 6:45 ч. 💙6:18 ч. - 6:45 ч. Син час
8.11.22 г. Tuesday 6:45 ч. - 7:19 ч. 💛6:45 ч. - 7:19 ч. Златен час
8.11.22 г. Tuesday 16:28 ч. - 17:02 ч. 💛16:28 ч. - 17:02 ч. Златен час
8.11.22 г. Tuesday 17:02 ч. - 17:29 ч. 💙17:02 ч. - 17:29 ч. Син час
9.11.22 г. Wednesday 6:19 ч. - 6:46 ч. 💙6:19 ч. - 6:46 ч. Син час
9.11.22 г. Wednesday 6:46 ч. - 7:20 ч. 💛6:46 ч. - 7:20 ч. Златен час
9.11.22 г. Wednesday 16:27 ч. - 17:01 ч. 💛16:27 ч. - 17:01 ч. Златен час
9.11.22 г. Wednesday 17:01 ч. - 17:28 ч. 💙17:01 ч. - 17:28 ч. Син час
10.11.22 г. Thursday 6:20 ч. - 6:47 ч. 💙6:20 ч. - 6:47 ч. Син час
10.11.22 г. Thursday 6:47 ч. - 7:21 ч. 💛6:47 ч. - 7:21 ч. Златен час
10.11.22 г. Thursday 16:26 ч. - 17:00 ч. 💛16:26 ч. - 17:00 ч. Златен час
10.11.22 г. Thursday 17:00 ч. - 17:27 ч. 💙17:00 ч. - 17:27 ч. Син час
11.11.22 г. Friday 6:21 ч. - 6:48 ч. 💙6:21 ч. - 6:48 ч. Син час
11.11.22 г. Friday 6:48 ч. - 7:22 ч. 💛6:48 ч. - 7:22 ч. Златен час
11.11.22 г. Friday 16:25 ч. - 16:59 ч. 💛16:25 ч. - 16:59 ч. Златен час
11.11.22 г. Friday 16:59 ч. - 17:26 ч. 💙16:59 ч. - 17:26 ч. Син час
12.11.22 г. Saturday 6:22 ч. - 6:49 ч. 💙6:22 ч. - 6:49 ч. Син час
12.11.22 г. Saturday 6:49 ч. - 7:23 ч. 💛6:49 ч. - 7:23 ч. Златен час
12.11.22 г. Saturday 16:24 ч. - 16:58 ч. 💛16:24 ч. - 16:58 ч. Златен час
12.11.22 г. Saturday 16:58 ч. - 17:25 ч. 💙16:58 ч. - 17:25 ч. Син час
13.11.22 г. Sunday 6:23 ч. - 6:50 ч. 💙6:23 ч. - 6:50 ч. Син час
13.11.22 г. Sunday 6:50 ч. - 7:25 ч. 💛6:50 ч. - 7:25 ч. Златен час
13.11.22 г. Sunday 16:23 ч. - 16:57 ч. 💛16:23 ч. - 16:57 ч. Златен час
13.11.22 г. Sunday 16:57 ч. - 17:25 ч. 💙16:57 ч. - 17:25 ч. Син час
14.11.22 г. Monday 6:24 ч. - 6:52 ч. 💙6:24 ч. - 6:52 ч. Син час
14.11.22 г. Monday 6:52 ч. - 7:26 ч. 💛6:52 ч. - 7:26 ч. Златен час
14.11.22 г. Monday 16:22 ч. - 16:56 ч. 💛16:22 ч. - 16:56 ч. Златен час
14.11.22 г. Monday 16:56 ч. - 17:24 ч. 💙16:56 ч. - 17:24 ч. Син час
15.11.22 г. Tuesday 6:25 ч. - 6:53 ч. 💙6:25 ч. - 6:53 ч. Син час
15.11.22 г. Tuesday 6:53 ч. - 7:27 ч. 💛6:53 ч. - 7:27 ч. Златен час
15.11.22 г. Tuesday 16:21 ч. - 16:56 ч. 💛16:21 ч. - 16:56 ч. Златен час
15.11.22 г. Tuesday 16:56 ч. - 17:23 ч. 💙16:56 ч. - 17:23 ч. Син час
16.11.22 г. Wednesday 6:26 ч. - 6:54 ч. 💙6:26 ч. - 6:54 ч. Син час
16.11.22 г. Wednesday 6:54 ч. - 7:28 ч. 💛6:54 ч. - 7:28 ч. Златен час
16.11.22 г. Wednesday 16:20 ч. - 16:55 ч. 💛16:20 ч. - 16:55 ч. Златен час
16.11.22 г. Wednesday 16:55 ч. - 17:22 ч. 💙16:55 ч. - 17:22 ч. Син час
17.11.22 г. Thursday 6:27 ч. - 6:55 ч. 💙6:27 ч. - 6:55 ч. Син час
17.11.22 г. Thursday 6:55 ч. - 7:30 ч. 💛6:55 ч. - 7:30 ч. Златен час
17.11.22 г. Thursday 16:19 ч. - 16:54 ч. 💛16:19 ч. - 16:54 ч. Златен час
17.11.22 г. Thursday 16:54 ч. - 17:22 ч. 💙16:54 ч. - 17:22 ч. Син час
18.11.22 г. Friday 6:28 ч. - 6:56 ч. 💙6:28 ч. - 6:56 ч. Син час
18.11.22 г. Friday 6:56 ч. - 7:31 ч. 💛6:56 ч. - 7:31 ч. Златен час
18.11.22 г. Friday 16:19 ч. - 16:53 ч. 💛16:19 ч. - 16:53 ч. Златен час
18.11.22 г. Friday 16:53 ч. - 17:21 ч. 💙16:53 ч. - 17:21 ч. Син час
19.11.22 г. Saturday 6:29 ч. - 6:57 ч. 💙6:29 ч. - 6:57 ч. Син час
19.11.22 г. Saturday 6:57 ч. - 7:32 ч. 💛6:57 ч. - 7:32 ч. Златен час
19.11.22 г. Saturday 16:18 ч. - 16:53 ч. 💛16:18 ч. - 16:53 ч. Златен час
19.11.22 г. Saturday 16:53 ч. - 17:21 ч. 💙16:53 ч. - 17:21 ч. Син час
20.11.22 г. Sunday 6:30 ч. - 6:58 ч. 💙6:30 ч. - 6:58 ч. Син час
20.11.22 г. Sunday 6:58 ч. - 7:33 ч. 💛6:58 ч. - 7:33 ч. Златен час
20.11.22 г. Sunday 16:17 ч. - 16:52 ч. 💛16:17 ч. - 16:52 ч. Златен час
20.11.22 г. Sunday 16:52 ч. - 17:20 ч. 💙16:52 ч. - 17:20 ч. Син час
21.11.22 г. Monday 6:31 ч. - 6:59 ч. 💙6:31 ч. - 6:59 ч. Син час
21.11.22 г. Monday 6:59 ч. - 7:34 ч. 💛6:59 ч. - 7:34 ч. Златен час
21.11.22 г. Monday 16:16 ч. - 16:52 ч. 💛16:16 ч. - 16:52 ч. Златен час
21.11.22 г. Monday 16:52 ч. - 17:20 ч. 💙16:52 ч. - 17:20 ч. Син час
22.11.22 г. Tuesday 6:32 ч. - 7:00 ч. 💙6:32 ч. - 7:00 ч. Син час
22.11.22 г. Tuesday 7:00 ч. - 7:35 ч. 💛7:00 ч. - 7:35 ч. Златен час
22.11.22 г. Tuesday 16:16 ч. - 16:51 ч. 💛16:16 ч. - 16:51 ч. Златен час
22.11.22 г. Tuesday 16:51 ч. - 17:19 ч. 💙16:51 ч. - 17:19 ч. Син час
23.11.22 г. Wednesday 6:33 ч. - 7:01 ч. 💙6:33 ч. - 7:01 ч. Син час
23.11.22 г. Wednesday 7:01 ч. - 7:37 ч. 💛7:01 ч. - 7:37 ч. Златен час
23.11.22 г. Wednesday 16:15 ч. - 16:50 ч. 💛16:15 ч. - 16:50 ч. Златен час
23.11.22 г. Wednesday 16:50 ч. - 17:19 ч. 💙16:50 ч. - 17:19 ч. Син час
24.11.22 г. Thursday 6:34 ч. - 7:02 ч. 💙6:34 ч. - 7:02 ч. Син час
24.11.22 г. Thursday 7:02 ч. - 7:38 ч. 💛7:02 ч. - 7:38 ч. Златен час
24.11.22 г. Thursday 16:15 ч. - 16:50 ч. 💛16:15 ч. - 16:50 ч. Златен час
24.11.22 г. Thursday 16:50 ч. - 17:18 ч. 💙16:50 ч. - 17:18 ч. Син час
25.11.22 г. Friday 6:35 ч. - 7:03 ч. 💙6:35 ч. - 7:03 ч. Син час
25.11.22 г. Friday 7:03 ч. - 7:39 ч. 💛7:03 ч. - 7:39 ч. Златен час
25.11.22 г. Friday 16:14 ч. - 16:50 ч. 💛16:14 ч. - 16:50 ч. Златен час
25.11.22 г. Friday 16:50 ч. - 17:18 ч. 💙16:50 ч. - 17:18 ч. Син час
26.11.22 г. Saturday 6:36 ч. - 7:05 ч. 💙6:36 ч. - 7:05 ч. Син час
26.11.22 г. Saturday 7:05 ч. - 7:40 ч. 💛7:05 ч. - 7:40 ч. Златен час
26.11.22 г. Saturday 16:14 ч. - 16:49 ч. 💛16:14 ч. - 16:49 ч. Златен час
26.11.22 г. Saturday 16:49 ч. - 17:17 ч. 💙16:49 ч. - 17:17 ч. Син час
27.11.22 г. Sunday 6:37 ч. - 7:06 ч. 💙6:37 ч. - 7:06 ч. Син час
27.11.22 г. Sunday 7:06 ч. - 7:41 ч. 💛7:06 ч. - 7:41 ч. Златен час
27.11.22 г. Sunday 16:13 ч. - 16:49 ч. 💛16:13 ч. - 16:49 ч. Златен час
27.11.22 г. Sunday 16:49 ч. - 17:17 ч. 💙16:49 ч. - 17:17 ч. Син час
28.11.22 г. Monday 6:38 ч. - 7:07 ч. 💙6:38 ч. - 7:07 ч. Син час
28.11.22 г. Monday 7:07 ч. - 7:42 ч. 💛7:07 ч. - 7:42 ч. Златен час
28.11.22 г. Monday 16:13 ч. - 16:48 ч. 💛16:13 ч. - 16:48 ч. Златен час
28.11.22 г. Monday 16:48 ч. - 17:17 ч. 💙16:48 ч. - 17:17 ч. Син час
29.11.22 г. Tuesday 6:39 ч. - 7:08 ч. 💙6:39 ч. - 7:08 ч. Син час
29.11.22 г. Tuesday 7:08 ч. - 7:43 ч. 💛7:08 ч. - 7:43 ч. Златен час
29.11.22 г. Tuesday 16:12 ч. - 16:48 ч. 💛16:12 ч. - 16:48 ч. Златен час
29.11.22 г. Tuesday 16:48 ч. - 17:17 ч. 💙16:48 ч. - 17:17 ч. Син час
30.11.22 г. Wednesday 6:40 ч. - 7:09 ч. 💙6:40 ч. - 7:09 ч. Син час
30.11.22 г. Wednesday 7:09 ч. - 7:44 ч. 💛7:09 ч. - 7:44 ч. Златен час
30.11.22 г. Wednesday 16:12 ч. - 16:48 ч. 💛16:12 ч. - 16:48 ч. Златен час
30.11.22 г. Wednesday 16:48 ч. - 17:16 ч. 💙16:48 ч. - 17:16 ч. Син час
1.12.22 г. Thursday 6:41 ч. - 7:10 ч. 💙6:41 ч. - 7:10 ч. Син час
1.12.22 г. Thursday 7:10 ч. - 7:46 ч. 💛7:10 ч. - 7:46 ч. Златен час
1.12.22 г. Thursday 16:12 ч. - 16:48 ч. 💛16:12 ч. - 16:48 ч. Златен час
1.12.22 г. Thursday 16:48 ч. - 17:16 ч. 💙16:48 ч. - 17:16 ч. Син час
2.12.22 г. Friday 6:42 ч. - 7:11 ч. 💙6:42 ч. - 7:11 ч. Син час
2.12.22 г. Friday 7:11 ч. - 7:47 ч. 💛7:11 ч. - 7:47 ч. Златен час
2.12.22 г. Friday 16:11 ч. - 16:47 ч. 💛16:11 ч. - 16:47 ч. Златен час
2.12.22 г. Friday 16:47 ч. - 17:16 ч. 💙16:47 ч. - 17:16 ч. Син час
3.12.22 г. Saturday 6:43 ч. - 7:11 ч. 💙6:43 ч. - 7:11 ч. Син час
3.12.22 г. Saturday 7:11 ч. - 7:48 ч. 💛7:11 ч. - 7:48 ч. Златен час
3.12.22 г. Saturday 16:11 ч. - 16:47 ч. 💛16:11 ч. - 16:47 ч. Златен час
3.12.22 г. Saturday 16:47 ч. - 17:16 ч. 💙16:47 ч. - 17:16 ч. Син час
4.12.22 г. Sunday 6:44 ч. - 7:12 ч. 💙6:44 ч. - 7:12 ч. Син час
4.12.22 г. Sunday 7:12 ч. - 7:49 ч. 💛7:12 ч. - 7:49 ч. Златен час
4.12.22 г. Sunday 16:11 ч. - 16:47 ч. 💛16:11 ч. - 16:47 ч. Златен час
4.12.22 г. Sunday 16:47 ч. - 17:16 ч. 💙16:47 ч. - 17:16 ч. Син час
5.12.22 г. Monday 6:45 ч. - 7:13 ч. 💙6:45 ч. - 7:13 ч. Син час
5.12.22 г. Monday 7:13 ч. - 7:50 ч. 💛7:13 ч. - 7:50 ч. Златен час
5.12.22 г. Monday 16:11 ч. - 16:47 ч. 💛16:11 ч. - 16:47 ч. Златен час
5.12.22 г. Monday 16:47 ч. - 17:16 ч. 💙16:47 ч. - 17:16 ч. Син час
6.12.22 г. Tuesday 6:45 ч. - 7:14 ч. 💙6:45 ч. - 7:14 ч. Син час
6.12.22 г. Tuesday 7:14 ч. - 7:51 ч. 💛7:14 ч. - 7:51 ч. Златен час
6.12.22 г. Tuesday 16:11 ч. - 16:47 ч. 💛16:11 ч. - 16:47 ч. Златен час
6.12.22 г. Tuesday 16:47 ч. - 17:16 ч. 💙16:47 ч. - 17:16 ч. Син час
7.12.22 г. Wednesday 6:46 ч. - 7:15 ч. 💙6:46 ч. - 7:15 ч. Син час
7.12.22 г. Wednesday 7:15 ч. - 7:52 ч. 💛7:15 ч. - 7:52 ч. Златен час
7.12.22 г. Wednesday 16:10 ч. - 16:47 ч. 💛16:10 ч. - 16:47 ч. Златен час
7.12.22 г. Wednesday 16:47 ч. - 17:16 ч. 💙16:47 ч. - 17:16 ч. Син час
8.12.22 г. Thursday 6:47 ч. - 7:16 ч. 💙6:47 ч. - 7:16 ч. Син час
8.12.22 г. Thursday 7:16 ч. - 7:52 ч. 💛7:16 ч. - 7:52 ч. Златен час
8.12.22 г. Thursday 16:10 ч. - 16:47 ч. 💛16:10 ч. - 16:47 ч. Златен час
8.12.22 г. Thursday 16:47 ч. - 17:16 ч. 💙16:47 ч. - 17:16 ч. Син час
9.12.22 г. Friday 6:48 ч. - 7:17 ч. 💙6:48 ч. - 7:17 ч. Син час
9.12.22 г. Friday 7:17 ч. - 7:53 ч. 💛7:17 ч. - 7:53 ч. Златен час
9.12.22 г. Friday 16:10 ч. - 16:47 ч. 💛16:10 ч. - 16:47 ч. Златен час
9.12.22 г. Friday 16:47 ч. - 17:16 ч. 💙16:47 ч. - 17:16 ч. Син час
10.12.22 г. Saturday 6:49 ч. - 7:18 ч. 💙6:49 ч. - 7:18 ч. Син час
10.12.22 г. Saturday 7:18 ч. - 7:54 ч. 💛7:18 ч. - 7:54 ч. Златен час
10.12.22 г. Saturday 16:10 ч. - 16:47 ч. 💛16:10 ч. - 16:47 ч. Златен час
10.12.22 г. Saturday 16:47 ч. - 17:16 ч. 💙16:47 ч. - 17:16 ч. Син час
11.12.22 г. Sunday 6:49 ч. - 7:18 ч. 💙6:49 ч. - 7:18 ч. Син час
11.12.22 г. Sunday 7:18 ч. - 7:55 ч. 💛7:18 ч. - 7:55 ч. Златен час
11.12.22 г. Sunday 16:11 ч. - 16:47 ч. 💛16:11 ч. - 16:47 ч. Златен час
11.12.22 г. Sunday 16:47 ч. - 17:16 ч. 💙16:47 ч. - 17:16 ч. Син час
12.12.22 г. Monday 6:50 ч. - 7:19 ч. 💙6:50 ч. - 7:19 ч. Син час
12.12.22 г. Monday 7:19 ч. - 7:56 ч. 💛7:19 ч. - 7:56 ч. Златен час
12.12.22 г. Monday 16:11 ч. - 16:47 ч. 💛16:11 ч. - 16:47 ч. Златен час
12.12.22 г. Monday 16:47 ч. - 17:16 ч. 💙16:47 ч. - 17:16 ч. Син час
13.12.22 г. Tuesday 6:51 ч. - 7:20 ч. 💙6:51 ч. - 7:20 ч. Син час
13.12.22 г. Tuesday 7:20 ч. - 7:57 ч. 💛7:20 ч. - 7:57 ч. Златен час
13.12.22 г. Tuesday 16:11 ч. - 16:48 ч. 💛16:11 ч. - 16:48 ч. Златен час
13.12.22 г. Tuesday 16:48 ч. - 17:17 ч. 💙16:48 ч. - 17:17 ч. Син час
14.12.22 г. Wednesday 6:52 ч. - 7:21 ч. 💙6:52 ч. - 7:21 ч. Син час
14.12.22 г. Wednesday 7:21 ч. - 7:57 ч. 💛7:21 ч. - 7:57 ч. Златен час
14.12.22 г. Wednesday 16:11 ч. - 16:48 ч. 💛16:11 ч. - 16:48 ч. Златен час
14.12.22 г. Wednesday 16:48 ч. - 17:17 ч. 💙16:48 ч. - 17:17 ч. Син час
15.12.22 г. Thursday 6:52 ч. - 7:21 ч. 💙6:52 ч. - 7:21 ч. Син час
15.12.22 г. Thursday 7:21 ч. - 7:58 ч. 💛7:21 ч. - 7:58 ч. Златен час
15.12.22 г. Thursday 16:11 ч. - 16:48 ч. 💛16:11 ч. - 16:48 ч. Златен час
15.12.22 г. Thursday 16:48 ч. - 17:17 ч. 💙16:48 ч. - 17:17 ч. Син час
16.12.22 г. Friday 6:53 ч. - 7:22 ч. 💙6:53 ч. - 7:22 ч. Син час
16.12.22 г. Friday 7:22 ч. - 7:59 ч. 💛7:22 ч. - 7:59 ч. Златен час
16.12.22 г. Friday 16:12 ч. - 16:48 ч. 💛16:12 ч. - 16:48 ч. Златен час
16.12.22 г. Friday 16:48 ч. - 17:17 ч. 💙16:48 ч. - 17:17 ч. Син час
17.12.22 г. Saturday 6:54 ч. - 7:23 ч. 💙6:54 ч. - 7:23 ч. Син час
17.12.22 г. Saturday 7:23 ч. - 7:59 ч. 💛7:23 ч. - 7:59 ч. Златен час
17.12.22 г. Saturday 16:12 ч. - 16:49 ч. 💛16:12 ч. - 16:49 ч. Златен час
17.12.22 г. Saturday 16:49 ч. - 17:18 ч. 💙16:49 ч. - 17:18 ч. Син час
18.12.22 г. Sunday 6:54 ч. - 7:23 ч. 💙6:54 ч. - 7:23 ч. Син час
18.12.22 г. Sunday 7:23 ч. - 8:00 ч. 💛7:23 ч. - 8:00 ч. Златен час
18.12.22 г. Sunday 16:12 ч. - 16:49 ч. 💛16:12 ч. - 16:49 ч. Златен час
18.12.22 г. Sunday 16:49 ч. - 17:18 ч. 💙16:49 ч. - 17:18 ч. Син час
19.12.22 г. Monday 6:55 ч. - 7:24 ч. 💙6:55 ч. - 7:24 ч. Син час
19.12.22 г. Monday 7:24 ч. - 8:01 ч. 💛7:24 ч. - 8:01 ч. Златен час
19.12.22 г. Monday 16:13 ч. - 16:49 ч. 💛16:13 ч. - 16:49 ч. Златен час
19.12.22 г. Monday 16:49 ч. - 17:19 ч. 💙16:49 ч. - 17:19 ч. Син час
20.12.22 г. Tuesday 6:55 ч. - 7:24 ч. 💙6:55 ч. - 7:24 ч. Син час
20.12.22 г. Tuesday 7:24 ч. - 8:01 ч. 💛7:24 ч. - 8:01 ч. Златен час
20.12.22 г. Tuesday 16:13 ч. - 16:50 ч. 💛16:13 ч. - 16:50 ч. Златен час
20.12.22 г. Tuesday 16:50 ч. - 17:19 ч. 💙16:50 ч. - 17:19 ч. Син час
21.12.22 г. Wednesday 6:56 ч. - 7:25 ч. 💙6:56 ч. - 7:25 ч. Син час
21.12.22 г. Wednesday 7:25 ч. - 8:02 ч. 💛7:25 ч. - 8:02 ч. Златен час
21.12.22 г. Wednesday 16:14 ч. - 16:50 ч. 💛16:14 ч. - 16:50 ч. Златен час
21.12.22 г. Wednesday 16:50 ч. - 17:19 ч. 💙16:50 ч. - 17:19 ч. Син час
22.12.22 г. Thursday 6:56 ч. - 7:25 ч. 💙6:56 ч. - 7:25 ч. Син час
22.12.22 г. Thursday 7:25 ч. - 8:02 ч. 💛7:25 ч. - 8:02 ч. Златен час
22.12.22 г. Thursday 16:14 ч. - 16:51 ч. 💛16:14 ч. - 16:51 ч. Златен час
22.12.22 г. Thursday 16:51 ч. - 17:20 ч. 💙16:51 ч. - 17:20 ч. Син час
23.12.22 г. Friday 6:57 ч. - 7:26 ч. 💙6:57 ч. - 7:26 ч. Син час
23.12.22 г. Friday 7:26 ч. - 8:03 ч. 💛7:26 ч. - 8:03 ч. Златен час
23.12.22 г. Friday 16:15 ч. - 16:51 ч. 💛16:15 ч. - 16:51 ч. Златен час
23.12.22 г. Friday 16:51 ч. - 17:21 ч. 💙16:51 ч. - 17:21 ч. Син час
24.12.22 г. Saturday 6:57 ч. - 7:26 ч. 💙6:57 ч. - 7:26 ч. Син час
24.12.22 г. Saturday 7:26 ч. - 8:03 ч. 💛7:26 ч. - 8:03 ч. Златен час
24.12.22 г. Saturday 16:15 ч. - 16:52 ч. 💛16:15 ч. - 16:52 ч. Златен час
24.12.22 г. Saturday 16:52 ч. - 17:21 ч. 💙16:52 ч. - 17:21 ч. Син час
25.12.22 г. Sunday 6:58 ч. - 7:27 ч. 💙6:58 ч. - 7:27 ч. Син час
25.12.22 г. Sunday 7:27 ч. - 8:03 ч. 💛7:27 ч. - 8:03 ч. Златен час
25.12.22 г. Sunday 16:16 ч. - 16:53 ч. 💛16:16 ч. - 16:53 ч. Златен час
25.12.22 г. Sunday 16:53 ч. - 17:22 ч. 💙16:53 ч. - 17:22 ч. Син час
26.12.22 г. Monday 6:58 ч. - 7:27 ч. 💙6:58 ч. - 7:27 ч. Син час
26.12.22 г. Monday 7:27 ч. - 8:04 ч. 💛7:27 ч. - 8:04 ч. Златен час
26.12.22 г. Monday 16:16 ч. - 16:53 ч. 💛16:16 ч. - 16:53 ч. Златен час
26.12.22 г. Monday 16:53 ч. - 17:22 ч. 💙16:53 ч. - 17:22 ч. Син час
27.12.22 г. Tuesday 6:58 ч. - 7:27 ч. 💙6:58 ч. - 7:27 ч. Син час
27.12.22 г. Tuesday 7:27 ч. - 8:04 ч. 💛7:27 ч. - 8:04 ч. Златен час
27.12.22 г. Tuesday 16:17 ч. - 16:54 ч. 💛16:17 ч. - 16:54 ч. Златен час
27.12.22 г. Tuesday 16:54 ч. - 17:23 ч. 💙16:54 ч. - 17:23 ч. Син час
28.12.22 г. Wednesday 6:59 ч. - 7:28 ч. 💙6:59 ч. - 7:28 ч. Син час
28.12.22 г. Wednesday 7:28 ч. - 8:04 ч. 💛7:28 ч. - 8:04 ч. Златен час
28.12.22 г. Wednesday 16:18 ч. - 16:55 ч. 💛16:18 ч. - 16:55 ч. Златен час
28.12.22 г. Wednesday 16:55 ч. - 17:24 ч. 💙16:55 ч. - 17:24 ч. Син час
29.12.22 г. Thursday 6:59 ч. - 7:28 ч. 💙6:59 ч. - 7:28 ч. Син час
29.12.22 г. Thursday 7:28 ч. - 8:05 ч. 💛7:28 ч. - 8:05 ч. Златен час
29.12.22 г. Thursday 16:19 ч. - 16:55 ч. 💛16:19 ч. - 16:55 ч. Златен час
29.12.22 г. Thursday 16:55 ч. - 17:24 ч. 💙16:55 ч. - 17:24 ч. Син час
30.12.22 г. Friday 6:59 ч. - 7:28 ч. 💙6:59 ч. - 7:28 ч. Син час
30.12.22 г. Friday 7:28 ч. - 8:05 ч. 💛7:28 ч. - 8:05 ч. Златен час
30.12.22 г. Friday 16:19 ч. - 16:56 ч. 💛16:19 ч. - 16:56 ч. Златен час
30.12.22 г. Friday 16:56 ч. - 17:25 ч. 💙16:56 ч. - 17:25 ч. Син час
31.12.22 г. Saturday 6:59 ч. - 7:28 ч. 💙6:59 ч. - 7:28 ч. Син час
31.12.22 г. Saturday 7:28 ч. - 8:05 ч. 💛7:28 ч. - 8:05 ч. Златен час
31.12.22 г. Saturday 16:20 ч. - 16:57 ч. 💛16:20 ч. - 16:57 ч. Златен час
31.12.22 г. Saturday 16:57 ч. - 17:26 ч. 💙16:57 ч. - 17:26 ч. Син час
1.01.23 г. Sunday 6:59 ч. - 7:28 ч. 💙6:59 ч. - 7:28 ч. Син час
1.01.23 г. Sunday 7:28 ч. - 8:05 ч. 💛7:28 ч. - 8:05 ч. Златен час
1.01.23 г. Sunday 16:21 ч. - 16:58 ч. 💛16:21 ч. - 16:58 ч. Златен час
1.01.23 г. Sunday 16:58 ч. - 17:27 ч. 💙16:58 ч. - 17:27 ч. Син час