Златен час / Неизвестно име

Показва местни сини и златни часове, оптимални часове за фотография на открито. Добавете „Златен час“ към вашия календар.
Дата Ден на седмицата Време Събитие
26.08.23 г. Saturday 4:06 ч. - 4:33 ч. 💙4:06 ч. - 4:33 ч. Син час
26.08.23 г. Saturday 4:33 ч. - 5:36 ч. 💛4:33 ч. - 5:36 ч. Златен час
26.08.23 г. Saturday 18:09 ч. - 19:12 ч. 💛18:09 ч. - 19:12 ч. Златен час
26.08.23 г. Saturday 19:12 ч. - 19:39 ч. 💙19:12 ч. - 19:39 ч. Син час
27.08.23 г. Sunday 4:07 ч. - 4:34 ч. 💙4:07 ч. - 4:34 ч. Син час
27.08.23 г. Sunday 4:34 ч. - 5:37 ч. 💛4:34 ч. - 5:37 ч. Златен час
27.08.23 г. Sunday 18:07 ч. - 19:10 ч. 💛18:07 ч. - 19:10 ч. Златен час
27.08.23 г. Sunday 19:10 ч. - 19:36 ч. 💙19:10 ч. - 19:36 ч. Син час
28.08.23 г. Monday 4:09 ч. - 4:36 ч. 💙4:09 ч. - 4:36 ч. Син час
28.08.23 г. Monday 4:36 ч. - 5:39 ч. 💛4:36 ч. - 5:39 ч. Златен час
28.08.23 г. Monday 18:05 ч. - 19:08 ч. 💛18:05 ч. - 19:08 ч. Златен час
28.08.23 г. Monday 19:08 ч. - 19:34 ч. 💙19:08 ч. - 19:34 ч. Син час
29.08.23 г. Tuesday 4:11 ч. - 4:37 ч. 💙4:11 ч. - 4:37 ч. Син час
29.08.23 г. Tuesday 4:37 ч. - 5:40 ч. 💛4:37 ч. - 5:40 ч. Златен час
29.08.23 г. Tuesday 18:03 ч. - 19:06 ч. 💛18:03 ч. - 19:06 ч. Златен час
29.08.23 г. Tuesday 19:06 ч. - 19:32 ч. 💙19:06 ч. - 19:32 ч. Син час
30.08.23 г. Wednesday 4:12 ч. - 4:39 ч. 💙4:12 ч. - 4:39 ч. Син час
30.08.23 г. Wednesday 4:39 ч. - 5:41 ч. 💛4:39 ч. - 5:41 ч. Златен час
30.08.23 г. Wednesday 18:01 ч. - 19:04 ч. 💛18:01 ч. - 19:04 ч. Златен час
30.08.23 г. Wednesday 19:04 ч. - 19:30 ч. 💙19:04 ч. - 19:30 ч. Син час
31.08.23 г. Thursday 4:14 ч. - 4:40 ч. 💙4:14 ч. - 4:40 ч. Син час
31.08.23 г. Thursday 4:40 ч. - 5:43 ч. 💛4:40 ч. - 5:43 ч. Златен час
31.08.23 г. Thursday 17:59 ч. - 19:01 ч. 💛17:59 ч. - 19:01 ч. Златен час
31.08.23 г. Thursday 19:01 ч. - 19:28 ч. 💙19:01 ч. - 19:28 ч. Син час
1.09.23 г. Friday 4:15 ч. - 4:42 ч. 💙4:15 ч. - 4:42 ч. Син час
1.09.23 г. Friday 4:42 ч. - 5:44 ч. 💛4:42 ч. - 5:44 ч. Златен час
1.09.23 г. Friday 17:57 ч. - 18:59 ч. 💛17:57 ч. - 18:59 ч. Златен час
1.09.23 г. Friday 18:59 ч. - 19:25 ч. 💙18:59 ч. - 19:25 ч. Син час
2.09.23 г. Saturday 4:17 ч. - 4:43 ч. 💙4:17 ч. - 4:43 ч. Син час
2.09.23 г. Saturday 4:43 ч. - 5:45 ч. 💛4:43 ч. - 5:45 ч. Златен час
2.09.23 г. Saturday 17:55 ч. - 18:57 ч. 💛17:55 ч. - 18:57 ч. Златен час
2.09.23 г. Saturday 18:57 ч. - 19:23 ч. 💙18:57 ч. - 19:23 ч. Син час
3.09.23 г. Sunday 4:19 ч. - 4:44 ч. 💙4:19 ч. - 4:44 ч. Син час
3.09.23 г. Sunday 4:44 ч. - 5:47 ч. 💛4:44 ч. - 5:47 ч. Златен час
3.09.23 г. Sunday 17:53 ч. - 18:55 ч. 💛17:53 ч. - 18:55 ч. Златен час
3.09.23 г. Sunday 18:55 ч. - 19:21 ч. 💙18:55 ч. - 19:21 ч. Син час
4.09.23 г. Monday 4:20 ч. - 4:46 ч. 💙4:20 ч. - 4:46 ч. Син час
4.09.23 г. Monday 4:46 ч. - 5:48 ч. 💛4:46 ч. - 5:48 ч. Златен час
4.09.23 г. Monday 17:51 ч. - 18:53 ч. 💛17:51 ч. - 18:53 ч. Златен час
4.09.23 г. Monday 18:53 ч. - 19:19 ч. 💙18:53 ч. - 19:19 ч. Син час
5.09.23 г. Tuesday 4:22 ч. - 4:47 ч. 💙4:22 ч. - 4:47 ч. Син час
5.09.23 г. Tuesday 4:47 ч. - 5:49 ч. 💛4:47 ч. - 5:49 ч. Златен час
5.09.23 г. Tuesday 17:49 ч. - 18:51 ч. 💛17:49 ч. - 18:51 ч. Златен час
5.09.23 г. Tuesday 18:51 ч. - 19:16 ч. 💙18:51 ч. - 19:16 ч. Син час
6.09.23 г. Wednesday 4:23 ч. - 4:49 ч. 💙4:23 ч. - 4:49 ч. Син час
6.09.23 г. Wednesday 4:49 ч. - 5:51 ч. 💛4:49 ч. - 5:51 ч. Златен час
6.09.23 г. Wednesday 17:47 ч. - 18:49 ч. 💛17:47 ч. - 18:49 ч. Златен час
6.09.23 г. Wednesday 18:49 ч. - 19:14 ч. 💙18:49 ч. - 19:14 ч. Син час
7.09.23 г. Thursday 4:25 ч. - 4:50 ч. 💙4:25 ч. - 4:50 ч. Син час
7.09.23 г. Thursday 4:50 ч. - 5:52 ч. 💛4:50 ч. - 5:52 ч. Златен час
7.09.23 г. Thursday 17:45 ч. - 18:46 ч. 💛17:45 ч. - 18:46 ч. Златен час
7.09.23 г. Thursday 18:46 ч. - 19:12 ч. 💙18:46 ч. - 19:12 ч. Син час
8.09.23 г. Friday 4:26 ч. - 4:52 ч. 💙4:26 ч. - 4:52 ч. Син час
8.09.23 г. Friday 4:52 ч. - 5:53 ч. 💛4:52 ч. - 5:53 ч. Златен час
8.09.23 г. Friday 17:43 ч. - 18:44 ч. 💛17:43 ч. - 18:44 ч. Златен час
8.09.23 г. Friday 18:44 ч. - 19:10 ч. 💙18:44 ч. - 19:10 ч. Син час
9.09.23 г. Saturday 4:28 ч. - 4:53 ч. 💙4:28 ч. - 4:53 ч. Син час
9.09.23 г. Saturday 4:53 ч. - 5:55 ч. 💛4:53 ч. - 5:55 ч. Златен час
9.09.23 г. Saturday 17:41 ч. - 18:42 ч. 💛17:41 ч. - 18:42 ч. Златен час
9.09.23 г. Saturday 18:42 ч. - 19:08 ч. 💙18:42 ч. - 19:08 ч. Син час
10.09.23 г. Sunday 4:30 ч. - 4:55 ч. 💙4:30 ч. - 4:55 ч. Син час
10.09.23 г. Sunday 4:55 ч. - 5:56 ч. 💛4:55 ч. - 5:56 ч. Златен час
10.09.23 г. Sunday 17:39 ч. - 18:40 ч. 💛17:39 ч. - 18:40 ч. Златен час
10.09.23 г. Sunday 18:40 ч. - 19:05 ч. 💙18:40 ч. - 19:05 ч. Син час
11.09.23 г. Monday 4:31 ч. - 4:56 ч. 💙4:31 ч. - 4:56 ч. Син час
11.09.23 г. Monday 4:56 ч. - 5:58 ч. 💛4:56 ч. - 5:58 ч. Златен час
11.09.23 г. Monday 17:37 ч. - 18:38 ч. 💛17:37 ч. - 18:38 ч. Златен час
11.09.23 г. Monday 18:38 ч. - 19:03 ч. 💙18:38 ч. - 19:03 ч. Син час
12.09.23 г. Tuesday 4:33 ч. - 4:58 ч. 💙4:33 ч. - 4:58 ч. Син час
12.09.23 г. Tuesday 4:58 ч. - 5:59 ч. 💛4:58 ч. - 5:59 ч. Златен час
12.09.23 г. Tuesday 17:34 ч. - 18:36 ч. 💛17:34 ч. - 18:36 ч. Златен час
12.09.23 г. Tuesday 18:36 ч. - 19:01 ч. 💙18:36 ч. - 19:01 ч. Син час
13.09.23 г. Wednesday 4:34 ч. - 4:59 ч. 💙4:34 ч. - 4:59 ч. Син час
13.09.23 г. Wednesday 4:59 ч. - 6:00 ч. 💛4:59 ч. - 6:00 ч. Златен час
13.09.23 г. Wednesday 17:32 ч. - 18:34 ч. 💛17:32 ч. - 18:34 ч. Златен час
13.09.23 г. Wednesday 18:34 ч. - 18:59 ч. 💙18:34 ч. - 18:59 ч. Син час
14.09.23 г. Thursday 4:36 ч. - 5:01 ч. 💙4:36 ч. - 5:01 ч. Син час
14.09.23 г. Thursday 5:01 ч. - 6:02 ч. 💛5:01 ч. - 6:02 ч. Златен час
14.09.23 г. Thursday 17:30 ч. - 18:31 ч. 💛17:30 ч. - 18:31 ч. Златен час
14.09.23 г. Thursday 18:31 ч. - 18:56 ч. 💙18:31 ч. - 18:56 ч. Син час
15.09.23 г. Friday 4:37 ч. - 5:02 ч. 💙4:37 ч. - 5:02 ч. Син час
15.09.23 г. Friday 5:02 ч. - 6:03 ч. 💛5:02 ч. - 6:03 ч. Златен час
15.09.23 г. Friday 17:28 ч. - 18:29 ч. 💛17:28 ч. - 18:29 ч. Златен час
15.09.23 г. Friday 18:29 ч. - 18:54 ч. 💙18:29 ч. - 18:54 ч. Син час
16.09.23 г. Saturday 4:39 ч. - 5:04 ч. 💙4:39 ч. - 5:04 ч. Син час
16.09.23 г. Saturday 5:04 ч. - 6:05 ч. 💛5:04 ч. - 6:05 ч. Златен час
16.09.23 г. Saturday 17:26 ч. - 18:27 ч. 💛17:26 ч. - 18:27 ч. Златен час
16.09.23 г. Saturday 18:27 ч. - 18:52 ч. 💙18:27 ч. - 18:52 ч. Син час
17.09.23 г. Sunday 4:40 ч. - 5:05 ч. 💙4:40 ч. - 5:05 ч. Син час
17.09.23 г. Sunday 5:05 ч. - 6:06 ч. 💛5:05 ч. - 6:06 ч. Златен час
17.09.23 г. Sunday 17:24 ч. - 18:25 ч. 💛17:24 ч. - 18:25 ч. Златен час
17.09.23 г. Sunday 18:25 ч. - 18:50 ч. 💙18:25 ч. - 18:50 ч. Син час
18.09.23 г. Monday 4:42 ч. - 5:06 ч. 💙4:42 ч. - 5:06 ч. Син час
18.09.23 г. Monday 5:06 ч. - 6:07 ч. 💛5:06 ч. - 6:07 ч. Златен час
18.09.23 г. Monday 17:22 ч. - 18:23 ч. 💛17:22 ч. - 18:23 ч. Златен час
18.09.23 г. Monday 18:23 ч. - 18:47 ч. 💙18:23 ч. - 18:47 ч. Син час
19.09.23 г. Tuesday 4:43 ч. - 5:08 ч. 💙4:43 ч. - 5:08 ч. Син час
19.09.23 г. Tuesday 5:08 ч. - 6:09 ч. 💛5:08 ч. - 6:09 ч. Златен час
19.09.23 г. Tuesday 17:20 ч. - 18:21 ч. 💛17:20 ч. - 18:21 ч. Златен час
19.09.23 г. Tuesday 18:21 ч. - 18:45 ч. 💙18:21 ч. - 18:45 ч. Син час
20.09.23 г. Wednesday 4:45 ч. - 5:09 ч. 💙4:45 ч. - 5:09 ч. Син час
20.09.23 г. Wednesday 5:09 ч. - 6:10 ч. 💛5:09 ч. - 6:10 ч. Златен час
20.09.23 г. Wednesday 17:17 ч. - 18:18 ч. 💛17:17 ч. - 18:18 ч. Златен час
20.09.23 г. Wednesday 18:18 ч. - 18:43 ч. 💙18:18 ч. - 18:43 ч. Син час
21.09.23 г. Thursday 4:46 ч. - 5:11 ч. 💙4:46 ч. - 5:11 ч. Син час
21.09.23 г. Thursday 5:11 ч. - 6:12 ч. 💛5:11 ч. - 6:12 ч. Златен час
21.09.23 г. Thursday 17:15 ч. - 18:16 ч. 💛17:15 ч. - 18:16 ч. Златен час
21.09.23 г. Thursday 18:16 ч. - 18:41 ч. 💙18:16 ч. - 18:41 ч. Син час
22.09.23 г. Friday 4:48 ч. - 5:12 ч. 💙4:48 ч. - 5:12 ч. Син час
22.09.23 г. Friday 5:12 ч. - 6:13 ч. 💛5:12 ч. - 6:13 ч. Златен час
22.09.23 г. Friday 17:13 ч. - 18:14 ч. 💛17:13 ч. - 18:14 ч. Златен час
22.09.23 г. Friday 18:14 ч. - 18:39 ч. 💙18:14 ч. - 18:39 ч. Син час
23.09.23 г. Saturday 4:49 ч. - 5:14 ч. 💙4:49 ч. - 5:14 ч. Син час
23.09.23 г. Saturday 5:14 ч. - 6:15 ч. 💛5:14 ч. - 6:15 ч. Златен час
23.09.23 г. Saturday 17:11 ч. - 18:12 ч. 💛17:11 ч. - 18:12 ч. Златен час
23.09.23 г. Saturday 18:12 ч. - 18:36 ч. 💙18:12 ч. - 18:36 ч. Син час
24.09.23 г. Sunday 4:51 ч. - 5:15 ч. 💙4:51 ч. - 5:15 ч. Син час
24.09.23 г. Sunday 5:15 ч. - 6:16 ч. 💛5:15 ч. - 6:16 ч. Златен час
24.09.23 г. Sunday 17:09 ч. - 18:10 ч. 💛17:09 ч. - 18:10 ч. Златен час
24.09.23 г. Sunday 18:10 ч. - 18:34 ч. 💙18:10 ч. - 18:34 ч. Син час
25.09.23 г. Monday 4:52 ч. - 5:17 ч. 💙4:52 ч. - 5:17 ч. Син час
25.09.23 г. Monday 5:17 ч. - 6:17 ч. 💛5:17 ч. - 6:17 ч. Златен час
25.09.23 г. Monday 17:07 ч. - 18:08 ч. 💛17:07 ч. - 18:08 ч. Златен час
25.09.23 г. Monday 18:08 ч. - 18:32 ч. 💙18:08 ч. - 18:32 ч. Син час
26.09.23 г. Tuesday 4:54 ч. - 5:18 ч. 💙4:54 ч. - 5:18 ч. Син час
26.09.23 г. Tuesday 5:18 ч. - 6:19 ч. 💛5:18 ч. - 6:19 ч. Златен час
26.09.23 г. Tuesday 17:05 ч. - 18:05 ч. 💛17:05 ч. - 18:05 ч. Златен час
26.09.23 г. Tuesday 18:05 ч. - 18:30 ч. 💙18:05 ч. - 18:30 ч. Син час
27.09.23 г. Wednesday 4:55 ч. - 5:19 ч. 💙4:55 ч. - 5:19 ч. Син час
27.09.23 г. Wednesday 5:19 ч. - 6:20 ч. 💛5:19 ч. - 6:20 ч. Златен час
27.09.23 г. Wednesday 17:02 ч. - 18:03 ч. 💛17:02 ч. - 18:03 ч. Златен час
27.09.23 г. Wednesday 18:03 ч. - 18:28 ч. 💙18:03 ч. - 18:28 ч. Син час
28.09.23 г. Thursday 4:56 ч. - 5:21 ч. 💙4:56 ч. - 5:21 ч. Син час
28.09.23 г. Thursday 5:21 ч. - 6:22 ч. 💛5:21 ч. - 6:22 ч. Златен час
28.09.23 г. Thursday 17:00 ч. - 18:01 ч. 💛17:00 ч. - 18:01 ч. Златен час
28.09.23 г. Thursday 18:01 ч. - 18:26 ч. 💙18:01 ч. - 18:26 ч. Син час
29.09.23 г. Friday 4:58 ч. - 5:22 ч. 💙4:58 ч. - 5:22 ч. Син час
29.09.23 г. Friday 5:22 ч. - 6:23 ч. 💛5:22 ч. - 6:23 ч. Златен час
29.09.23 г. Friday 16:58 ч. - 17:59 ч. 💛16:58 ч. - 17:59 ч. Златен час
29.09.23 г. Friday 17:59 ч. - 18:24 ч. 💙17:59 ч. - 18:24 ч. Син час
30.09.23 г. Saturday 4:59 ч. - 5:24 ч. 💙4:59 ч. - 5:24 ч. Син час
30.09.23 г. Saturday 5:24 ч. - 6:25 ч. 💛5:24 ч. - 6:25 ч. Златен час
30.09.23 г. Saturday 16:56 ч. - 17:57 ч. 💛16:56 ч. - 17:57 ч. Златен час
30.09.23 г. Saturday 17:57 ч. - 18:21 ч. 💙17:57 ч. - 18:21 ч. Син час
1.10.23 г. Sunday 5:01 ч. - 5:25 ч. 💙5:01 ч. - 5:25 ч. Син час
1.10.23 г. Sunday 5:25 ч. - 6:26 ч. 💛5:25 ч. - 6:26 ч. Златен час
1.10.23 г. Sunday 16:54 ч. - 17:55 ч. 💛16:54 ч. - 17:55 ч. Златен час
1.10.23 г. Sunday 17:55 ч. - 18:19 ч. 💙17:55 ч. - 18:19 ч. Син час
2.10.23 г. Monday 5:02 ч. - 5:27 ч. 💙5:02 ч. - 5:27 ч. Син час
2.10.23 г. Monday 5:27 ч. - 6:28 ч. 💛5:27 ч. - 6:28 ч. Златен час
2.10.23 г. Monday 16:52 ч. - 17:53 ч. 💛16:52 ч. - 17:53 ч. Златен час
2.10.23 г. Monday 17:53 ч. - 18:17 ч. 💙17:53 ч. - 18:17 ч. Син час
3.10.23 г. Tuesday 5:04 ч. - 5:28 ч. 💙5:04 ч. - 5:28 ч. Син час
3.10.23 г. Tuesday 5:28 ч. - 6:29 ч. 💛5:28 ч. - 6:29 ч. Златен час
3.10.23 г. Tuesday 16:49 ч. - 17:51 ч. 💛16:49 ч. - 17:51 ч. Златен час
3.10.23 г. Tuesday 17:51 ч. - 18:15 ч. 💙17:51 ч. - 18:15 ч. Син час
4.10.23 г. Wednesday 5:05 ч. - 5:30 ч. 💙5:05 ч. - 5:30 ч. Син час
4.10.23 г. Wednesday 5:30 ч. - 6:31 ч. 💛5:30 ч. - 6:31 ч. Златен час
4.10.23 г. Wednesday 16:47 ч. - 17:49 ч. 💛16:47 ч. - 17:49 ч. Златен час
4.10.23 г. Wednesday 17:49 ч. - 18:13 ч. 💙17:49 ч. - 18:13 ч. Син час
5.10.23 г. Thursday 5:07 ч. - 5:31 ч. 💙5:07 ч. - 5:31 ч. Син час
5.10.23 г. Thursday 5:31 ч. - 6:32 ч. 💛5:31 ч. - 6:32 ч. Златен час
5.10.23 г. Thursday 16:45 ч. - 17:47 ч. 💛16:45 ч. - 17:47 ч. Златен час
5.10.23 г. Thursday 17:47 ч. - 18:11 ч. 💙17:47 ч. - 18:11 ч. Син час
6.10.23 г. Friday 5:08 ч. - 5:32 ч. 💙5:08 ч. - 5:32 ч. Син час
6.10.23 г. Friday 5:32 ч. - 6:34 ч. 💛5:32 ч. - 6:34 ч. Златен час
6.10.23 г. Friday 16:43 ч. - 17:45 ч. 💛16:43 ч. - 17:45 ч. Златен час
6.10.23 г. Friday 17:45 ч. - 18:09 ч. 💙17:45 ч. - 18:09 ч. Син час
7.10.23 г. Saturday 5:10 ч. - 5:34 ч. 💙5:10 ч. - 5:34 ч. Син час
7.10.23 г. Saturday 5:34 ч. - 6:36 ч. 💛5:34 ч. - 6:36 ч. Златен час
7.10.23 г. Saturday 16:41 ч. - 17:43 ч. 💛16:41 ч. - 17:43 ч. Златен час
7.10.23 г. Saturday 17:43 ч. - 18:07 ч. 💙17:43 ч. - 18:07 ч. Син час
8.10.23 г. Sunday 5:11 ч. - 5:35 ч. 💙5:11 ч. - 5:35 ч. Син час
8.10.23 г. Sunday 5:35 ч. - 6:37 ч. 💛5:35 ч. - 6:37 ч. Златен час
8.10.23 г. Sunday 16:39 ч. - 17:40 ч. 💛16:39 ч. - 17:40 ч. Златен час
8.10.23 г. Sunday 17:40 ч. - 18:05 ч. 💙17:40 ч. - 18:05 ч. Син час
9.10.23 г. Monday 5:13 ч. - 5:37 ч. 💙5:13 ч. - 5:37 ч. Син час
9.10.23 г. Monday 5:37 ч. - 6:39 ч. 💛5:37 ч. - 6:39 ч. Златен час
9.10.23 г. Monday 16:37 ч. - 17:38 ч. 💛16:37 ч. - 17:38 ч. Златен час
9.10.23 г. Monday 17:38 ч. - 18:03 ч. 💙17:38 ч. - 18:03 ч. Син час
10.10.23 г. Tuesday 5:14 ч. - 5:38 ч. 💙5:14 ч. - 5:38 ч. Син час
10.10.23 г. Tuesday 5:38 ч. - 6:40 ч. 💛5:38 ч. - 6:40 ч. Златен час
10.10.23 г. Tuesday 16:35 ч. - 17:36 ч. 💛16:35 ч. - 17:36 ч. Златен час
10.10.23 г. Tuesday 17:36 ч. - 18:01 ч. 💙17:36 ч. - 18:01 ч. Син час
11.10.23 г. Wednesday 5:15 ч. - 5:40 ч. 💙5:15 ч. - 5:40 ч. Син час
11.10.23 г. Wednesday 5:40 ч. - 6:42 ч. 💛5:40 ч. - 6:42 ч. Златен час
11.10.23 г. Wednesday 16:32 ч. - 17:34 ч. 💛16:32 ч. - 17:34 ч. Златен час
11.10.23 г. Wednesday 17:34 ч. - 17:59 ч. 💙17:34 ч. - 17:59 ч. Син час
12.10.23 г. Thursday 5:17 ч. - 5:41 ч. 💙5:17 ч. - 5:41 ч. Син час
12.10.23 г. Thursday 5:41 ч. - 6:43 ч. 💛5:41 ч. - 6:43 ч. Златен час
12.10.23 г. Thursday 16:30 ч. - 17:32 ч. 💛16:30 ч. - 17:32 ч. Златен час
12.10.23 г. Thursday 17:32 ч. - 17:57 ч. 💙17:32 ч. - 17:57 ч. Син час
13.10.23 г. Friday 5:18 ч. - 5:43 ч. 💙5:18 ч. - 5:43 ч. Син час
13.10.23 г. Friday 5:43 ч. - 6:45 ч. 💛5:43 ч. - 6:45 ч. Златен час
13.10.23 г. Friday 16:28 ч. - 17:31 ч. 💛16:28 ч. - 17:31 ч. Златен час
13.10.23 г. Friday 17:31 ч. - 17:55 ч. 💙17:31 ч. - 17:55 ч. Син час
14.10.23 г. Saturday 5:20 ч. - 5:44 ч. 💙5:20 ч. - 5:44 ч. Син час
14.10.23 г. Saturday 5:44 ч. - 6:47 ч. 💛5:44 ч. - 6:47 ч. Златен час
14.10.23 г. Saturday 16:26 ч. - 17:29 ч. 💛16:26 ч. - 17:29 ч. Златен час
14.10.23 г. Saturday 17:29 ч. - 17:53 ч. 💙17:29 ч. - 17:53 ч. Син час
15.10.23 г. Sunday 5:21 ч. - 5:46 ч. 💙5:21 ч. - 5:46 ч. Син час
15.10.23 г. Sunday 5:46 ч. - 6:48 ч. 💛5:46 ч. - 6:48 ч. Златен час
15.10.23 г. Sunday 16:24 ч. - 17:27 ч. 💛16:24 ч. - 17:27 ч. Златен час
15.10.23 г. Sunday 17:27 ч. - 17:51 ч. 💙17:27 ч. - 17:51 ч. Син час
16.10.23 г. Monday 5:23 ч. - 5:47 ч. 💙5:23 ч. - 5:47 ч. Син час
16.10.23 г. Monday 5:47 ч. - 6:50 ч. 💛5:47 ч. - 6:50 ч. Златен час
16.10.23 г. Monday 16:22 ч. - 17:25 ч. 💛16:22 ч. - 17:25 ч. Златен час
16.10.23 г. Monday 17:25 ч. - 17:49 ч. 💙17:25 ч. - 17:49 ч. Син час
17.10.23 г. Tuesday 5:24 ч. - 5:49 ч. 💙5:24 ч. - 5:49 ч. Син час
17.10.23 г. Tuesday 5:49 ч. - 6:52 ч. 💛5:49 ч. - 6:52 ч. Златен час
17.10.23 г. Tuesday 16:20 ч. - 17:23 ч. 💛16:20 ч. - 17:23 ч. Златен час
17.10.23 г. Tuesday 17:23 ч. - 17:47 ч. 💙17:23 ч. - 17:47 ч. Син час
18.10.23 г. Wednesday 5:26 ч. - 5:50 ч. 💙5:26 ч. - 5:50 ч. Син час
18.10.23 г. Wednesday 5:50 ч. - 6:53 ч. 💛5:50 ч. - 6:53 ч. Златен час
18.10.23 г. Wednesday 16:18 ч. - 17:21 ч. 💛16:18 ч. - 17:21 ч. Златен час
18.10.23 г. Wednesday 17:21 ч. - 17:45 ч. 💙17:21 ч. - 17:45 ч. Син час
19.10.23 г. Thursday 5:27 ч. - 5:52 ч. 💙5:27 ч. - 5:52 ч. Син час
19.10.23 г. Thursday 5:52 ч. - 6:55 ч. 💛5:52 ч. - 6:55 ч. Златен час
19.10.23 г. Thursday 16:16 ч. - 17:19 ч. 💛16:16 ч. - 17:19 ч. Златен час
19.10.23 г. Thursday 17:19 ч. - 17:44 ч. 💙17:19 ч. - 17:44 ч. Син час
20.10.23 г. Friday 5:29 ч. - 5:53 ч. 💙5:29 ч. - 5:53 ч. Син час
20.10.23 г. Friday 5:53 ч. - 6:57 ч. 💛5:53 ч. - 6:57 ч. Златен час
20.10.23 г. Friday 16:14 ч. - 17:17 ч. 💛16:14 ч. - 17:17 ч. Златен час
20.10.23 г. Friday 17:17 ч. - 17:42 ч. 💙17:17 ч. - 17:42 ч. Син час
21.10.23 г. Saturday 5:30 ч. - 5:55 ч. 💙5:30 ч. - 5:55 ч. Син час
21.10.23 г. Saturday 5:55 ч. - 6:58 ч. 💛5:55 ч. - 6:58 ч. Златен час
21.10.23 г. Saturday 16:12 ч. - 17:15 ч. 💛16:12 ч. - 17:15 ч. Златен час
21.10.23 г. Saturday 17:15 ч. - 17:40 ч. 💙17:15 ч. - 17:40 ч. Син час
22.10.23 г. Sunday 5:31 ч. - 5:56 ч. 💙5:31 ч. - 5:56 ч. Син час
22.10.23 г. Sunday 5:56 ч. - 7:00 ч. 💛5:56 ч. - 7:00 ч. Златен час
22.10.23 г. Sunday 16:10 ч. - 17:14 ч. 💛16:10 ч. - 17:14 ч. Златен час
22.10.23 г. Sunday 17:14 ч. - 17:38 ч. 💙17:14 ч. - 17:38 ч. Син час
23.10.23 г. Monday 5:33 ч. - 5:58 ч. 💙5:33 ч. - 5:58 ч. Син час
23.10.23 г. Monday 5:58 ч. - 7:02 ч. 💛5:58 ч. - 7:02 ч. Златен час
23.10.23 г. Monday 16:08 ч. - 17:12 ч. 💛16:08 ч. - 17:12 ч. Златен час
23.10.23 г. Monday 17:12 ч. - 17:36 ч. 💙17:12 ч. - 17:36 ч. Син час
24.10.23 г. Tuesday 5:34 ч. - 5:59 ч. 💙5:34 ч. - 5:59 ч. Син час
24.10.23 г. Tuesday 5:59 ч. - 7:03 ч. 💛5:59 ч. - 7:03 ч. Златен час
24.10.23 г. Tuesday 16:06 ч. - 17:10 ч. 💛16:06 ч. - 17:10 ч. Златен час
24.10.23 г. Tuesday 17:10 ч. - 17:35 ч. 💙17:10 ч. - 17:35 ч. Син час
25.10.23 г. Wednesday 5:36 ч. - 6:01 ч. 💙5:36 ч. - 6:01 ч. Син час
25.10.23 г. Wednesday 6:01 ч. - 7:05 ч. 💛6:01 ч. - 7:05 ч. Златен час
25.10.23 г. Wednesday 16:04 ч. - 17:08 ч. 💛16:04 ч. - 17:08 ч. Златен час
25.10.23 г. Wednesday 17:08 ч. - 17:33 ч. 💙17:08 ч. - 17:33 ч. Син час
26.10.23 г. Thursday 5:37 ч. - 6:02 ч. 💙5:37 ч. - 6:02 ч. Син час
26.10.23 г. Thursday 6:02 ч. - 7:07 ч. 💛6:02 ч. - 7:07 ч. Златен час
26.10.23 г. Thursday 16:02 ч. - 17:07 ч. 💛16:02 ч. - 17:07 ч. Златен час
26.10.23 г. Thursday 17:07 ч. - 17:31 ч. 💙17:07 ч. - 17:31 ч. Син час