Златен час

Показва местни сини и златни часове, оптимални часове за фотография на открито. Добавете „Златен час“ към вашия календар.
Дата Ден на седмицата Време Събитие
3.06.22 г. Friday 5:14 ч. - 5:45 ч. 💙5:14 ч. - 5:45 ч. Син час
3.06.22 г. Friday 5:45 ч. - 6:19 ч. 💛5:45 ч. - 6:19 ч. Златен час
3.06.22 г. Friday 19:56 ч. - 20:31 ч. 💛19:56 ч. - 20:31 ч. Златен час
3.06.22 г. Friday 20:31 ч. - 21:01 ч. 💙20:31 ч. - 21:01 ч. Син час
4.06.22 г. Saturday 5:14 ч. - 5:44 ч. 💙5:14 ч. - 5:44 ч. Син час
4.06.22 г. Saturday 5:44 ч. - 6:19 ч. 💛5:44 ч. - 6:19 ч. Златен час
4.06.22 г. Saturday 19:56 ч. - 20:31 ч. 💛19:56 ч. - 20:31 ч. Златен час
4.06.22 г. Saturday 20:31 ч. - 21:02 ч. 💙20:31 ч. - 21:02 ч. Син час
5.06.22 г. Sunday 5:13 ч. - 5:44 ч. 💙5:13 ч. - 5:44 ч. Син час
5.06.22 г. Sunday 5:44 ч. - 6:19 ч. 💛5:44 ч. - 6:19 ч. Златен час
5.06.22 г. Sunday 19:57 ч. - 20:32 ч. 💛19:57 ч. - 20:32 ч. Златен час
5.06.22 г. Sunday 20:32 ч. - 21:03 ч. 💙20:32 ч. - 21:03 ч. Син час
6.06.22 г. Monday 5:13 ч. - 5:44 ч. 💙5:13 ч. - 5:44 ч. Син час
6.06.22 г. Monday 5:44 ч. - 6:19 ч. 💛5:44 ч. - 6:19 ч. Златен час
6.06.22 г. Monday 19:58 ч. - 20:33 ч. 💛19:58 ч. - 20:33 ч. Златен час
6.06.22 г. Monday 20:33 ч. - 21:03 ч. 💙20:33 ч. - 21:03 ч. Син час
7.06.22 г. Tuesday 5:13 ч. - 5:44 ч. 💙5:13 ч. - 5:44 ч. Син час
7.06.22 г. Tuesday 5:44 ч. - 6:19 ч. 💛5:44 ч. - 6:19 ч. Златен час
7.06.22 г. Tuesday 19:58 ч. - 20:33 ч. 💛19:58 ч. - 20:33 ч. Златен час
7.06.22 г. Tuesday 20:33 ч. - 21:04 ч. 💙20:33 ч. - 21:04 ч. Син час
8.06.22 г. Wednesday 5:13 ч. - 5:43 ч. 💙5:13 ч. - 5:43 ч. Син час
8.06.22 г. Wednesday 5:43 ч. - 6:18 ч. 💛5:43 ч. - 6:18 ч. Златен час
8.06.22 г. Wednesday 19:59 ч. - 20:34 ч. 💛19:59 ч. - 20:34 ч. Златен час
8.06.22 г. Wednesday 20:34 ч. - 21:05 ч. 💙20:34 ч. - 21:05 ч. Син час
9.06.22 г. Thursday 5:12 ч. - 5:43 ч. 💙5:12 ч. - 5:43 ч. Син час
9.06.22 г. Thursday 5:43 ч. - 6:18 ч. 💛5:43 ч. - 6:18 ч. Златен час
9.06.22 г. Thursday 19:59 ч. - 20:34 ч. 💛19:59 ч. - 20:34 ч. Златен час
9.06.22 г. Thursday 20:34 ч. - 21:05 ч. 💙20:34 ч. - 21:05 ч. Син час
10.06.22 г. Friday 5:12 ч. - 5:43 ч. 💙5:12 ч. - 5:43 ч. Син час
10.06.22 г. Friday 5:43 ч. - 6:18 ч. 💛5:43 ч. - 6:18 ч. Златен час
10.06.22 г. Friday 20:00 ч. - 20:35 ч. 💛20:00 ч. - 20:35 ч. Златен час
10.06.22 г. Friday 20:35 ч. - 21:06 ч. 💙20:35 ч. - 21:06 ч. Син час
11.06.22 г. Saturday 5:12 ч. - 5:43 ч. 💙5:12 ч. - 5:43 ч. Син час
11.06.22 г. Saturday 5:43 ч. - 6:18 ч. 💛5:43 ч. - 6:18 ч. Златен час
11.06.22 г. Saturday 20:00 ч. - 20:35 ч. 💛20:00 ч. - 20:35 ч. Златен час
11.06.22 г. Saturday 20:35 ч. - 21:06 ч. 💙20:35 ч. - 21:06 ч. Син час
12.06.22 г. Sunday 5:12 ч. - 5:43 ч. 💙5:12 ч. - 5:43 ч. Син час
12.06.22 г. Sunday 5:43 ч. - 6:18 ч. 💛5:43 ч. - 6:18 ч. Златен час
12.06.22 г. Sunday 20:01 ч. - 20:36 ч. 💛20:01 ч. - 20:36 ч. Златен час
12.06.22 г. Sunday 20:36 ч. - 21:07 ч. 💙20:36 ч. - 21:07 ч. Син час
13.06.22 г. Monday 5:12 ч. - 5:43 ч. 💙5:12 ч. - 5:43 ч. Син час
13.06.22 г. Monday 5:43 ч. - 6:18 ч. 💛5:43 ч. - 6:18 ч. Златен час
13.06.22 г. Monday 20:01 ч. - 20:36 ч. 💛20:01 ч. - 20:36 ч. Златен час
13.06.22 г. Monday 20:36 ч. - 21:07 ч. 💙20:36 ч. - 21:07 ч. Син час
14.06.22 г. Tuesday 5:12 ч. - 5:43 ч. 💙5:12 ч. - 5:43 ч. Син час
14.06.22 г. Tuesday 5:43 ч. - 6:18 ч. 💛5:43 ч. - 6:18 ч. Златен час
14.06.22 г. Tuesday 20:01 ч. - 20:37 ч. 💛20:01 ч. - 20:37 ч. Златен час
14.06.22 г. Tuesday 20:37 ч. - 21:08 ч. 💙20:37 ч. - 21:08 ч. Син час
15.06.22 г. Wednesday 5:12 ч. - 5:43 ч. 💙5:12 ч. - 5:43 ч. Син час
15.06.22 г. Wednesday 5:43 ч. - 6:18 ч. 💛5:43 ч. - 6:18 ч. Златен час
15.06.22 г. Wednesday 20:02 ч. - 20:37 ч. 💛20:02 ч. - 20:37 ч. Златен час
15.06.22 г. Wednesday 20:37 ч. - 21:08 ч. 💙20:37 ч. - 21:08 ч. Син час
16.06.22 г. Thursday 5:12 ч. - 5:43 ч. 💙5:12 ч. - 5:43 ч. Син час
16.06.22 г. Thursday 5:43 ч. - 6:18 ч. 💛5:43 ч. - 6:18 ч. Златен час
16.06.22 г. Thursday 20:02 ч. - 20:37 ч. 💛20:02 ч. - 20:37 ч. Златен час
16.06.22 г. Thursday 20:37 ч. - 21:08 ч. 💙20:37 ч. - 21:08 ч. Син час
17.06.22 г. Friday 5:12 ч. - 5:43 ч. 💙5:12 ч. - 5:43 ч. Син час
17.06.22 г. Friday 5:43 ч. - 6:18 ч. 💛5:43 ч. - 6:18 ч. Златен час
17.06.22 г. Friday 20:02 ч. - 20:38 ч. 💛20:02 ч. - 20:38 ч. Златен час
17.06.22 г. Friday 20:38 ч. - 21:09 ч. 💙20:38 ч. - 21:09 ч. Син час
18.06.22 г. Saturday 5:12 ч. - 5:43 ч. 💙5:12 ч. - 5:43 ч. Син час
18.06.22 г. Saturday 5:43 ч. - 6:19 ч. 💛5:43 ч. - 6:19 ч. Златен час
18.06.22 г. Saturday 20:03 ч. - 20:38 ч. 💛20:03 ч. - 20:38 ч. Златен час
18.06.22 г. Saturday 20:38 ч. - 21:09 ч. 💙20:38 ч. - 21:09 ч. Син час
19.06.22 г. Sunday 5:12 ч. - 5:43 ч. 💙5:12 ч. - 5:43 ч. Син час
19.06.22 г. Sunday 5:43 ч. - 6:19 ч. 💛5:43 ч. - 6:19 ч. Златен час
19.06.22 г. Sunday 20:03 ч. - 20:38 ч. 💛20:03 ч. - 20:38 ч. Златен час
19.06.22 г. Sunday 20:38 ч. - 21:09 ч. 💙20:38 ч. - 21:09 ч. Син час
20.06.22 г. Monday 5:13 ч. - 5:44 ч. 💙5:13 ч. - 5:44 ч. Син час
20.06.22 г. Monday 5:44 ч. - 6:19 ч. 💛5:44 ч. - 6:19 ч. Златен час
20.06.22 г. Monday 20:03 ч. - 20:39 ч. 💛20:03 ч. - 20:39 ч. Златен час
20.06.22 г. Monday 20:39 ч. - 21:10 ч. 💙20:39 ч. - 21:10 ч. Син час
21.06.22 г. Tuesday 5:13 ч. - 5:44 ч. 💙5:13 ч. - 5:44 ч. Син час
21.06.22 г. Tuesday 5:44 ч. - 6:19 ч. 💛5:44 ч. - 6:19 ч. Златен час
21.06.22 г. Tuesday 20:03 ч. - 20:39 ч. 💛20:03 ч. - 20:39 ч. Златен час
21.06.22 г. Tuesday 20:39 ч. - 21:10 ч. 💙20:39 ч. - 21:10 ч. Син час
22.06.22 г. Wednesday 5:13 ч. - 5:44 ч. 💙5:13 ч. - 5:44 ч. Син час
22.06.22 г. Wednesday 5:44 ч. - 6:19 ч. 💛5:44 ч. - 6:19 ч. Златен час
22.06.22 г. Wednesday 20:04 ч. - 20:39 ч. 💛20:04 ч. - 20:39 ч. Златен час
22.06.22 г. Wednesday 20:39 ч. - 21:10 ч. 💙20:39 ч. - 21:10 ч. Син час
23.06.22 г. Thursday 5:13 ч. - 5:44 ч. 💙5:13 ч. - 5:44 ч. Син час
23.06.22 г. Thursday 5:44 ч. - 6:20 ч. 💛5:44 ч. - 6:20 ч. Златен час
23.06.22 г. Thursday 20:04 ч. - 20:39 ч. 💛20:04 ч. - 20:39 ч. Златен час
23.06.22 г. Thursday 20:39 ч. - 21:10 ч. 💙20:39 ч. - 21:10 ч. Син час
24.06.22 г. Friday 5:14 ч. - 5:45 ч. 💙5:14 ч. - 5:45 ч. Син час
24.06.22 г. Friday 5:45 ч. - 6:20 ч. 💛5:45 ч. - 6:20 ч. Златен час
24.06.22 г. Friday 20:04 ч. - 20:39 ч. 💛20:04 ч. - 20:39 ч. Златен час
24.06.22 г. Friday 20:39 ч. - 21:10 ч. 💙20:39 ч. - 21:10 ч. Син час
25.06.22 г. Saturday 5:14 ч. - 5:45 ч. 💙5:14 ч. - 5:45 ч. Син час
25.06.22 г. Saturday 5:45 ч. - 6:20 ч. 💛5:45 ч. - 6:20 ч. Златен час
25.06.22 г. Saturday 20:04 ч. - 20:39 ч. 💛20:04 ч. - 20:39 ч. Златен час
25.06.22 г. Saturday 20:39 ч. - 21:10 ч. 💙20:39 ч. - 21:10 ч. Син час
26.06.22 г. Sunday 5:14 ч. - 5:45 ч. 💙5:14 ч. - 5:45 ч. Син час
26.06.22 г. Sunday 5:45 ч. - 6:21 ч. 💛5:45 ч. - 6:21 ч. Златен час
26.06.22 г. Sunday 20:04 ч. - 20:39 ч. 💛20:04 ч. - 20:39 ч. Златен час
26.06.22 г. Sunday 20:39 ч. - 21:10 ч. 💙20:39 ч. - 21:10 ч. Син час
27.06.22 г. Monday 5:15 ч. - 5:46 ч. 💙5:15 ч. - 5:46 ч. Син час
27.06.22 г. Monday 5:46 ч. - 6:21 ч. 💛5:46 ч. - 6:21 ч. Златен час
27.06.22 г. Monday 20:04 ч. - 20:39 ч. 💛20:04 ч. - 20:39 ч. Златен час
27.06.22 г. Monday 20:39 ч. - 21:11 ч. 💙20:39 ч. - 21:11 ч. Син час
28.06.22 г. Tuesday 5:15 ч. - 5:46 ч. 💙5:15 ч. - 5:46 ч. Син час
28.06.22 г. Tuesday 5:46 ч. - 6:21 ч. 💛5:46 ч. - 6:21 ч. Златен час
28.06.22 г. Tuesday 20:04 ч. - 20:39 ч. 💛20:04 ч. - 20:39 ч. Златен час
28.06.22 г. Tuesday 20:39 ч. - 21:10 ч. 💙20:39 ч. - 21:10 ч. Син час
29.06.22 г. Wednesday 5:16 ч. - 5:47 ч. 💙5:16 ч. - 5:47 ч. Син час
29.06.22 г. Wednesday 5:47 ч. - 6:22 ч. 💛5:47 ч. - 6:22 ч. Златен час
29.06.22 г. Wednesday 20:04 ч. - 20:39 ч. 💛20:04 ч. - 20:39 ч. Златен час
29.06.22 г. Wednesday 20:39 ч. - 21:10 ч. 💙20:39 ч. - 21:10 ч. Син час
30.06.22 г. Thursday 5:16 ч. - 5:47 ч. 💙5:16 ч. - 5:47 ч. Син час
30.06.22 г. Thursday 5:47 ч. - 6:22 ч. 💛5:47 ч. - 6:22 ч. Златен час
30.06.22 г. Thursday 20:04 ч. - 20:39 ч. 💛20:04 ч. - 20:39 ч. Златен час
30.06.22 г. Thursday 20:39 ч. - 21:10 ч. 💙20:39 ч. - 21:10 ч. Син час
1.07.22 г. Friday 5:17 ч. - 5:47 ч. 💙5:17 ч. - 5:47 ч. Син час
1.07.22 г. Friday 5:47 ч. - 6:23 ч. 💛5:47 ч. - 6:23 ч. Златен час
1.07.22 г. Friday 20:04 ч. - 20:39 ч. 💛20:04 ч. - 20:39 ч. Златен час
1.07.22 г. Friday 20:39 ч. - 21:10 ч. 💙20:39 ч. - 21:10 ч. Син час
2.07.22 г. Saturday 5:17 ч. - 5:48 ч. 💙5:17 ч. - 5:48 ч. Син час
2.07.22 г. Saturday 5:48 ч. - 6:23 ч. 💛5:48 ч. - 6:23 ч. Златен час
2.07.22 г. Saturday 20:04 ч. - 20:39 ч. 💛20:04 ч. - 20:39 ч. Златен час
2.07.22 г. Saturday 20:39 ч. - 21:10 ч. 💙20:39 ч. - 21:10 ч. Син час
3.07.22 г. Sunday 5:18 ч. - 5:49 ч. 💙5:18 ч. - 5:49 ч. Син час
3.07.22 г. Sunday 5:49 ч. - 6:24 ч. 💛5:49 ч. - 6:24 ч. Златен час
3.07.22 г. Sunday 20:04 ч. - 20:39 ч. 💛20:04 ч. - 20:39 ч. Златен час
3.07.22 г. Sunday 20:39 ч. - 21:10 ч. 💙20:39 ч. - 21:10 ч. Син час
4.07.22 г. Monday 5:18 ч. - 5:49 ч. 💙5:18 ч. - 5:49 ч. Син час
4.07.22 г. Monday 5:49 ч. - 6:24 ч. 💛5:49 ч. - 6:24 ч. Златен час
4.07.22 г. Monday 20:04 ч. - 20:39 ч. 💛20:04 ч. - 20:39 ч. Златен час
4.07.22 г. Monday 20:39 ч. - 21:10 ч. 💙20:39 ч. - 21:10 ч. Син час
5.07.22 г. Tuesday 5:19 ч. - 5:50 ч. 💙5:19 ч. - 5:50 ч. Син час
5.07.22 г. Tuesday 5:50 ч. - 6:25 ч. 💛5:50 ч. - 6:25 ч. Златен час
5.07.22 г. Tuesday 20:04 ч. - 20:39 ч. 💛20:04 ч. - 20:39 ч. Златен час
5.07.22 г. Tuesday 20:39 ч. - 21:09 ч. 💙20:39 ч. - 21:09 ч. Син час
6.07.22 г. Wednesday 5:19 ч. - 5:50 ч. 💙5:19 ч. - 5:50 ч. Син час
6.07.22 г. Wednesday 5:50 ч. - 6:25 ч. 💛5:50 ч. - 6:25 ч. Златен час
6.07.22 г. Wednesday 20:03 ч. - 20:38 ч. 💛20:03 ч. - 20:38 ч. Златен час
6.07.22 г. Wednesday 20:38 ч. - 21:09 ч. 💙20:38 ч. - 21:09 ч. Син час
7.07.22 г. Thursday 5:20 ч. - 5:51 ч. 💙5:20 ч. - 5:51 ч. Син час
7.07.22 г. Thursday 5:51 ч. - 6:26 ч. 💛5:51 ч. - 6:26 ч. Златен час
7.07.22 г. Thursday 20:03 ч. - 20:38 ч. 💛20:03 ч. - 20:38 ч. Златен час
7.07.22 г. Thursday 20:38 ч. - 21:09 ч. 💙20:38 ч. - 21:09 ч. Син час
8.07.22 г. Friday 5:21 ч. - 5:51 ч. 💙5:21 ч. - 5:51 ч. Син час
8.07.22 г. Friday 5:51 ч. - 6:26 ч. 💛5:51 ч. - 6:26 ч. Златен час
8.07.22 г. Friday 20:03 ч. - 20:38 ч. 💛20:03 ч. - 20:38 ч. Златен час
8.07.22 г. Friday 20:38 ч. - 21:08 ч. 💙20:38 ч. - 21:08 ч. Син час
9.07.22 г. Saturday 5:22 ч. - 5:52 ч. 💙5:22 ч. - 5:52 ч. Син час
9.07.22 г. Saturday 5:52 ч. - 6:27 ч. 💛5:52 ч. - 6:27 ч. Златен час
9.07.22 г. Saturday 20:03 ч. - 20:37 ч. 💛20:03 ч. - 20:37 ч. Златен час
9.07.22 г. Saturday 20:37 ч. - 21:08 ч. 💙20:37 ч. - 21:08 ч. Син час
10.07.22 г. Sunday 5:22 ч. - 5:53 ч. 💙5:22 ч. - 5:53 ч. Син час
10.07.22 г. Sunday 5:53 ч. - 6:27 ч. 💛5:53 ч. - 6:27 ч. Златен час
10.07.22 г. Sunday 20:02 ч. - 20:37 ч. 💛20:02 ч. - 20:37 ч. Златен час
10.07.22 г. Sunday 20:37 ч. - 21:08 ч. 💙20:37 ч. - 21:08 ч. Син час
11.07.22 г. Monday 5:23 ч. - 5:53 ч. 💙5:23 ч. - 5:53 ч. Син час
11.07.22 г. Monday 5:53 ч. - 6:28 ч. 💛5:53 ч. - 6:28 ч. Златен час
11.07.22 г. Monday 20:02 ч. - 20:37 ч. 💛20:02 ч. - 20:37 ч. Златен час
11.07.22 г. Monday 20:37 ч. - 21:07 ч. 💙20:37 ч. - 21:07 ч. Син час
12.07.22 г. Tuesday 5:24 ч. - 5:54 ч. 💙5:24 ч. - 5:54 ч. Син час
12.07.22 г. Tuesday 5:54 ч. - 6:29 ч. 💛5:54 ч. - 6:29 ч. Златен час
12.07.22 г. Tuesday 20:02 ч. - 20:36 ч. 💛20:02 ч. - 20:36 ч. Златен час
12.07.22 г. Tuesday 20:36 ч. - 21:07 ч. 💙20:36 ч. - 21:07 ч. Син час
13.07.22 г. Wednesday 5:24 ч. - 5:55 ч. 💙5:24 ч. - 5:55 ч. Син час
13.07.22 г. Wednesday 5:55 ч. - 6:29 ч. 💛5:55 ч. - 6:29 ч. Златен час
13.07.22 г. Wednesday 20:01 ч. - 20:36 ч. 💛20:01 ч. - 20:36 ч. Златен час
13.07.22 г. Wednesday 20:36 ч. - 21:06 ч. 💙20:36 ч. - 21:06 ч. Син час
14.07.22 г. Thursday 5:25 ч. - 5:55 ч. 💙5:25 ч. - 5:55 ч. Син час
14.07.22 г. Thursday 5:55 ч. - 6:30 ч. 💛5:55 ч. - 6:30 ч. Златен час
14.07.22 г. Thursday 20:01 ч. - 20:35 ч. 💛20:01 ч. - 20:35 ч. Златен час
14.07.22 г. Thursday 20:35 ч. - 21:05 ч. 💙20:35 ч. - 21:05 ч. Син час
15.07.22 г. Friday 5:26 ч. - 5:56 ч. 💙5:26 ч. - 5:56 ч. Син час
15.07.22 г. Friday 5:56 ч. - 6:31 ч. 💛5:56 ч. - 6:31 ч. Златен час
15.07.22 г. Friday 20:00 ч. - 20:35 ч. 💛20:00 ч. - 20:35 ч. Златен час
15.07.22 г. Friday 20:35 ч. - 21:05 ч. 💙20:35 ч. - 21:05 ч. Син час
16.07.22 г. Saturday 5:27 ч. - 5:57 ч. 💙5:27 ч. - 5:57 ч. Син час
16.07.22 г. Saturday 5:57 ч. - 6:31 ч. 💛5:57 ч. - 6:31 ч. Златен час
16.07.22 г. Saturday 20:00 ч. - 20:34 ч. 💛20:00 ч. - 20:34 ч. Златен час
16.07.22 г. Saturday 20:34 ч. - 21:04 ч. 💙20:34 ч. - 21:04 ч. Син час
17.07.22 г. Sunday 5:28 ч. - 5:58 ч. 💙5:28 ч. - 5:58 ч. Син час
17.07.22 г. Sunday 5:58 ч. - 6:32 ч. 💛5:58 ч. - 6:32 ч. Златен час
17.07.22 г. Sunday 19:59 ч. - 20:34 ч. 💛19:59 ч. - 20:34 ч. Златен час
17.07.22 г. Sunday 20:34 ч. - 21:04 ч. 💙20:34 ч. - 21:04 ч. Син час
18.07.22 г. Monday 5:29 ч. - 5:59 ч. 💙5:29 ч. - 5:59 ч. Син час
18.07.22 г. Monday 5:59 ч. - 6:33 ч. 💛5:59 ч. - 6:33 ч. Златен час
18.07.22 г. Monday 19:59 ч. - 20:33 ч. 💛19:59 ч. - 20:33 ч. Златен час
18.07.22 г. Monday 20:33 ч. - 21:03 ч. 💙20:33 ч. - 21:03 ч. Син час
19.07.22 г. Tuesday 5:29 ч. - 5:59 ч. 💙5:29 ч. - 5:59 ч. Син час
19.07.22 г. Tuesday 5:59 ч. - 6:33 ч. 💛5:59 ч. - 6:33 ч. Златен час
19.07.22 г. Tuesday 19:58 ч. - 20:32 ч. 💛19:58 ч. - 20:32 ч. Златен час
19.07.22 г. Tuesday 20:32 ч. - 21:02 ч. 💙20:32 ч. - 21:02 ч. Син час
20.07.22 г. Wednesday 5:30 ч. - 6:00 ч. 💙5:30 ч. - 6:00 ч. Син час
20.07.22 г. Wednesday 6:00 ч. - 6:34 ч. 💛6:00 ч. - 6:34 ч. Златен час
20.07.22 г. Wednesday 19:58 ч. - 20:32 ч. 💛19:58 ч. - 20:32 ч. Златен час
20.07.22 г. Wednesday 20:32 ч. - 21:01 ч. 💙20:32 ч. - 21:01 ч. Син час
21.07.22 г. Thursday 5:31 ч. - 6:01 ч. 💙5:31 ч. - 6:01 ч. Син час
21.07.22 г. Thursday 6:01 ч. - 6:35 ч. 💛6:01 ч. - 6:35 ч. Златен час
21.07.22 г. Thursday 19:57 ч. - 20:31 ч. 💛19:57 ч. - 20:31 ч. Златен час
21.07.22 г. Thursday 20:31 ч. - 21:01 ч. 💙20:31 ч. - 21:01 ч. Син час
22.07.22 г. Friday 5:32 ч. - 6:02 ч. 💙5:32 ч. - 6:02 ч. Син час
22.07.22 г. Friday 6:02 ч. - 6:36 ч. 💛6:02 ч. - 6:36 ч. Златен час
22.07.22 г. Friday 19:56 ч. - 20:30 ч. 💛19:56 ч. - 20:30 ч. Златен час
22.07.22 г. Friday 20:30 ч. - 21:00 ч. 💙20:30 ч. - 21:00 ч. Син час
23.07.22 г. Saturday 5:33 ч. - 6:03 ч. 💙5:33 ч. - 6:03 ч. Син час
23.07.22 г. Saturday 6:03 ч. - 6:36 ч. 💛6:03 ч. - 6:36 ч. Златен час
23.07.22 г. Saturday 19:56 ч. - 20:29 ч. 💛19:56 ч. - 20:29 ч. Златен час
23.07.22 г. Saturday 20:29 ч. - 20:59 ч. 💙20:29 ч. - 20:59 ч. Син час
24.07.22 г. Sunday 5:34 ч. - 6:03 ч. 💙5:34 ч. - 6:03 ч. Син час
24.07.22 г. Sunday 6:03 ч. - 6:37 ч. 💛6:03 ч. - 6:37 ч. Златен час
24.07.22 г. Sunday 19:55 ч. - 20:29 ч. 💛19:55 ч. - 20:29 ч. Златен час
24.07.22 г. Sunday 20:29 ч. - 20:58 ч. 💙20:29 ч. - 20:58 ч. Син час
25.07.22 г. Monday 5:35 ч. - 6:04 ч. 💙5:35 ч. - 6:04 ч. Син час
25.07.22 г. Monday 6:04 ч. - 6:38 ч. 💛6:04 ч. - 6:38 ч. Златен час
25.07.22 г. Monday 19:54 ч. - 20:28 ч. 💛19:54 ч. - 20:28 ч. Златен час
25.07.22 г. Monday 20:28 ч. - 20:57 ч. 💙20:28 ч. - 20:57 ч. Син час
26.07.22 г. Tuesday 5:36 ч. - 6:05 ч. 💙5:36 ч. - 6:05 ч. Син час
26.07.22 г. Tuesday 6:05 ч. - 6:39 ч. 💛6:05 ч. - 6:39 ч. Златен час
26.07.22 г. Tuesday 19:53 ч. - 20:27 ч. 💛19:53 ч. - 20:27 ч. Златен час
26.07.22 г. Tuesday 20:27 ч. - 20:56 ч. 💙20:27 ч. - 20:56 ч. Син час
27.07.22 г. Wednesday 5:37 ч. - 6:06 ч. 💙5:37 ч. - 6:06 ч. Син час
27.07.22 г. Wednesday 6:06 ч. - 6:40 ч. 💛6:06 ч. - 6:40 ч. Златен час
27.07.22 г. Wednesday 19:52 ч. - 20:26 ч. 💛19:52 ч. - 20:26 ч. Златен час
27.07.22 г. Wednesday 20:26 ч. - 20:55 ч. 💙20:26 ч. - 20:55 ч. Син час
28.07.22 г. Thursday 5:38 ч. - 6:07 ч. 💙5:38 ч. - 6:07 ч. Син час
28.07.22 г. Thursday 6:07 ч. - 6:40 ч. 💛6:07 ч. - 6:40 ч. Златен час
28.07.22 г. Thursday 19:52 ч. - 20:25 ч. 💛19:52 ч. - 20:25 ч. Златен час
28.07.22 г. Thursday 20:25 ч. - 20:54 ч. 💙20:25 ч. - 20:54 ч. Син час
29.07.22 г. Friday 5:39 ч. - 6:08 ч. 💙5:39 ч. - 6:08 ч. Син час
29.07.22 г. Friday 6:08 ч. - 6:41 ч. 💛6:08 ч. - 6:41 ч. Златен час
29.07.22 г. Friday 19:51 ч. - 20:24 ч. 💛19:51 ч. - 20:24 ч. Златен час
29.07.22 г. Friday 20:24 ч. - 20:53 ч. 💙20:24 ч. - 20:53 ч. Син час
30.07.22 г. Saturday 5:40 ч. - 6:09 ч. 💙5:40 ч. - 6:09 ч. Син час
30.07.22 г. Saturday 6:09 ч. - 6:42 ч. 💛6:09 ч. - 6:42 ч. Златен час
30.07.22 г. Saturday 19:50 ч. - 20:23 ч. 💛19:50 ч. - 20:23 ч. Златен час
30.07.22 г. Saturday 20:23 ч. - 20:52 ч. 💙20:23 ч. - 20:52 ч. Син час
31.07.22 г. Sunday 5:41 ч. - 6:09 ч. 💙5:41 ч. - 6:09 ч. Син час
31.07.22 г. Sunday 6:09 ч. - 6:43 ч. 💛6:09 ч. - 6:43 ч. Златен час
31.07.22 г. Sunday 19:49 ч. - 20:22 ч. 💛19:49 ч. - 20:22 ч. Златен час
31.07.22 г. Sunday 20:22 ч. - 20:51 ч. 💙20:22 ч. - 20:51 ч. Син час
1.08.22 г. Monday 5:42 ч. - 6:10 ч. 💙5:42 ч. - 6:10 ч. Син час
1.08.22 г. Monday 6:10 ч. - 6:44 ч. 💛6:10 ч. - 6:44 ч. Златен час
1.08.22 г. Monday 19:48 ч. - 20:21 ч. 💛19:48 ч. - 20:21 ч. Златен час
1.08.22 г. Monday 20:21 ч. - 20:50 ч. 💙20:21 ч. - 20:50 ч. Син час
2.08.22 г. Tuesday 5:43 ч. - 6:11 ч. 💙5:43 ч. - 6:11 ч. Син час
2.08.22 г. Tuesday 6:11 ч. - 6:44 ч. 💛6:11 ч. - 6:44 ч. Златен час
2.08.22 г. Tuesday 19:47 ч. - 20:20 ч. 💛19:47 ч. - 20:20 ч. Златен час
2.08.22 г. Tuesday 20:20 ч. - 20:49 ч. 💙20:20 ч. - 20:49 ч. Син час
3.08.22 г. Wednesday 5:44 ч. - 6:12 ч. 💙5:44 ч. - 6:12 ч. Син час
3.08.22 г. Wednesday 6:12 ч. - 6:45 ч. 💛6:12 ч. - 6:45 ч. Златен час
3.08.22 г. Wednesday 19:46 ч. - 20:19 ч. 💛19:46 ч. - 20:19 ч. Златен час
3.08.22 г. Wednesday 20:19 ч. - 20:48 ч. 💙20:19 ч. - 20:48 ч. Син час
4.08.22 г. Thursday 5:45 ч. - 6:13 ч. 💙5:45 ч. - 6:13 ч. Син час
4.08.22 г. Thursday 6:13 ч. - 6:46 ч. 💛6:13 ч. - 6:46 ч. Златен час
4.08.22 г. Thursday 19:45 ч. - 20:18 ч. 💛19:45 ч. - 20:18 ч. Златен час
4.08.22 г. Thursday 20:18 ч. - 20:47 ч. 💙20:18 ч. - 20:47 ч. Син час