Думата 'календар' идва от латинската дума calare, съобщавам.
WebCal.Guru доставя милиони календари на 2.2 всеки ден.
Ние използваме 100% въглеродно неутрално електричество. 🌱

Понеделник, today

☀️↑7:00 ч. Изгрев
☀️↓19:29 ч. Залез