Думата 'календар' идва от латинската дума calare, съобщавам.
WebCal.Guru доставя милиони календари на 2.3 всеки ден.
Ние използваме 100% въглеродно неутрално електричество. 🌱

Съдържание за вашия електронен календар

98 календариСлънце, Празници на Европейската комисия, Биоритм, Зодиак, Ретроградни планети...

Вторник, today

☀️↑5:41 ч. Изгрев
☀️↓17:43 ч. Залез